Delovni posvet  vodstva ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z združenji občin

Ljubljana, 27. 9. 2023 – Včeraj je v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport potekal delovni posvet o oblikovanju letnega načrta vlaganj in javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. S strani ZOS so se sestanka udeležili mag. Marko Diaci (podpredsednik ZOS), Valter Mlekuž (podpredsednik ZOS), Srečko Ocvirk (član predsedstva ZOS) in mag. Vlasta Kupljen (namestnica člana predsedstva ZOS dr. Tomaža Rožena).

Na sestanku, katerega je vodil minister Matjaž Han, je državni sekretar mag. Dejan Židan, uvodoma predstavil ključne informacije o Razpisu o Lokalni infrastrukturi, o katerem je kasneje tudi tekel pogovor. Razpis je predviden v marcu 2024, in sicer za obdobje dveh let (1. 1. 2024 – 30. 11. 2025) v višini nekje med 25 in 30 milijonov evrov.

Predstavniki združenj so na sestanku predstavili mnenja o letošnjem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, ter podali predloge za izboljšanje razpisa, ki sledi. Združenja pozdravljajo način dela ministrstva v zvezi z razpisom prihodnje leto. Strinjajo se s časom objave razpisa ter poudarjajo pomen čim večjega financiranja ter podaljšanje roka prijav, s čimer se strinja tudi minister. Združenja pa poleg vsega prosijo ministrstvo, da razmisli tudi o vključitvi telovadnic (renoviranje, prenova…).

Podpredsednik ZOS mag. Marko Diaci je v imenu ZOS predlagal: procentualno sofinanciranje vezano na velikost projekta, uskladitev daljše časovnice v zvezi z večjimi projekti, meni da je potrebno tudi glede točkovanja najti neko rešitev. Izpostavil je preostro omejitev v prvem sklopu razpisa, in sicer notri piše, da se nebi smela povečati bruto tlorisna površina objekta. Včasih pride do funkcionalnih posodobitev, ki lahko povečajo oziroma nenazadnje tudi zmanjšajo geberite objekta.

Ministrstvo trenutno čaka še na oceno Olimpijskega komiteja, in sicer da povedo, kateri objekti v Sloveniji bi se morali sofinancirati in, da pomaga oblikovati merila.

Minister se strinja z odobritvijo čim več denarja pri razpisu, glede točkovanja se bodo morali še pogovoriti, obljublja čas objave razpisa v marcu, strinja se tudi s predlogom Diacija o možnosti višanja oziroma nižanja bruto površine objekta.

Židan izpostavlja da procentualno sofinanciranje verjetno ne bo možno. Glede denarja na razpisu pa več izvejo v četrtek, in potem se bodo lahko menili naprej.

Predviden je še en sestanek v ožjem krogu, in sicer oktobra ali novembra.

***