DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O REGIONALNEM RAZVOJU IN DRUGIH AKTUALNIH TEMAH

Ljubljana, 31. 5. 2023 – 30. 5. 2023 je potekala delovna skupina za lokalno samoupravo. Predstavniki reprezentativnih združenj so se z vladnimi predstavniki pogovarjali o več temah, ključna rdeča nit sestanka pa so bile predvidene novosti na področju skladnega regionalnega razvoja in brezplačni prenos premoženja iz države na občine.


Državna sekretarka Andreja Katič iz  pristojnega ministrstva za pripravo predloga zakona o skladnem regionalnem razvoju je člane delovne skupine seznanila, da bo   delovna skupina za pripravo osnutka zakona  obravnavala vsebino zakona po sklopih z namenm čim bolj učinkoitejše priprave predloga.V Združenju občin Slovenije smo v to delovno skupino predlagali dva člana, ki bosta z svojim znanjem in izkušnjami skušala čim več doprinesti za vsebinsko dober predlog zakona.

ZOS je na pristojne posredovalo pisanje  v zvezi z sklepom Vlade RS, po katerem je potrebno upoštevati obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009,ki določa, da je potrebno zemljišče pred brezplačnimi prenosi na občine, poskusiti prodati ali oddati v najem. V dopisu smo opozorili, da se s tem posega v zakonsko določene pravice iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kar ima škodljive posledice na delovanje vseh občin in izpolnjevanje njihovih zakonskih nalog.  Na dopis še nismo prejeli odgovora.

Delovna skupina se bo ponovno sestala v septembru.

                                                 * * *