DANES ZNOVA O PRENOVI PLAČNEGA SISTEMA IN O VIŠINI REGRESA ZA LETNI DOPUST

Ljubljana, 15. 5. 2023 – Danes bodo sindikati in vlada znova iskali soglasje o tem, kako izpeljati reformo plačnega sistema javnega sektorja. Nadaljevali naj bi razpravo op lačnih stebrih in odpravi plačnih nesorazmerij. Ob tem sindikati pričakujejo tudi usklajevanja o regresu. Kot se je pokazalo minuli ponedeljek, med vlado in sindikati še ni soglasja, na kakšen način izpeljati načrtovano prenovo plačnega sistema, torej kaj naj bi pomenili na novo vzpostavljeni plačni stebri, katere specifike bi urejali znotraj njih in kakšna bi bila primerljivost med njimi. (Vir: STA)


Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je bila po srečanju s sindikati, kot je sama dejala, kar nekoliko slabe volje. Ugotavljala je, da je bil učinek večurnih pogajanj “zelo majhen, če sploh”. Presenetilo jo je, da so se sploh pogovarjali o vprašanju, “stebri ja ali ne”. Pri tem je poudarila, da je vlada svoja izhodišča sindikatom predstavil že februarja in takrat jasno povedala, da želijo prenovo graditi na vzpostavitvi plačnih stebrov.

V začetku aprila je nato vladna stran sindikatom predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema. O zakonskem besedilu so se začela usklajevanja v okviru delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov obeh strani. Na krovnih pogajanjih z vsemi sindikati pa naj bi poskušali najti rešitve za odprta vprašanja. A se je, kot rečeno, minuli teden zataknilo pri vprašanju plačnih stebrov.

Na koncu so po besedah ministrice “mukoma” prišli do konsenza, da novi plačni sistem osredinijo okrog stebrov. A sindikati po njenih besedah še vedno niso povedali, kaj so tiste specifike, ki naj bi jih urejali znotraj stebrov. Zato pričakujejo tudi predloge sindikatov.

Na sindikalni strani so pojasnili, da so se pripravljeni pogovarjati o tem, da se določene specifike urejajo v okviru plačnih stebrov, a sta vodji sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj izrazila pričakovanje, da bodo stebri oz. specifike znotraj posameznih stebrov urejeni v kolektivnih pogodbah. Večina sindikatov pričakuje tudi, da bo vzpostavljena primerljivost, ne samo znotraj stebrov, ampak tudi med njimi.

Za vladno stran je ključna primerljivost znotraj posameznega stebra, primerljivost med stebri pa bi po besedah ministrice nekoliko razrahljali. Kot je dejala, sicer tudi vladni predlog to primerljivost predvideva, ne sicer med posameznimi delovnimi mesti, ampak znotraj razpona tarifnih skupin. “Če bomo stebre gradili na enakih temeljih, torej primerljivosti med delovnimi mesti po celotnem javnem sektorju, potem si dejansko ne znam predstavljati, kaj naj bi steber pomenil,” je v ponedeljek izpostavila Ajanović Hovnik.

Sindikati ob tem od vladne strani še vedno pričakujejo predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. Obe točki, tako prenova plačnega sistema, kot odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, sta na dnevnem redu ponedeljkovega nadaljevanja pogajanj. A za zdaj ni jasno, kdaj bi lahko bil pripravljen vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij.

Ministrica je nazadnje pojasnila, da nesorazmerja ugotavljajo prvenstveno v odnosu do zdravstva in socialnega varstva, anomalije pa tudi drugod, ne le v plačnem delu. Sindikate so zato pozvali, da se opredelijo, ali bi izhajali tega, kar je znano sedaj, ali bi počakali, kaj bo dogovorjeno v zdravstvu in socialnem varstvu, in nato izhajali iz tega. Odgovora pa ni prejela, je dodala.

V pogajalski skupini, ki jo vodi Počivavšek, so že pojasnili, da s predlogom za odpravo plačnih nesorazmerij pogojujejo sodelovanje v delovni skupini, ki usklajuje besedilo zakona. Opozarjajo, da gre za povezana vprašanja in da so se oktobra tudi dogovorili, da bodo pogajanja o zakonskem predlogu in o odpravi plačnih nesorazmerij potekala vzporedno. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije medtem želijo nadaljevati tudi delo v delovni skupini, a kot pravi njen vodja Štrukelj, vsi sindikati konfederacije pričakujejo, da bodo pogajanja o vzpostavitvi razmerjih v vseh stebrih potekala sočasno.

Za zdaj so namreč pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo edina resorna pogajanja, ki potekajo. Ob tem pogovori o odpravi plačnih nesorazmerij potekajo tudi s sodniki in tožilci, s katerimi naj bi se vladna stran znova sestala v ponedeljek. Sicer pa sindikati pričakujejo, da bodo z vladno stranjo začeli usklajevanja o višini letošnjega regresa za letni dopust. Sindikalni pogajalski skupini sta usklajen predlog ta teden posredovali vladni strani. V ponedeljek naj bi ob začetku pogajanj predlagali, da se ta točka dodatno uvrsti na dnevni red. Stališče ministrice sicer je, da gre za vprašanje, ki ne sodi v okvir pogovorov o prenovi plačnega sistema, in naj bi se o tem usklajevali ločeno.

* * *