Danes zadnji dan za vnos podatkov o škodi v AJDO

Ljubljana, 22. 9. 2023 – Danes se izteče rok, do katerega morajo občine vse podatke o škodi zaradi avgustovskih poplav vnesti v aplikacijo Ajda. Celovita ocena škode je pomembna tudi za vložitev zaprosila za sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Za pridobitev evropske pomoči mora Slovenija zaprositi v 12 tednih po poplavah.

Občine so ministrstvu za naravne vire in prostor že posredovale predhodno oceno škode na objektih v lasti občin ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov. Podatke je posredovalo 123 občin, predhodna ocena škode pa skupaj znaša 1,095 milijarde evrov.

V skladu z Zakonom o odpravi naravnih nesreč so občine upravičene do predplačil do višine 40 odstotkov predhodne ocene škode. Kot je v četrtek povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, bo za to namenjenih 222 milijonov evrov. Predplačila bodo prejele občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine.

Občine morajo sicer popisati škodo na objektih gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, stanovanjskih stavbah v njeni lasti ter stvareh v njeni lasti, ki se uporabljajo za izvajanje občinske dejavnosti, lokalne javne službe ali jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina. Prav tako morajo popisati škodo na gozdnih cestah, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi.

Občine so ob tem zbirale tudi vloge oškodovancev o neposredni škodi, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi. Fizične in pravne osebe so obrazce za prijavo škode morale oddati na občinske popisne komisije, ki so morale nato zbrane podatke iz obrazcev vnesti v spletno aplikacijo Ajda.

Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je v četrtek v Odmevih na TV Slovenija dejal, da je skupno v aplikacijo Ajda vpisanih več kot 22.000 obrazcev. Kot je dejal, je v gospodarstvu preko 300 milijonov evrov škode, pri stanovanjskih objektih pa je trenutno ocena škode približno pol milijarde evrov. Skupaj je po njegovih besedah v aplikacijo Ajda vnešeno približno 11.000 obrazcev za stanovanjske objekte.

***