Četrta javna razprava za pripravo predloga sprememb zakona o skladnem regionalnem razvoju

Ljubljana, 25. 10. 2023 – Danes je v prostorih Sodnega stolpa v Mariboru potekala četrta javna razprava v okviru priprave predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tokratna razprava je bila posvečena temam spremljanja regionalnega razvoja, o kazalnikih in merilih ter indeksu razvojne ogroženosti.

Državna sekretarka Andreja Katič je v uvodu poudarila, da neenakomeren regionalni razvoj in povečevanje razlik med regijami kaže na to, da je treba na regionalnem razvoju nekaj spremeniti in da tudi zato potrebujemo strategijo in vrednotenje regionalne politike. Cilj je vzpostaviti strategijo, ki bo povečala pomen skladnega regionalnega razvoja in opolnomočila razvojne regije. Pomembno je, da strategija opredeljuje cilje in kazalnike ter redno poročanje na Vladi RS in v DZ RS, saj se bo na tak način o regionalnem razvoju razpravljajo kontinuirano, sistematično in na najvišji ravni. Namen spremembe Zakona je opredelitev nalog kohezijskih in razvojnih regij ter okrepitev vloge regionalnih razvojnih agencij ter ureditev načina financiranja.

Državna sekretarka je med drugim udeležence povabila, da posredujejo prispevke, tudi strokovne, saj je načrtovano, da bo predlog Zakona pripravljen do konca tega leta, ki bo potem posredovan še v javno razpravo.

Na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj so objavljene vse dosedanje razprave, zapisniki in predlogi objavljeni tudi na spletni strani ministrstva ter še enkrat povabila udeležence k posredovanju predlogov.

***