CENIK IZHODIŠČNIH POVPREČNIH CEN ZA OCENJEVANJE DELNIH ŠKOD NA STAVBAH

Ljubljana, 28. 7. 2023 – Uprava RS za zaščito in reševanje je na svoji spletni strani objavila cenik izhodiščnih povprečnih cen za ocenjevanje delnih škod na stavbah.

Oškodovanci prijavijo škodo na predpisanih obrazcih. Poškodovanost se ugotavlja s primerjavo stanja poškodovane stvari tik pred nesrečo in stanja po nesreči. Pri tem se upošteva tudi življenjsko dobo ter možnosti in vpliv lastne sposobnosti obnavljanja poškodovane stvari.

Vsaka škoda mora biti dokazana z ustreznimi listinami, ki jih preskrbi in predloži oškodovanec, izpolni pa komisija za oceno škode ali pooblaščeni cenilec.

Komisija za oceno škode ali cenilec morata s podpisom potrditi cenitev škode, zapisnik o ogledu oziroma podatke, na podlagi katerih se bo škoda ocenila. Oškodovanec s podpisom potrdi, da je bil seznanjen s cenitvijo škode, zapisnikom o ogledu oziroma podatki na podlagi katerih se bo škoda ocenila.

Ocenjuje se poškodovanost in ne sanacija poškodovanih stvari.

Obrazce za prijavo škode najdete TU.

***