Aprilska številka Mesečnega utripa

Ljubljana, 26. 4. 2024 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili četrto številko Mesečnega utripa v tem letu, v njej pa so zbrane vse pomembne informacije meseca aprila. Na dveh sejah so se sestali člani predsedstva ZOS in največ pozornosti namenili predlogoma novel Zakona o financiranju občin in Zakona o lokalnih volitvah ter o dopolnitvah Dogovora za razvoj regij. K slednjim je ZOS podal tudi konkretne predloge in jih že posredoval MKRR ter tudi drugim posredniškim telesom.