6. redna seja predsedstva Združenja občin Slovenije

Ljubljana, 08. 12. 2023 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) je na redni seji razpravljalo o aktivnostih na področju obnove po poplavah in ostalih ujmah ter o izzivih na področju črpanja EU sredstev občin iz različnih EU skladov sedaj in v novi finančni perspektivi. Župani pa tudi nasprotujejo ukinjanju okrajnih sodišč in regionalnih centrov Radio televizije Slovenija.

Člani predsedstva so uvodoma opozorili na predlog Zakona o sodiščih, ki ukinja institut okrajnih sodišč ter na informacije o ukinjanju regionalnih centrov Radio televizije Slovenija

Pri obeh dveh zadevah se ne sledi decentralizaciji oz. regionalizaciji države, kar je zaskrbljujoče. Enakomernejšo obremenitev sodišč se da doseči tudi z drugimi ukrepi, predvsem kadrovskimi in organizacijskimi. Prav tako pa imajo tudi oddaljeni kraji naše države  pravico do možnosti po boljšem informiranju.

 

Na današnji seji predsedstva ZOS je med drugim potekal pogovor z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. Člane predsedstva ZOS je seznanil z zadnjimi aktivnostmi povezanimi s sprejemanjem  predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Predlog zakona je tik pred obravnavo na matičnem delovnem telesu državnega zbora, zato se trenutno pripravljajo uskladitveni amandmaji v katerih se bo skušalo upoštevati tudi pripombe ZOS.

 

Državni sekretar Šefic je predstavil aktivnosti, ki potekajo tako v smislu priprave zakonodaje, kot tudi aktivnosti povezane s samim izvrševanjem interventnega zakona. Na polno so »zaživele« tudi vse tri državno tehnične pisarne.

S strani županov je bila izpostavljena problematika dviga cen storitev, kot posledica trenutne situacije na trgu. Država bo skušala oblikovati predlog ukrepov za zamejitev cen na tem področju in upa, da bodo ukrepi prinesli rezultate.

 

Sledila je obravnava problematike na področju črpanja EU sredstev občin iz različnih EU skladov sedaj in v novi finančni perspektivi, ki sta se je s strani pristojnega ministrstva  udeležila državna sekretarja Katičeva in Koprivec.

Glede kohezije se z letošnjim letom zaključuje staro programsko obdobje (97% uspešnost črpanja) povračila bodo možna še v letu 2024. Začenja pa se črpanje sredstev iz nove perspektive. Zaradi poplav je v pripravi sprememba nove finančne perspektive, na ministrstvu bodo skušali obdržati višino sredstev namenjenih občinam in regijam. Na nivoju ministrstva se trudijo s pobudami, da bi vseeno v okviru kohezije zagotovili  sredstva tudi za kanalizacije in vodovode. Slednje od njih pričakuje večina občin.

 

Člani predsedstva so opozorili na več problematik in sicer na področju črpanja sredstev na podlagi razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (višje cene storitev in blaga  glede na projektantske ocene, neupravičeni stroški in počasna obravnava vlog).

 

Kar se tiče razdelitve kohezijskih sredstev si župani želijo videti celotno sliko razdelitve sredstev za občine za novo finančno perspektivo, želijo tudi, da bi bili pozivi, za Dogovor za razvoj regij, skupni. Prav tako pa so podali pobudo za skupno srečanje vseh občin in združenj v začetku prihodnjega leta na katerem bi jim pristojni iz državne ravni predstavili celovito informacijo glede vseh razpisov v naslednji finančni perspektivi.