56. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na 56. redni seji med drugim izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Sloveniji štejejo za vidni javni položaj, sprejela Sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za stanovanjsko politiko in sprejela sklep o razrešitvi predsednika in vseh članov Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, imenovanih s sklepom Vlade 5. 10. 2017 ter sprejela sklep o imenovanju novih članov Komisije za pritožbe in sprejela Sklep o imenovanju Borisa Goličnika, župana Občine Šoštanj, za Nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda.


Uredba o seznamu funkcij, ki štejejo za vidni javni položaj v Sloveniji

Vlada RS je izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Sloveniji štejejo za vidni javni položaj, v kateri je natančneje določila, katere funkcije se v Sloveniji štejejo za vidni javni položaj v smislu 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Ureditev sledi evropski zakonodaji, ki določa, da bi države članice za opredelitev politično izpostavljenih oseb v Evropski uniji morale izdati sezname z navedbo specifičnih funkcij, ki v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi štejejo za pomembne javne funkcije.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma politično izpostavljeno osebo opredeljuje kot vsako fizično osebo, ki je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Zakon tudi okvirno določa katere so take fizične osebe, uredba pa te funkcije  konkretizira.

Seznam funkcij je namenjen predvsem pomoči vsem zavezancem, tudi tistim iz drugih držav članic, da lažje ugotovijo, ali je oseba iz Slovenije politično izpostavljena oseba.

Opravljenih je bilo 2.665 nadzorov zaposlovanja na črno v okviru nadzorov nad ukrepi za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom Covid-19, kar predstavlja 33 % od vseh opravljenih nadzorov zaposlovanja na črno.

FURS bo nadaljeval s sodelovanjem z drugimi inšpektorati, strokovnimi združenji ter splošno in zainteresirano strokovno javnostjo. Tudi v letu 2023 bodo aktivnosti FURS namenjene preprečevanju dela iz zaposlovanja na črno.  

Povzetek seje v celoti si lahko preberete TUKAJ.