Vlada RS sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh po poplavah in plazovih avgusta 2023

Ljubljana, 16. 5. 2024 – Vlada RS se je na 103. redni seji sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh po poplavah in plazovih avgusta 2023 ter s sklepom določila 17 objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist. Sprejeto pa je bilo tudi drugo skupno vmesno poročilo o izvajanju Programa za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh po poplavah in plazovih avgusta 2023

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Pravice porabe za izvedbo programa za leto 2024 v višini do 360.981.647 evrov se zagotovijo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije, za obdobje 2025-2028 pa se bodo zagotavljala v okviru državnega proračuna za posamezno leto in/ali iz sredstev sklada za obnovo.

Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist

Vlada RS je s sklepom določila objekte, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mežica, Občine Prevalje, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Solčava, Občine Črna na Koroškem, Občine Kamnik in Občine Šmartno ob Paki.

V kratkem bodo v dogovoru z lastniki objektov z njimi v stik stopili cenilci, da opravijo potrebne cenitve. Na podlagi tega bodo znane vrednosti nepremičnin. V nadaljevanju postopka sledi podpis pogodbe, s katero se določi višina odškodnine in opredelijo vse ostale podrobnosti med pogodbenima strankama.