38,4 MILIJONA EVROV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA

Ljubljana, 26. 5. 2023 – Strokovni svet RS za šport je na tretji redni seji Sveta potrdil povečanje sredstev za izvajanje Letnega programa za šport 2023 v višini pet milijonov evrov. Državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan je napovedal tudi dodatnih 2,8 milijona evrov sredstev.


Sredstva za športne politike bodo tako v letošnjem letu znašala več kot 41 milijonov evrov. Slovenski šport bo s temi sredstvi lahko uspešno izvedel ključne programske in razvojne naloge ter zagotovil boljše pogoje za zagotavljanje potreb za investicije v športno infrastrukturo.

Mag. Židan je povedal, da bodo uresničili, kar so ob prevzemu področja športa obljubili. Ter, da so Iz politike za intervencijo gospodarstvu včeraj iz sprejetega rebalansa proračuna za 2023, prenesli 5 milijonov evrov na politiko športa.

Predsednik Sveta Uroš Mohorič je priznal, da je obseg sredstev Letnega programa športa na nacionalni ravni v primerjavi s preteklimi leti res višji in je dosegel najvišjo vrednost v zgodovini samostojne države in dodal, da s tem sistem javnega financiranja športa na nacionalni ravni skuša slediti potrebam športa. Opozoril je, da v kolikor želimo zasledovati cilje športa in zagotoviti uspešno ter učinkovito delovanje nosilcev športnih dejavnosti,bo v prihodnosti potrebno zagotavljati še bistveno več javnih sredstev. Obenem predsednik Sveta vidi nujnost uvedbe dodatnih statusnih prilagoditev vsem v šport vključenim subjektom – tako na nacionalni kot lokalni ravni.

* * *