Evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov v avgustovskih poplavahLjubljana, 1. 9. 2023 – S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli dopis v zvezi z evidentiranjem upravičenih intervencijskih stroškov prizadetih občin za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob avgustovskih poplavah 2023.

Iz prvih ocen in odziva prizadetih občin se ocenjuje, da so poleg velike gmotne škode na stvareh, prav tako nastali veliki intervencijski stroški ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih ter odstranjevanju posledic obsežne naravne nesreče, ki jih prizadete občine ne bodo zmogle pokriti brez pomoči države.

URSZR v dopisu podaja usmeritve za evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov, ki presegajo zmožnosti posameznih občin. Na URSZR si za njihovo poplačilo prizadevajo pridobiti evropska sredstva, tudi iz EU solidarnostnega sklada (v nadaljevanju EUSF).

Izpolnjeno, podpisano in žigosano preglednico Upravičeni intervencijski stroški OBČIN ob poplavah, med 4. in 31. 8. 2023 (Priloga O1) se skenirana oz. izvozi v obliki *.pdf formata ter se posreduje po e-pošti pristojni izpostavi URSZR, najkasneje do petka, 8. 9. 2023. Dokument se istočasno posreduje tudi v obliki *.xlsx formata, zaradi lažje priprave zbira podatkov občin na pristojni izpostavi URSZR.

Priloga O1 je ključna za evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov občin nastalih ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnji naravni ujmi, v obdobju med 4. in 31. 8. 2023 in je osnovni dokument, s katerim se bo lahko kasneje zahtevala povrnitev upravičenih intervencijskih stroškov s strani prizadetih občin.