Sociala

Išči
Po letu:
03.06.2019 ZAKONI

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 115x
Dodano: 03.06.2019 10:25
03.06.2019 PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 147x
Dodano: 03.06.2019 10:24