Plačni sistem v javnem sektorju

Išči
Po letu:
03.06.2019 PODZAKONSKI PREDPISI

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 106x
Dodano: 03.06.2019 09:31
03.06.2019 ZAKONI

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)

 

 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

* * *

 

 

 

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 134x
Dodano: 03.06.2019 09:30