Obramba, zaščita in reševanje

Išči
Po letu:
03.06.2019 PODZAKONSKI PREDPISI

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Uredba o požarni taksi

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 139x
Dodano: 03.06.2019 10:25
03.06.2019 ZAKONI

Zakon o obrambi (ZObr)

Zakon o gasilstvu (ZGas)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVDN)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

Zakon o varstvu pred požarom

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 109x
Dodano: 03.06.2019 10:25