Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
13.01.2023 MJU: UVELJAVITEV NEKATERIH AKTOV ZA REALIZACIJO DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČL IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JS ZA LET 2022 IN 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo, da so bile zaradi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov spremenjene tudi:

  1. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
  2. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede,
  3. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.

* * *


Ime datotke: Dodatno_pojasnilo__Uredba_B_in_Pravilniki__11012023_P.pdf
Velikost datoteke: 123.80 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 13.01.2023 12:26
09.01.2023 MJU:ZNESKI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM, NADOMESTILA ZA LOČENO ŽIVLJENJE, DNEVNICE, JUBILEJNE NAGRADE IN SOLIDARNOSTNE POMOČI

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dopis s podatki o spremembah višini zneskov:

  1. regresa za prehrano med delom
  2. nadomestila za ločeno življenje,
  3. dnevnic za službena potovanja v državi,
  4. jubilejnih nagrad,
  5. solidarnostne pomoči.

Spremembe veljajo tako za javne uslužbence kot funkcionarje.

* * *


Ime datotke: Usklajevanje_visin_zneskov__jan.__2023_P.pdf
Velikost datoteke: 94.61 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 09.01.2023 08:33