Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
09.03.2023 MJU: ANALIZA ODGOVOROV SPLETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU OBČINSKIH VOLILNIH ORGANOV S STORITVAMI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVEDBI REDNIH LOKALNIH VOLITEV V LETU 2022

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo analizo prejetih odgovorov spletnega vprašalnika, v katerem so povpraševali o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s strokovno pomočjo državnih organov, ki so sodelovali pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2022. Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 171 občin, v celoti jih je na vsa vprašanja odgovorilo 134. 

                                                       * * *


Ime datotke: MJU_Analiza_odgovorov_spletne_ankete_2022.docx
Velikost datoteke: 110.48 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 09.03.2023 11:18
14.02.2023 MOP: POJASNILA K IZDAJI LOKACIJSKE INFORMACIJE

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo prejeli pojasnila v zvezi z izdajo lokacijske informacije. Pripravljena so na podlagi prejetih vprašanj in pobud, ki so vezane na višino upravne takse z osnovnimi podatki, razširjenimi podatki v lokacijski informaciji, obseg podatkov v lokacijski informaciji, itd.

* * *


Ime datotke: DOPIS_pojasnilo_LI_35001-1_2023_2550_7.pdf
Velikost datoteke: 129.22 kB
Prenosov: 93x
Dodano: 14.02.2023 10:41
13.01.2023 MJU: UVELJAVITEV NEKATERIH AKTOV ZA REALIZACIJO DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČL IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JS ZA LET 2022 IN 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo, da so bile zaradi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov spremenjene tudi:

  1. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
  2. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede,
  3. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.

* * *


Ime datotke: Dodatno_pojasnilo__Uredba_B_in_Pravilniki__11012023_P.pdf
Velikost datoteke: 123.80 kB
Prenosov: 260x
Dodano: 13.01.2023 12:26
09.01.2023 MJU:ZNESKI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM, NADOMESTILA ZA LOČENO ŽIVLJENJE, DNEVNICE, JUBILEJNE NAGRADE IN SOLIDARNOSTNE POMOČI

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dopis s podatki o spremembah višini zneskov:

  1. regresa za prehrano med delom
  2. nadomestila za ločeno življenje,
  3. dnevnic za službena potovanja v državi,
  4. jubilejnih nagrad,
  5. solidarnostne pomoči.

Spremembe veljajo tako za javne uslužbence kot funkcionarje.

* * *


Ime datotke: Usklajevanje_visin_zneskov__jan.__2023_P.pdf
Velikost datoteke: 94.61 kB
Prenosov: 79x
Dodano: 09.01.2023 08:33