Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
17.01.2022 SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021

Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama evidenčnih naročil za leto 2021.

Naročnik mora, v skladu z javnonaročniško zakonodajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu.

Prav tako do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil.

Več informacij je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 17.01.2022 13:38
07.01.2022 KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo koeficiente razvitosti občin.

Na podlagi koeficientov pa je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

Tabela s koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 07.01.2022 09:37
05.01.2022 VIŠINA REGREDA ZA PREHRANO OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. V dopisu so prav tako navedeni  zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena pot.

CELOTNO OBVESTILO


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 05.01.2022 14:01