Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
17.01.2018 POJASNILA GLEDE PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH UKREPOV V LETU 2018

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila v pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.


Ime datotke: MJU_pojasnila_place_povracila_stroskov_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 144.30 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 17.01.2018 13:55
16.01.2018 REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo poročilo o napredovanju projekta reorganizacije centrov za socialno delo. Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v CSD, to je svet lokalnih skupnosti. Naloge, sestava in način oblikovanja sveta lokalnih skupnosti se določijo s statutom ali pravili centra za socialno delo v skladu z aktom o ustanovitvi.

 


Ime datotke: MDDSZ_Reorganizacija_CSD_in_vloga_lokalnih_skupnosti_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 86.88 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 16.01.2018 14:19
09.01.2018 KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2018 IN 2019

S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019.

* * *


Ime datotke: MF_KOEFICIENTI_RAZVITOSI_OBCIN_2018_2019_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1128.77 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 09.01.2018 13:47
04.01.2018 POSTOPEK UREJANJA ZAVAROVANJA OTROK

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo prejeli dopis v zvezi s postopkom urejanja zavarovanja otrok po 24. točki 15. člena ZZVZZ - podlaga za zavarovanje 033.

Potrdilo ZZZS o izpolnjevanju pogojev za zavarovanje

* * *


Ime datotke: ZZZS_POSTOPEK_UREJANJA_ZAVAROVANJA_OTROK_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 169.69 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 04.01.2018 12:32
03.01.2018 POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE O PODELJENIH KONCESIJAH

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo dopis, v katerem naprošajo občine za posredovanje dokumentacije o podeljenih koncesijah. Prosijo, da jim občine posredujete vso dokumentacijo, ki se navezuje na podeljene koncesije - odločbe, pogodbe, aneksi k pogodbam, sklepi o prenehanju koncesij.

Ministrstvo naproša, da jim občine podatke posredujete do 15. januarja 2018.

* * *


Ime datotke: MZ_DOPIS_KONCESIJE_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 100.73 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 03.01.2018 09:49