Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
28.03.2017 MzI: IZVAJANJE 13. IN 14. ČLENA ZAKONA O CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je za pristojne upravljavce javnih cest pripravilo pojasnila z namenom in priporočilom, da jih upravljavci javnih cest upoštevajo pri izvajanju 13. oziroma 14. člena Zakona o cestah.

Pojasnila so povezana z obvestilom Gurs-a o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1).  Sodbi: Sodba 1Sodba 2.


Ime datotke: MzI_Izvajanje_13._in_14_clen_Zakona_o_cestah.pdf
Velikost datoteke: 174.80 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 28.03.2017 09:27
07.03.2017 NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

Na pobudo občine članice smo se na Komisijo za preprečevanje korupcije obrnili z vprašanjem v zvezi z možnostjo imenovanja člana občinskega sveta v organ javnega podjetja.

V občini je bilo ustanovljeno javno podjetje, ki ima dva organa, in sicer skupščino ter direktorja. Nadzornega odbora/sveta nima. Zato je naloga skupščine tudi, da nadzira vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, ipd. Župan mora v javno podjetje imenovati člana skupščine. Med kandidati za imenovanje je oseba, ki opravlja funkcijo člana občinskega sveta

Občina je seznanjena z vsebino drugega odstavka 27. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –UPB), ki pravi, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Zato še vedno obstaja dvom o možnosti oziroma dopustnosti imenovanja te osebe v organ javnega podjetja. Vprašanje občine se zato glasi: ali je občinski svetnik lahko imenovan za člana skupščine javnega podjetja? 

 

Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije

Tabela: nezdružljivost funkcij - funkcionarji

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 07.03.2017 11:51
01.03.2017 RAZVRSTITEV, VARSTVO IN OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - POJASNILO GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH – PREVERJANJE POGOJEV PO 3.EA ČLENU

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se dopolnjuje pojasnilo v zvezi z izvajanjem 3. ea člena ZKZ, prejeto v juliju 2016.

 

Pojasnilo z dne 4. 7. 2016

Pojasnilo z dne 11. 7. 2016

Pojasnilo z dne 27. 2. 2017

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 01.03.2017 14:25
22.02.2017 GEODEDETSJA UPRAVA RS: OBVESTILO O SODBAH GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O CESTAH

Geodetska uprava RS je preipravila obvestilo o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1). Priloženi sta tudi dve sodbi (Sodba 1Sodba 2).


Ime datotke: dopis_Ministrstvu_za_infrastrukturo.pdf
Velikost datoteke: 940.71 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 22.02.2017 11:09
31.01.2017 MJU: OBRAČUN UPRAVNE TAKSE PRI IZDAJI POTRDILA O POGOJIH PARCELACIJE

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z zaračunavanjem upravne takse pri izdaji potrdila o pogojih parcelacije. Menijo, da ima navedeno potrdilo naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse, in sicer upravno takso v višini 3,00 EUR na podlagi 1. točke Tarifne številke 4 ZUT.


Ime datotke: MJU_obracunavanje_takse_parcelacija_16.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 89.62 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 31.01.2017 08:57
30.01.2017 MJU: VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo je izdalo obvestilo, da je bil 20. 1. 2017 v Ur. l. RS, št. 3/17 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Znesek regresa za prehrano od 1. januarja 2017 znaša 3,68 evrov. Navedeni znesek ne velja za funkcionarje, višina regresa zanje znaša 3,52 evrov. 


Ime datotke: MJU_regres_obvestilo_20.1.2017_01.pdf
Velikost datoteke: 79.70 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 30.01.2017 15:04
30.01.2017 URSZR: VARNOST NA ZELEDENELIH VODNIH POVRŠINAH

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila dopis glede pristojnosti določanja posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami v primeru zaledenelih vodnih površin.

Določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Posebnih predpisov, ki bi opredeljevali, kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna za izvajanje različnih dejavnosti, ni. V zvezi s tem je bila pred leti izdelana Študija o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah, iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1282.htm) povzeti napotki o tem, kako izračunamo dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna oprema in kakšni so postopki reševanja v primeru nesreče. Gre le za priporočila, ki niso vključena v zakonodajo. Celotna študija je objavljena na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm pod zaporedno številko 87.

 


Ime datotke: URSZR_LED_OBVESTILO_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 153.46 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 30.01.2017 15:03
17.01.2017 MJU: UKREPI NA PODROČJU PLAČ, DRUGIH STROŠKOV DELA IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; ZUPPJS17) in s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16). Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila o sprejetih ukrepih.

 


Ime datotke: MJU_ZUPPJS17_pojasnilo_6.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 139.65 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 17.01.2017 14:40