Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
14.02.2020 LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA - PREHODNA LOKACIJSKA PREVERITEV

Ministrstvo za okolje in prostor je v zadnjem času prejelo več prošenj za mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve ali prošenj za stališče glede uporabe lokacijskih preveritev v primerih legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih. Iz pregledanih primerov izhaja, da gre v večini primerov za povsem neprimerno uporabo instrumenta lokacijske preveritve in da bi bilo treba dodatno pojasniti določbe zakonodaje, ki se nanaša na legalizacijo objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih po 1. 1. 1998 in s končanimi grobimi gradbenimi deli pred 1. 6. 2018.


Ime datotke: Legalizacija_116_clen_GZ_pojasnila__P.pdf
Velikost datoteke: 182.56 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 14.02.2020 08:39
06.02.2020 dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 80.člena ZJF v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

POJASNILA


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 14.02.2020 08:37