Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
12.09.2022 PREDLOG K PRIHODNJEMU ZAKONU O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo predlog, da se iz iz kvote zadolževanja, katero določa 10.a člen ZFO-1, izvzamejo krediti občin za investicije gradnje stanovanj.

* * *


Ime datotke: 410-2-2022-10_MDDSZ_ZADOLZEVANJE_STANOVANJA_1292022.pdf
Velikost datoteke: 119.73 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 12.09.2022 13:04
08.09.2022 PREDLOG SPREMEMB ZIPRS2223 IN PROTEST ZDRUŽENJ OBČIN

Združenja občin smo na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovila predlog spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) in protest k načinu sprejemanja vladnih odločitev.

* * *


Ime datotke: 410_2_2022_9_DZ_RS_DS_RS_PREDLOG_SPREMEMBE_ZIPRS2223_IN_PROTEST_K_SPREJEMANJU_VLADNIH_ODLOCITEV_SEPTEMBER_2022_01.pdf
Velikost datoteke: 145.61 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 08.09.2022 13:12
05.09.2022 PREDLOG SPREMEMBE 58. ČLENA ZIPRS22223

Združenja občin so na Ministrstvo za finance naslovila dopis, v katerem podajamo predlog spremembe 58. člena ZIPRS2223. Ta določa povprečnino za leto 2022 in 2023. Združenja smo podala predlog, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 736,66€, za leto 2023 pa v višini 775,64€.

* * *


Ime datotke: 410_2_2022_7_MF_PREDLOG_SPREMEMBE_ZIPRS2223_SEPTEMBER_2022.pdf
Velikost datoteke: 144.76 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 05.09.2022 07:28
30.08.2022 IZDAJA NOVIH POJASNIL ZA ODPRAVO DILEM PRI ZARAČUNAVANJU LOKACIJSKE INFORMACIJE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopsi s prošnjo za izdajo novih pojasnil za odpravo dilem pri zaračunavanju lokacijske informacije.

* * *


Ime datotke: MOP_OBRACUNAVANJE_UPRAVNE_TAKSE_ZA_IZDAJO_LOKACIJSKE_INFORMACIJE_AVGUST_2022.pdf
Velikost datoteke: 122.31 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 30.08.2022 10:09
30.08.2022 VNOS PODATKOV V SISTEM AJDA ZA POTREBE OCENJEVANJA SUŠE V KMETIJSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetisjtvo gozdarstvo in prehrano podalo predlog v zvezi z vnosom podatkov škode suše v kmetijstvu v letu 2022 v spletno aplikacijo AJDA.

Odgovor MKPG je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke: 330-1-2022_MKGP_PREDLOG_OCENJEVANJE_SUSE_1982022.pdf
Velikost datoteke: 119.72 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 30.08.2022 09:06
29.08.2022 SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DOLOČITEV VIŠINE POVPREČNINE ZA LETI 2023 IN 2024

Vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije – so oblikovala skupen predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024.

Za leto 2023 predlagamo določitev povprečnine v višini 776,40€, za leto 2024 pa v višini 783,03€.

* * *


Ime datotke: MF_SKUPEN_PREDLOG_ZOS__SOS_IN_ZMOS_POVPRECNINA_ZA_LETI_2023_IN_2024_AVGUST_2022_1.pdf
Velikost datoteke: 151.57 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 29.08.2022 14:32
29.08.2022 SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DVIG VIŠINE POVPREČNINE ZA LETO 2022

Vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so oblikovala skupen predlog višine povprečnine za leto 2022.

Združenja smo pri izračunu upoštevala dejanske stroške občin v letu 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva za finance, znašajo 683,16€. Poleg nalog, ki jih je prevzela država po ZFRO in znašajo po izračunu MF 21,56€, je treba pri izračunu povprečnine za leto 2022 upoštevati tudi 75,10€, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%.

Tako združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 izračuna v višini 683,16€ – 21,56€ + 75,10€, kar skupno predstavlja znesek v višini 736,66€.

* * *


Ime datotke: MF_SKUPEN_PREDLOG_ZOS__SOS_IN_ZMOS_POVPRECNINA_ZA_LETO_2022_AVGUST_2022_1.pdf
Velikost datoteke: 215.06 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 29.08.2022 14:30
23.08.2022 FINANCIRANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V VRTCIH

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo poziv za pomoč občinam na področju predšolske vzgoje, natančneje pri financiranju dodatne strokovne pomoči v vrtcih.

* * *

 


Ime datotke: 602-2-2022_MIZS_FINANCIRANJE_DODATNE_STROKOVNE_POMOCI_V_VRTCIH_2282022.pdf
Velikost datoteke: 117.32 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 23.08.2022 13:54
04.08.2022 POBUDA ZA PRIPRAVO POJASNIL OBČINAM

Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za zakonodajo poslalo pobudo za pripravo pojasnil občinam v zvezi z izvajanjem določil Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

 * * *


Ime datotke: 007-39-2022-2_SVZ_PREDLOG_ZA_PRIPRAVO_POJASNIL_OBCINAM_UREDBA_O_REGISTRU_PRAVNIH_AKTOV_LOKALNIH_SKUPNOSTI_482022.pdf
Velikost datoteke: 127.81 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 04.08.2022 11:57
03.08.2022 TEŽAVE PRI INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin pri izvajanju investicij v zdravstvu.

* * *


Ime datotke: 170-1-2022_MZ_INVESTICIJE_V_ZDRAVSTVU_382022.pdf
Velikost datoteke: 119.03 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 03.08.2022 14:02
29.07.2022 NOVE NALOGE OBČIN ZA KOREKTEN IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2023 IN 2024

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance ponovno poslalo dopis v zvezi s posredovanjem podatkov o vseh dodatnih nalogah občin, ki bodo v letih 2023 in 2024 bremenile občinske proračune.

Prvi dopis smo posredovali 4. 7. 2022 posredovalo dopis  in v njem v katerem smo podali pripombe na izračun stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024 z obrazložitvami.

V dopisu smo med drugim opozorili, da v izračunu niso vštete vse dodatne naloge občin, saj vam jih vsa ministrstva niso poslala. Z vaše strani odgovora nismo prejeli, zato smo za posredovanje podatkov o dodatnih nalogah zaprosili občine in prejeli kar nekaj odgovorov. V priloženi tabeli, ki je priloga k dopisu, vam jih posredujemo zgolj nekaj.

Tako smo ponovno apelirali, da pozovejo vsa ministrstva naj vam posredujejo podatke o vseh dodatnih nalogah občin, ki bodo v letih 2023 in 2024 bremenile občinske proračune. Samo tako bo moč izračunati stroške občin in posledično oblikovati korektno višino povprečnine, ki bo krila dejanske stroške občin.

* * *


Ime datotke: 410-2-2022-3_MF_NOVE_NALOGE_OBCIN_IN_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_OBCIN_2772022doc.pdf
Velikost datoteke: 129.03 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 29.07.2022 12:01
29.07.2022 POBUDA ZA RAZREŠEVANJE TEŽAV OBČIN PRI SOOČANJU S PODRAŽITVAMI ELEKTRIKE IN ENERGENTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo dopis, v katerem opozarjamo, da se tudi občine soočajo s posledicami nenehnih podražitev, katere že pošteno zajedajo občinske proračune. Zaradi podražitev se proračunski izdatki občin v zadnjem letu skokovito povečujejo.

V luči blaženja posledic draginje je Vlada RS z ukrepi na področju cen zemeljskega plina in električne energije že stopila nasproti prebivalstvu, malim poslovnim odjemalcem in osnovnim socialnim službam. Prav tako je sprejela ukrep reguliranja cen pogonskih goriv. Ukrepe na Združenju občin Slovenije vsekakor pozdravljamo, pozvali pa bi vas k razmisleku, da med t.i. zaščitene odjemalce vključite tudi občine in njihove posredne ter neposredne uporabnike proračunov. Ti namreč zagotavljajo mrežo javnih storitev in nereguliranost cen na tem področju bo cene javnih storitev potisnila navzgor.

Z namenom odprtja razprave o navedeni problematiki in predstavitvijo predlogov ukrepov, ki bi ublažili težave občin pri soočanju z vse višjimi stroški na področju električne energije in energentov, smo predlagali sklic sestanka.


Ime datotke: 033-8-2022-2_MZI_RAZRESEVANJE_TEZAV_OBCIN_PRI_SOOCANJU_S_PODRAZITVAMI_ELEKTRIKE_IN_ENERGENTOV_2872022.pdf
Velikost datoteke: 121.81 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 29.07.2022 11:50
30.05.2022 POZIV K DVIGU POVPREČNINE

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance posredovalo poziv k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti.

* * *


Ime datotke: 410-1-2022_VLADA_MF_POZIV_K_DVIGU_POVPRECNINE_3052022.pdf
Velikost datoteke: 166.22 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 30.05.2022 14:52
08.04.2022 ZAPROSILO ZA PRIPRAVO NAVODIL ZA PRAVILNO IZDAJO POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopis s prošnjo za čimprejšnje posredovanje jasnih navodil oz. usmeritev kako naj občine, v prehodnem obdobju, t.j. do izvedene transformacije namenske rabe na ZKN, postopajo  in pravilno izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč.

* * *


Ime datotke: 3501-1-2022-1_ZAPROSILO_ZA_PRIPRAVO_NAVODIL_ZA_PRAVILNO_IZDAJO_POTRDIL_O_NAMENSKI_RABI_ZEMLJISC_842022.pdf
Velikost datoteke: 99.71 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 20.04.2022 10:55
21.03.2022 PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo predlog za spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Predlagali smo spremembo 24. člena navedenega Zakona, ki določa kriterije zaobmejna problemska območja.

* * *


Ime datotke: 007-17-2022_MGRT_PREDLOG_SPREMEMBE_ZAKONA_O_SKLADNEM_REGIONALNEM_RAZVOJU1132022.pdf
Velikost datoteke: 97.86 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 21.03.2022 12:29
21.03.2022 TEŽAVE OBČIN PRI IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za finance posredovalo dopis, v katerem ponovno opozarjamo na težave občin pri izvajanju javnih naročil zaradi podražitev cen gradbenih materialov, energentov in pogonskih goriv.

* * *


Ime datotke: 011-7-2021-2_MJU_MF_JAVNA_NAROCILA_IN_DVIGI_CEN_1132022.pdf
Velikost datoteke: 99.95 kB
Prenosov: 95x
Dodano: 21.03.2022 12:24
14.03.2022 PISMO ZOS POLITIČNIM STRANKAM

Združenje občin Slovenije pred vsakokratnimi državnozborskimi volitvami na vse politične stranke, ki kandidirajo na volitvah v Državni zbor RS, naslovi pismo, v katerem izpostavimo ključne zadeve s področja lokalne samouprave, za katere smo prepričani, da bi jih morale politične stranke vključiti v svoje programe in koalicijske pogodbe.

* * *


Ime datotke: PISMO_POLITICNIM_STRANKAM_MAREC_2022.pdf
Velikost datoteke: 147.64 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 14.03.2022 12:42
10.03.2022 SREDSTVA MEHANIZMOV CTN IN DRR

Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo dopis, va katerm pozivamo, da se sredstva mehanizma CTN ohranijo za mestne občine, sredstva mehanizma DRR pa naj bodo na voljo vsem ostalim občinam, razen mestnim.

* * *


Ime datotke: 300-1-2022_SVRK_MGRT_SREDSTVA_DRR_IN_CTN_1032022.pdf
Velikost datoteke: 100.75 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 10.03.2022 09:01
04.02.2022 POZIV K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov. Pozivajo k pričetkom čimprejšnjih aktivnosti na tem področju.

* * *


Ime datotke: 010-2-2021-2_VLADA_RS_MJU_ODPRAVA_PLACNIH_NESORAZMERIJ_422022.pdf
Velikost datoteke: 115.28 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 04.02.2022 13:03
03.02.2022 ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

ZOS predlaga, da se, z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov, predlog Zakona dopolni na način, da se na novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_NUJNIH_UKREPIH_ZA_OMILITEV_POSLEDIC_ZARADI_VPLIVA_VISOKIH_CEN_ENERGENTOV_FEBRUAR_2022.pdf
Velikost datoteke: 170.58 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 03.02.2022 13:00
31.01.2022 ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN ENERGENTOV

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo pobudo, da se v predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov določi nova višina povprečnine za občine, saj se tudi občine srečujete s težavami zaradi dviga cen energentov.

Podali smo predlog, da se povprečnina na novo določi in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 6670,97€.

Dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 31.01.2022 10:14