Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
30.05.2023 POZIVA ZDRUŽENJ OBČIN ZA USTANOVITEV SKUPNE ZA PRIPRAVO PREDLOGAZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Vsa tri združenja občin sMo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posredovala poziv k ustanovitvi usklajevalne skupine za pripravo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.

Drugi poziv je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke: Dopis_ZGJSVO_-__ZMOS_SOS_ZOS_ZKG_-_5.5.2023.pdf
Velikost datoteke: 408.15 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 30.05.2023 11:56
24.05.2023 BREZPLAČEN PRENOS PREMOŽENJA DRŽAVE NA LOKALNE SKUPNOSTI IN STRATEGIJA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin zaradi vladnega sklepa v zvezi z obveznimi usmeritvami Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009.

* * *


Ime datotke: 034-25-2023_VLADA_RS_BREZPLACEN_PRENOS_PREMOZENJA_DRZAVE_NA_LS_IN_STRAT._RAVNANJA_Z_NEPREMICNIM_PREMOZENJEM_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 115.72 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 24.05.2023 12:32
24.05.2023 POZIV K VKLJUČITVI REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo poziv za imenovanje predstavnikov združenj občin v ožjo vladno pogajalsko skupino za pogajanja s sindikati javnega sektorja.

* * *


Ime datotke: 034-24-2023_MJU_VKLJUCITEV_V_POGAJANJA__MAJ_2023_1.pdf
Velikost datoteke: 115.77 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 24.05.2023 12:29
22.05.2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SOFINANCIRANJA INVESTICIJ V OBNOVO VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH DVORAN ALI TELOVADNIC IN POSODOBITVE ALI VZPOSTAVITVE NOVIH ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN V LETU 2023

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport posredovfalo dopis, v katerem pozivamo k enokovredni obravnavi vseh občin inzagotovitvi enakih pogojev za kandidiranje na razpisih vsem občinam, ne glede na status in velikost.

 

* * *


Ime datotke: 034-6-2023-3_MGTS_JAVNI_RAZPIS_ZA_INVESTICIJE_V_SPORTNO_INFRASTRUKTURO_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 121.21 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 22.05.2023 15:58
22.05.2023 PONOVEN POZIV K ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA JAVNE RAZPISE ZA INVESTICIJE V VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo dopis, v katerem ponovno pozivamo k zagotovitvi  dodatnih proračunskih sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole.

* * *


Ime datotke: 034-1-2023-3_MVI_PONOVEN_POZIV_ZAGOTOVITEV_DODATNIH_PRORACUNSKIH_SREDSTEV_ZA_INVESTICIJE_V_VRTCE_IN_OS_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 126.87 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 22.05.2023 15:54
22.05.2023 POZIV ZA POSPEŠITEV AKTIVNOSTI PRI ZAKLJUČEVANJU PROJEKTOV IN K REŠITVI TEŽAV ZARADI PODRAŽITEV

Združenje občin Slovenije je na MNVP, MKRR in MJU posredovalo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin pri zaključevanju kohezijskih projektov in projektov, ki se izvajajo na podlagi javnih naročil. Pozvali smo k pospešitvi aktivnosti na področju zaključevanja razpisov in k sklicu sestanka, na katerem bi skupaj našli ustrezne rešitve, da se bodo stroški, ki so zaradi podražitev izven sistema javnih naročil in sedaj neupravičeni ter niso dovolj za priznanje kot dodatni stroški, prekvalificirali v upravičene.

* * *


Ime datotke: 034-23-2023_MNVP_MKRR_ZAKLJUCEVANJE_RAZPISOV_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 171.27 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 22.05.2023 15:50
22.05.2023 PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IN PREDLOG ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa predsedstva ZOS, Ministrstvo za naravne vire posredovalo predlog sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in podalo predlog zagotovitve dodatnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

* * *

 


Ime datotke: 007-16-2023_MNVP_PREDLOG_SPREMEMB_ZOPNN_SKLAD_ZA_PODNEBNE_SPREMEMBE_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 125.32 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 22.05.2023 15:49
11.05.2023 POBUDE ZA USTANOVITEV STRATEŠKEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

ZOS je na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo, na podlagi sklepa Skupščine ZOS, posredovalo dopis, v katerem pozivamo k ustanovitvi Strateškega sveta za lokalno samoupravo.

Prejeli smo odgovor MJU, ki je na voljo TU.

Ker pri najvišjih predstavnikih Vlade RS nismo naleteli na razumevanje in posluh, smo pobudo za ustanovitev Strateškega sveta RS naslovili tudi na Predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 11.05.2023 10:31
03.05.2023 STALIŠČE ZOS DO REORGANIZACIJAE UPRAVNIH ENOT

Združenje občin Slovenije je pristojnima delovnima telesoma Državnega sveta RS posredovalo stališče v zvezi z reorganizacijo upravnih enot.

Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) že dalj časa opozarja da je Slovenija zelo centralizirana država in je pretirana koncentracija virov in nalog skoncentrirana na državno raven. Ker ni političnega interesa za ustanovitev pokrajin (skladno z Ustavo RS opredeljenim ustrojem države) se o večini stvari odloča centralistično in zato neučinkovito ter neracionalno.

                                                  * * *


Ime datotke: 034-13-2023-2DS_RS__STALISCE_REORGANIZACIJA_UPRAVNIH_ENOT_APRIL_2023.pdf
Velikost datoteke: 121.05 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 03.05.2023 11:03
03.05.2023 POZIV K DVIGU POVPREČNINE

Združenje občin Slovenije je na Odbor DZ RS za izobraževanje, znanost in šport naslovilo poziv k dvigu povprečnine. V pozivu med drugim opozarjamo na dvig stroškov dela.

* * *


Ime datotke: 034-22-2023_DZ_RS__POZIV_K_DVIGU_POVPRECNINE_APRIL_2023.pdf
Velikost datoteke: 124.62 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 03.05.2023 10:39
25.04.2023 PREDLOG AMANDMAJA K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2023 IN 2024

Združenje občin Slovenije je pripravilo predlog amandmajev k predlogu novele Zakona o o izvrševanju proračunov proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A).

Predlagamo dvig povprečnine iz 700,00€ na 773,66€.

* * *


Ime datotke: 007-9-2023_DZ_RS__PREDLOG_AMANDMAJA_ZIPRS2324_APRIL_2023.pdf
Velikost datoteke: 150.42 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 25.04.2023 10:50
05.04.2023 POZIV ZA VKLJUČITEV OBČIN PRI OBRAVNAVI NOVELE ZAKONA O ZAVODIH

Združenje občin Slovenije je na predsednico Državnega zbora RS mag. Urško Klakočar Zupančič naslovilo poziv za vključitev občin v obravnavo novele Zakona o zavodih.

Odgovor predsednice DZ RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke: 034-21-2023_DZ_RS__POZIV_ZA_VKLJUCITEV_OBCINV_PRIPRAVO_NOVE_ZAKONA_O_ZAVODIH_APRIL_2023.pdf
Velikost datoteke: 119.54 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 03.05.2023 10:31
04.04.2023 SKUPEN POZIV ASOCIACIJ OBČIN ZA POPRAVEK POVPREČNINE ZA LETO 2023

Na pobudo Združenja občin Slovenije (ZOS) so vse tri asociacije občin na Vlado RS in Ministrstvo za finance podale skupen poziv za popravek višine povprečnine za leto 2023. V dopisu opozarjamo na spremembe v makroekonomskih gibanjih in pozivamo k dialogu.

Prejeli smo odgovor ministra za finance, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke: 034-19-2023_skupen_dopis_za_dvig_povprecnine.pdf
Velikost datoteke: 159.47 kB
Prenosov: 68x
Dodano: 03.05.2023 11:14
03.04.2023 NASPROTOVANJE NAPOVEDANI REORGANIZACIJI UPRAVNIH ENOT

ZOS je na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo, na podlagi sklepa Skupščine ZOS, posredovalo dopis, v katerem izražamo nasprotovanje napovedani reorganizaciji upravnih enot, ko naj bi se njihovo število zmanjšalo iz 58 na vsega 12.

Prejeli smo odgovor MJU, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 03.05.2023 09:36
02.03.2023 POZIV K OBJAVI JAVNIH RAZPISOV V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport naslovilo dopis, v katerem pozivamo k objavi javnih razpisov v športno infrastrukturo.

Prejeli smo odgovor, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke: MGTS_ZAGOTOVITEV__SREDSTEV_ZA_INVESTICIJE_V_SPORTNO_INFRASTRUKTURO_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 119.92 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 03.05.2023 10:51
01.03.2023 JAVNI RAZPISI ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Združenje občin SLovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo dopis, v katerem naprošamo za informacije o tem v kateri fazi je letni načrt investicij v zdravstvo in kdaj se predvideva objava javnih razpisov.

* * *

 

 

 


Ime datotke: 034-7-2023_MZ_JAVNI_RAZPISI_ZA_INVESTICIJE_V_PRIMARNO_ZDRAVSTVO_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 114.13 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 01.03.2023 15:08
01.03.2023 POZIV K OBJAVI JAVNIH RAZPISOV ZA INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo poziv k objavi javnih razpisov za investicije na področju kulture in zagotovitvi finančnih sredstev za njihovo izvedbo.

Pristojne smo še pozvali, da v pripravo razpisov vključite tudi občine in na ta način zagotovite, da bodo lahko na razpisih kandidirale vse oz. v čim večjem številu.

* * *


Ime datotke: 034-8-2023_MK_POZIV_K_OBJAVI_JAVNIH_RAZPISOV_ZA_INVESTICIJE_NA_PODROCJU_KULTURE_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 117.65 kB
Prenosov: 87x
Dodano: 01.03.2023 15:01
28.02.2023 PREDLOG ZA OBLIKOVANJE SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba naslovilo pobudo za ustanovitev Strateškega sveta za lokalno samoupravo.

                                     * * *

 


Ime datotke: 004-1-2023-1_KPV_PREDLOG_OBLIKOVANJE_SVETA_ZA_LOKALNO_SAMOUPRAVO_FEBRUAR_2023.pdf
Velikost datoteke: 117.95 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 28.02.2023 13:09
28.02.2023 410-1-2023_VLADA_RS_MF_POZIV_K_DVIGU_POVPRECNINE_1612023

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance posredovalo poziv za dvig povprečnine ob rebalansu proračuna za leto 2023.

 * * *


Ime datotke: 410-1-2023-2_VLADA_RS_MF_PREDLOG_DVIGA_POVPRECNINE_OB_REBALANSU_PRORACUNA_ZA_LETO_2023_2722023.pdf
Velikost datoteke: 128.09 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 28.02.2023 09:03
27.02.2023 PREDLOGI DOPOLNIL NA PREDLOG ZAKONA O ZAČASNEM DODATKU SODNIKOV IN DRŽAVNIH TOŽILCEV

Ime datotke: 001-1-2023_PREDLOG_AMANDMAJEV_-_ZACASNI_DODATEK.pdf
Velikost datoteke: 146.68 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 28.02.2023 09:54
20.01.2023 ZOS PODPRL SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE IN POZVAL K DVIGU POVPREČNINE

ZOS je občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo dopis, v katerem smo opozorili na zahteve po dvigu plač različnih interesnih skupin znotraj javnega sistema. Zadnji izmed njih je poziv Sindikata občin Slovenije, ki poziva k odpravi plačnih nesorazmerij in povišanju plač vsem zaposlenim v občinskih upravah, tudi občinskim funkcionarjev.

* * *

 


Ime datotke: 034-3-2023_MJU_PODPORA_SINDIKATU_OBCIN_SLOVENIJE_2012023.pdf
Velikost datoteke: 116.56 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 20.01.2023 15:23
20.01.2023 FINANCIRANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V VRTCIH

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin pri financiranju dodatne strokovne pomoči v vrtcih.

Prejeli smo odgovor ministrstva, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke: 602-2-2022-2_MIZS_SREDSTVA_ZA_DODATNO_STROKOVNO_POMOC_2012022.pdf
Velikost datoteke: 126.45 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 01.02.2023 00:37
13.01.2023 RAZPISI IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

ZOS je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo dopis s prošnjo za posredovanje informacij o aktivnostih na področju obravnave prispelih vlog na javni razpis za dodelitev investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev ter javni razpis za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE.

Prejeli smo tudi že odgovor ministrstva, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke: 034-10-2022-3_MOP_RAZPISI_IZ_NACRTA_NOO_912023.pdf
Velikost datoteke: 119.88 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 31.01.2023 14:19