Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
01.12.2017 ZDRUŽENJA OBČIN PROTI SPREJEMU ZIPRS1819 IN ZFO-1C

Združenja občin so poslancem Državnega zbora RS poslala dopis, v katerem jih ponovno opozarjamo na zaskrbljujoče stanje na področju financiranja lokalne samouprave in nasprotujemo sprejemu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 novele Zakona o financiranju občin.

Nesprejemljivo je, da se občinam odvzema pripadajoča dohodnina, zato nasprotujemo uveljavitvi Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

Prav tako odločno vztrajamo na tem, da mora ostati izračun povprečnine jasen in določen, morebitno odstopanje od tega pa naj bo možno le v izjemnih kriznih razmerah.


* * *


Ime datotke: DZ_NASPROTOVANJE_SPREJEMU_ZIPRS1819_IN_ZFO_ZOS_SOS_ZMOS_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 361.88 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 01.12.2017 11:29
13.10.2017 POGODBE ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ime datotke: MGRT_POGODBE_ZA_CRPANJE_SREDSTEV_PO_ZFO_10.10.2017.pdf
Velikost datoteke: 220.47 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 13.10.2017 12:42
26.09.2017 POBUDA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Združenje občin Slovenije je Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo pobudo za zagotovitev dodatnih finačnih sredstev v proračunu republike Slovenije, in sicer za namen sofinanciranja investicij na področju osnovnega šolstva in športne infrastrukture.

 


Ime datotke: MIZS_pobuda_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 309.28 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 26.09.2017 09:54
26.09.2017 PROBLEMATIKA IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ IN POZIV ZA SESTANEK

Na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije smo poslali dopis, v katerem opozarjamo na perečo problematiko izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč.

V dopisu pozivamo Sklad, da zadeve ponovno preuči in pošišče ustrezne rešitev. Prav tako pa smo pozvali k čimprejšnjemu sklicu razširjenega sestanka s predstavniki Sklada in pristojnih ministrstev.

* * *


Ime datotke: Sklad_KZ_pobuda_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 434.90 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 26.09.2017 09:50
30.05.2017 REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v začetku maja 2017 ponovno poslali dopis (priloga) s pomisleki glede predvidene reorganizacije centrov za socialno delo ter izrazili zadržanost do tega procesa.

Odziv MDDSZ na dopis ZOS

Odziv MDDSZ na dopis občin Tolmin, Kobarid, Bovec


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 30.05.2017 13:33
14.02.2017 STATISTIKA REŠEVANJA UPRAVNIH ZADEV

Ministrstvu za javno upravo smo 14. februarja naslovili dopis glede obveznosti občin, da pripravijo letno poročila o reševanju upravnih zadev v preteklem letu in jih pošljejo na ministrstvo (obveznost iz Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku). 


Ime datotke: MJU_upravna_statistika_14.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 220.54 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 23.08.2017 13:02
16.01.2017 PROBLEMATIKA SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN

Združenja občin smo v skupnem dopisu 16. januarja 2017 obrnila na Ministrstvo za javno upravo v zvezi s problematiko, vezano na subvencije stanovanjskih najemnin, ter zahtevali sestanek s pristojnimi resorji. 


Ime datotke: MJU_Problematika_subvencij_najemnin_16.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 356.85 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 23.08.2017 12:33