Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
18.10.2019 POMOČ OBČINAM, KI SO JH PRIZADELA NEURJA

Na Vlado RS smo v mesecu juliju naslovili dopis v katerem predlagamo pomoč občinam, ki so jih prizadela neurja. Dopis v celoti vam je na voljo TU.

V oktobru smo prejeli tudi odgovor Ministrstva za obrambo, ki si ga lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 18.10.2019 09:23
31.07.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ZMANJŠANJU STROŠKOV OBČIN

Ministrstvu za javno upravo smo poslali pripombe na predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo namen Ministrstva za javno upravo, da pristopi k spremembam šestih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev in bi občinam že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administrativno razbremenilo.

Celoten dopis je na voljo Initiates file downloadTU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 01.08.2019 00:14
12.04.2019 TEŽAVE OBČIN KJER SE DNEVNO BELEŽI ILEGALNE PREHODE MEJE

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis, v katerem pozivomo pristojne, da prisluhnejo občinam, kjer se dnevno soočajo s problematiko ilegalnih prehodov mej.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 13.06.2019 08:14
25.03.2019 SKLEPI IN STALIŠČA SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Na Vlado RS in pristojna ministrstva smo naslovili Initiates file downloaddopis s sklepi in stališči, ki so jih na svoji 21. redni letni skupščini sprejeli županje in župani Združenja občin Slovenije.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 01.04.2019 00:32
25.03.2019 TEŽAVE SKLEPANJE PRAVNIH POSLOV PO ZAKONU O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Na Ministrstvo za finance smo naslovili Initiates file downloaddopis, v katerem opozarjamo tudi na težave občin pri nakupu premoženja agrarnih skupnosti.

V letu 2015 je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/15 in je stopil v veljavo 17.10.2015 (v nadaljevanju ZAgrS). Zakon je bil sprejet z namenom zagotovitve pogojev za delovanje agrarnih skupnosti ter upravljanja in razpolaganja s premoženjem, kar dotlej ni bilo urejeno. Zlasti prodaja zemljišč v lasti številnih članov agrarnih skupnosti (veliko število solastnikov, med katerimi so tudi mrtvi in neznani) oz. ustanavljanje drugih stvarnih pravic, praktično ni bila mogoča.

Novi zakon se uporablja za tiste agrarne skupnosti, ki so izvedle registracijo po novem in so vpisane v register agrarnih skupnosti, pri njihovem premoženju pa je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba »agrarna skupnost a.s.«. Kar nekaj agrarnih skupnosti je že izvedlo preoblikovanje po novem zakonu ter izvedlo vpise v register agrarnih skupnosti.

Interes za nakup premoženja agrarnih skupnosti imajo tudi občine, ki za izvedbo zastavljenih projektov potrebujejo predvsem dele stavbnih zemljišč v lasti agrarnih skupnosti. Nemalo je tudi primerov, ko po nepremičninah agrarnih skupnosti potekajo kategorizirane ceste in drugi javni infrastrukturni objekti, ki še vedno niso lastniško urejeni.

Opozarjamo, da mora Zakon o agrarnih skupnostih predvideti izjeme tudi pri postopkih obdavčitve v prometu z nepremičninami, ter pri tem upoštevati pravila drugačnega upravljanja s solastnino, kot ga sicer že v celoti zasleduje sprejeti ZAgrS.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 01.04.2019 00:31
28.02.2019 PREDLOG ZA SPREMEMBO UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC

Na Združenju občin Slovenije smo se na podlagi pobud s strani občin članic združenja odločili, da pristojnim ministrstvom podamo predlog za spremembo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 04.03.2019 01:30