Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
30.05.2022 POZIV K DVIGU POVPREČNINE

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance posredovalo poziv k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti.

* * *


Ime datotke: 410-1-2022_VLADA_MF_POZIV_K_DVIGU_POVPRECNINE_3052022.pdf
Velikost datoteke: 166.22 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 30.05.2022 14:52
08.04.2022 ZAPROSILO ZA PRIPRAVO NAVODIL ZA PRAVILNO IZDAJO POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopis s prošnjo za čimprejšnje posredovanje jasnih navodil oz. usmeritev kako naj občine, v prehodnem obdobju, t.j. do izvedene transformacije namenske rabe na ZKN, postopajo  in pravilno izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč.

* * *


Ime datotke: 3501-1-2022-1_ZAPROSILO_ZA_PRIPRAVO_NAVODIL_ZA_PRAVILNO_IZDAJO_POTRDIL_O_NAMENSKI_RABI_ZEMLJISC_842022.pdf
Velikost datoteke: 99.71 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 20.04.2022 10:55
21.03.2022 PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo predlog za spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Predlagali smo spremembo 24. člena navedenega Zakona, ki določa kriterije zaobmejna problemska območja.

* * *


Ime datotke: 007-17-2022_MGRT_PREDLOG_SPREMEMBE_ZAKONA_O_SKLADNEM_REGIONALNEM_RAZVOJU1132022.pdf
Velikost datoteke: 97.86 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 21.03.2022 12:29
21.03.2022 TEŽAVE OBČIN PRI IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za finance posredovalo dopis, v katerem ponovno opozarjamo na težave občin pri izvajanju javnih naročil zaradi podražitev cen gradbenih materialov, energentov in pogonskih goriv.

* * *


Ime datotke: 011-7-2021-2_MJU_MF_JAVNA_NAROCILA_IN_DVIGI_CEN_1132022.pdf
Velikost datoteke: 99.95 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 21.03.2022 12:24
14.03.2022 PISMO ZOS POLITIČNIM STRANKAM

Združenje občin Slovenije pred vsakokratnimi državnozborskimi volitvami na vse politične stranke, ki kandidirajo na volitvah v Državni zbor RS, naslovi pismo, v katerem izpostavimo ključne zadeve s področja lokalne samouprave, za katere smo prepričani, da bi jih morale politične stranke vključiti v svoje programe in koalicijske pogodbe.

* * *


Ime datotke: PISMO_POLITICNIM_STRANKAM_MAREC_2022.pdf
Velikost datoteke: 147.64 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 14.03.2022 12:42
10.03.2022 SREDSTVA MEHANIZMOV CTN IN DRR

Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo dopis, va katerm pozivamo, da se sredstva mehanizma CTN ohranijo za mestne občine, sredstva mehanizma DRR pa naj bodo na voljo vsem ostalim občinam, razen mestnim.

* * *


Ime datotke: 300-1-2022_SVRK_MGRT_SREDSTVA_DRR_IN_CTN_1032022.pdf
Velikost datoteke: 100.75 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 10.03.2022 09:01
04.02.2022 POZIV K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov. Pozivajo k pričetkom čimprejšnjih aktivnosti na tem področju.

* * *


Ime datotke: 010-2-2021-2_VLADA_RS_MJU_ODPRAVA_PLACNIH_NESORAZMERIJ_422022.pdf
Velikost datoteke: 115.28 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 04.02.2022 13:03
03.02.2022 ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

ZOS predlaga, da se, z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov, predlog Zakona dopolni na način, da se na novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_NUJNIH_UKREPIH_ZA_OMILITEV_POSLEDIC_ZARADI_VPLIVA_VISOKIH_CEN_ENERGENTOV_FEBRUAR_2022.pdf
Velikost datoteke: 170.58 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 03.02.2022 13:00
31.01.2022 ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN ENERGENTOV

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo pobudo, da se v predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov določi nova višina povprečnine za občine, saj se tudi občine srečujete s težavami zaradi dviga cen energentov.

Podali smo predlog, da se povprečnina na novo določi in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 6670,97€.

Dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 31.01.2022 10:14