Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
13.10.2017 POGODBE ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ime datotke: MGRT_POGODBE_ZA_CRPANJE_SREDSTEV_PO_ZFO_10.10.2017.pdf
Velikost datoteke: 220.47 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 13.10.2017 12:42
26.09.2017 POBUDA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Združenje občin Slovenije je Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo pobudo za zagotovitev dodatnih finačnih sredstev v proračunu republike Slovenije, in sicer za namen sofinanciranja investicij na področju osnovnega šolstva in športne infrastrukture.

 


Ime datotke: MIZS_pobuda_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 309.28 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 26.09.2017 09:54
26.09.2017 PROBLEMATIKA IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ IN POZIV ZA SESTANEK

Na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije smo poslali dopis, v katerem opozarjamo na perečo problematiko izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč.

V dopisu pozivamo Sklad, da zadeve ponovno preuči in pošišče ustrezne rešitev. Prav tako pa smo pozvali k čimprejšnjemu sklicu razširjenega sestanka s predstavniki Sklada in pristojnih ministrstev.

* * *


Ime datotke: Sklad_KZ_pobuda_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 434.90 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 26.09.2017 09:50
30.05.2017 REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v začetku maja 2017 ponovno poslali dopis (priloga) s pomisleki glede predvidene reorganizacije centrov za socialno delo ter izrazili zadržanost do tega procesa.

Odziv MDDSZ na dopis ZOS

Odziv MDDSZ na dopis občin Tolmin, Kobarid, Bovec


Ime datotke:
Velikost datoteke: 52.22 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 30.05.2017 13:33
14.02.2017 STATISTIKA REŠEVANJA UPRAVNIH ZADEV

Ministrstvu za javno upravo smo 14. februarja naslovili dopis glede obveznosti občin, da pripravijo letno poročila o reševanju upravnih zadev v preteklem letu in jih pošljejo na ministrstvo (obveznost iz Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku). 


Ime datotke: MJU_upravna_statistika_14.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 220.54 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 23.08.2017 13:02
16.01.2017 PROBLEMATIKA SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN

Združenja občin smo v skupnem dopisu 16. januarja 2017 obrnila na Ministrstvo za javno upravo v zvezi s problematiko, vezano na subvencije stanovanjskih najemnin, ter zahtevali sestanek s pristojnimi resorji. 


Ime datotke: MJU_Problematika_subvencij_najemnin_16.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 356.85 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 23.08.2017 12:33