Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
01.02.2018 PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČE SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopis s prošnjo za pojasnilo na kakšen način ministrstvo razume določbo ZIPRS.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS) namreč v 55. členu občinam dovoljuje, da lahko sprejemajo nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

* * *


Ime datotke: MOP_ODLOKI_NUSZ_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 334.12 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 01.02.2018 13:29