Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
28.07.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Združenje občin Slovenije je ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, katero smo 8. 7. 2020 prejeli v mnenje in pripmbe s strani Ministrstva za javno upravo.

Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo poenostavite postopkov, ki pomenijo tako administrativno razbremenitev kot nenazadnje tudi finančno.

Bi pa želeli opozoriti, da še nimajo vse občine uvedenih elektronskih predalov in lahko pride do tega, da njihov informacijski sistem ne bo skladen s sistemom, ki ga ponuja katerikoli ponudnik varnega elektronskega predala, ki ga bo Ministrstvo za javno upravo objavilo na svojih straneh.

Navedeno lahko predstavlja dodatno finančno breme za občine, saj bi to pomenilo, da je treba pristopiti k nadgradnji ali celo zamenjavi informacijskega sistema. To pa je vsekakor dodatno finančno breme za občine.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 28.07.2020 10:31
28.07.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo dopisa s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), ki smo ga s strani pristojnega ministrstva prejeli v mnenje in pripombe.

Prvi dopis
Drugi dopis

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 28.07.2020 10:26
24.04.2020 MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K ZAKONU O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 IN ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDI

Mnenje je na voljo Initiates file downloadTU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 03.05.2020 23:45
16.04.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA (ZEIZS)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe k predlogu Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja.

T
ako med drugim predlagamo neomejeno obdobje veljavnosti sredstva elektronske identifikacije, saj je tehnično mogoče povezati podatke o izpolnjevanju pogojev za elektronsko identiteto (državljanstvo, prebivališče za tujce, smrt ali prenehanje obstoja pravne osebe) in avtomatično preklicati veljavnost v primeru, da pogoji niso izpolnjeni.

Pri opredelitvi zbirke imetnikov sredstev elektronske identifikacije je nekaj nejasnosti, zato smo zaprosili za pojasnilo ali je naslov naslov elektronske pošte edinstveni podatek.

Dopis z vsemi pripombami je na voljo TU.

                                                       * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 04.05.2020 13:52
23.03.2020 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_ZAKON_O_VARSTVU_OKOLJA_MAREC_2020.doc
Velikost datoteke: 278.02 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 30.03.2020 14:00
14.02.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe na predlog Zakona s spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki je bil 13. 2. 2020 objavljen na spletnem portalu eDemokracija in je bil vložen v vladno proceduro.

Dopis s pripombami je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 14.02.2020 13:57