Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

 

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV), EPA 2594-VII. 

* * *

 


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZInfV_13.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 129.12 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 13.02.2018 12:01
13.02.2018 MNENJE NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C)

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo menenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju krupcije (ZIntPK- C), EPA 2551-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZIntPK_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 335.04 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 13.02.2018 07:41
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

Združenje občin je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), EPA 2552-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDSMA_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.69 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 13.02.2018 07:36
12.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombo na Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Podali smo pripombo na  6. člen predloga uredbe, ki določa, da povečanje oziroma zmanjšanje tekočih transferov ugotavlja ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Predlagamo, da se v proces ugotavljanja tekočih stroškov že v tej fazi vključi tudi združenja občin npr. z mnenjem.

* * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_12.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.03 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 12.02.2018 11:51
06.02.2018 STALIŠČE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

V ZOS ne nasprotujemo rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.

Pripravljavec predpisa je v predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako želimo pristojne resorje opozoriti, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: MO_PRIPOMBE_ZGas_6.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 125.50 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 06.02.2018 12:01
30.01.2018 MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Sovenije je v Državni zbor RS poslalo mnenje Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), EPA 2421-VII.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_predlog_ZPMII_30.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 317.65 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 30.01.2018 11:07
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZLS-S_1_23.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 302.88 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 25.01.2018 13:32
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDLov-1B_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 222.37 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 25.01.2018 13:28
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZZZiv_D_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 313.12 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 25.01.2018 13:26
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZEDRZ_15.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 312.58 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 25.01.2018 13:20
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZSPDSLS_1_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 337.76 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 25.01.2018 13:19