Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
05.06.2017 PREDLOGI ZA ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo posredovali predloge ukrepov za vključitev v Zakon o spodbujanju investicij.


Ime datotke: MGRT_Z_spodbujanje_investicij_15.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 230.87 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 05.06.2017 08:55
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvu za javno upravo smo tudi v drugi medresorski obravnavi posredovali pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_4.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.59 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 05.06.2017 08:52
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVELE ZIPRS1718-A

Poslankam in poslancem smo naslovili mnenje na Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), EPA 1890-VII, in sicer na 5. člen predloga ZIPRS1718-A, s katerim se predlaga sprememba višina povprečnine za leto 2017, ter predlagali dodatno spremembo 56. člena ZIPRS1718 (poraba investicijskega transfera za vračilo kreditov). 


Ime datotke: DZ__AMANDMA_PREDLOG_NOVELE_ZIPRS1718_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 250.60 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 05.06.2017 08:50
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOGE NOVEL ZAKONOV S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili pripombe na predlog novele ZFO-1 (nova verzija določbe o sofinanciranju SOU) ter na delovna predloga ZLS, ZLV. 


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_ZFO-1_ZLS_ZLV_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.81 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 05.06.2017 08:48
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Po sestanku na Ministrstvu za javno upravo  v marcu 2017, ko so nam predstavili novo verzijo predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju smo se ponovno odzvali s pisnim stališčem na predlog uredbe.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_april_2017.pdf
Velikost datoteke: 242.27 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 05.06.2017 08:44
05.06.2017 PORABA INVESTICIJSKEGA TRANSFERA ZA UPRAVLJENJE Z DOLGOM OBČINE

Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo smo naslovili opozorilo na neustrezno implemantacijo določbe o porabi investicijskega transfera iz 21. člena ZFO-1 za namen vračila kreditov ter podali zahtevo za spremembo ZIPRS1718.


Ime datotke: MJU_MF_Upravljanje_z_dolgom_21.ZFO-1.pdf
Velikost datoteke: 303.77 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 05.06.2017 08:41
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo ob zaključku javne obravnave podali pripombe na predlog novega Zakona o izobraževanju odraslih.


Ime datotke: MIZS_pripombe_ZIO_3.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 231.24 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 05.06.2017 08:35
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ministrstvu za zdravje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


Ime datotke: MZ_PRIPOMBE_PREDLOG_ZZZVZZ-1_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 237.79 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 05.06.2017 08:31
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo naslovili pripombe na predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, objavljenega na portalu e-demokracija 17. 2. 2017.


Ime datotke: MIZS_pripombe_pravilnik_normativi_standardi_vrtci_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 234.33 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 05.06.2017 08:29
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI – STAVBNA PRAVICA

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili dodatne pripombo na predlog novega tretjega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki govori o ustanavljanju stavbnih pravic na nepremičninah v lasti države oz. samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_21.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 229.68 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 05.06.2017 08:25
05.06.2017 DOPOLNJENO STALIŠČE ZOS GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

ZOS je po seji predsedstva ZOS v februarju 2017 podal dodatne poudarke na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_22.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 187.16 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 05.06.2017 08:23
05.06.2017 STALIŠČE ZOS DO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvu za javno upravo smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe in dodatne predloge sprememb na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 252.25 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 05.06.2017 08:21
05.06.2017 PREDLOG SPREMEMBE VIŠINE POVPREČNINE

Odziv ZOS na informacijo Ministrstva za finance glede sprememb višine povprečnine za 2017.


Ime datotke: MF_povprecnina_2017_stalisce_ZOS_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 224.05 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 05.06.2017 08:19
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ministrstvu za finance smo januarja ponovno naslovili pripombe na predlog novega Zakonao javnih financah.


Ime datotke: PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZJF_24.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 242.89 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 05.06.2017 09:37
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili pripombe in predloge na predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). 


Ime datotke: MGRT_pripombe_predlog_ZSRT_20.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.62 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 05.06.2017 08:54
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ministrstvu za pravosodje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).


Ime datotke: MP_pripombe_predlog_ZIntPK.pdf
Velikost datoteke: 220.81 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 05.06.2017 08:09