Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
26.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

V Združenju občin Slovenije med drugim opozarjamo, da je naloga vsakega pripravljavca sprememb ali novega predpisa, da finančno ovrednoti posledice predloga predpisa za državni proračun in druga javno finančna sredstva, torej tudi za občinske proračune. Te naloge pripravljavec ni izpolnil, zato pozivamo, da se predlog zakona ustrezno dopolni. Hkrati opozarjamo, da se morajo nove naloge občin in posledično tudi dodatne finančne obveznosti ustrezno odraziti tudi v višini povprečnine.

* * *


Ime datotke: MzI_PRIPOMBE_novela_ZPCP-2_2018.pdf
Velikost datoteke: 127.35 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 26.02.2018 10:26
22.02.2018 PRIPOMBA NA PREDLOG UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombo na Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2018-3130-0001).

 

                                                     * * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_STV_PREM_21.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.76 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 22.02.2018 07:28
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

 

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV), EPA 2594-VII. 

* * *

 


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZInfV_13.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 129.12 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 13.02.2018 12:01
13.02.2018 MNENJE NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C)

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo menenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju krupcije (ZIntPK- C), EPA 2551-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZIntPK_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 335.04 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 13.02.2018 07:41
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

Združenje občin je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), EPA 2552-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDSMA_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.69 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 13.02.2018 07:36
12.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombo na Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Podali smo pripombo na  6. člen predloga uredbe, ki določa, da povečanje oziroma zmanjšanje tekočih transferov ugotavlja ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Predlagamo, da se v proces ugotavljanja tekočih stroškov že v tej fazi vključi tudi združenja občin npr. z mnenjem.

* * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_12.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.03 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 12.02.2018 11:51
06.02.2018 STALIŠČE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

V ZOS ne nasprotujemo rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.

Pripravljavec predpisa je v predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako želimo pristojne resorje opozoriti, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: MO_PRIPOMBE_ZGas_6.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 125.50 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 06.02.2018 12:01
30.01.2018 MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Sovenije je v Državni zbor RS poslalo mnenje Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), EPA 2421-VII.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_predlog_ZPMII_30.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 317.65 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 30.01.2018 11:07
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZLS-S_1_23.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 302.88 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 25.01.2018 13:32
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDLov-1B_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 222.37 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 25.01.2018 13:28
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZZZiv_D_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 313.12 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 25.01.2018 13:26
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZEDRZ_15.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 312.58 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 25.01.2018 13:20
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZSPDSLS_1_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 337.76 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 25.01.2018 13:19