Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
07.04.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovilo dopis s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

* * *

 


Ime datotke: 007-27-2021_MP_ZAKON_O_UPRAVNEM_SPORU.pdf
Velikost datoteke: 113.13 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 07.04.2021 13:50
07.04.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O GOSTINSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo pripombe na predlog Zakona o gostinstvu.

* * *

 


Ime datotke: 007-26-2021_MGRT_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_GOSTINSTVU.pdf
Velikost datoteke: 161.01 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 07.04.2021 13:48
31.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH

Ministrstvu za infrastrukturo smo posredovali pripombe k predlogu Zakona o cestah, in med drugim opozorili na povečanje stroškov občin.

Občinskim redarstvom
določa nova naloga, in sicer nadzor nad največjo dovoljeno maso vozil na javnih cestah, katero opredeljuje 31.a člen predloga zakona. Ker gre za novo nalogo pripravljavca pozivamo za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Nadalje drugi odstavek 121. člena določa, da je občinsko redarstvo prekrškovni organ za nadzor nad obveznostmi lastnikov nepremičnin ob javni cesti (19. člen). Gre za novo nalogo in ponovno smo podali opozorilo in poziv k zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

Prav tako se občinskim inšpekcijskim službam nalaga nove obveznosti, zato smo pozvali, da se za izvajanje dodatnih nalog zagotovijo ustrezna finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije oz. se ohrani dosedanja ureditev.

                                                               * * *


Ime datotke: 007-22-2021_MZI_ZAKON_O_CESTAH_pripombe_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 128.39 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 31.03.2021 16:23
30.03.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLANINSKIH POTEH

Ime datotke: 007-24-2021_DZ_RS__ZAKON_O_PLANINSKIH_POTEH_mnenje_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 153.91 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 30.03.2021 14:37
25.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Ime datotke: 007-23-2021_MKGP_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZASCITI_ZIVALI.pdf
Velikost datoteke: 126.51 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 25.03.2021 14:07
25.03.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-E)

Ime datotke: 007-23-2021-1_DZ_RS_ZAKON_O_ZASCITI_ZIVALI_MNENJE_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 121.26 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 25.03.2021 14:05
22.03.2021 PREDLOGI ZA SPREMEMBO KAZALNIKOV RAZVITOSTI OBČIN

Ime datotke: 007-20-2021-1_MF_PREDLOGI_KAZALNIKOV_UREDBA_O_METODOLOGIJI_ZA_DOLOCITEV_RAZVITOSTI_OBCIN_pripombe.pdf
Velikost datoteke: 139.60 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 22.03.2021 13:40
22.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

Ime datotke: 007-19-2021-1_MZI_ZAKON_O_CELOSTNEM_PROMETNEM_NACRTOVANJU_PRIPOMBE.pdf
Velikost datoteke: 127.05 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 22.03.2021 13:37
22.03.2021 PRIPOMBA K K PREDLOGU UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU PODUKREPA PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO, VKLJUČNO Z NJENO VZPOSTAVITVIJO, IZBOLJŠANJEM IN RAZŠIRITVIJO, PASIVNO ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO

Ime datotke: 007-18-2021-1_MKGP_PRIPOMBA_K_UREDBI_SIROKOPASOVNO_OMREZJE.pdf
Velikost datoteke: 121.86 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 22.03.2021 13:34
12.02.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Ime datotke: 007-9-2021_MOP_PRIPOMBE_ZUREP3.pdf
Velikost datoteke: 168.85 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 12.02.2021 15:22
12.02.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ime datotke: 007-12-2021_MOP_PRIPOMBE_ZVO.pdf
Velikost datoteke: 167.82 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 12.02.2021 15:21
12.02.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN (ZNK)

Ime datotke: 007-10-2021_DS_RS__DZ_RS__ZKN_MNENJE_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 130.87 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 12.02.2021 15:21
03.02.2021 PRIPOMBA NA PREDLOG PRAVILNIKA O METODOLOGIJI FINANCIRANJA ZAŠČITNE OPREME IN DEZINFEKCIJE PROSTOROV IZVAJALCEM STORITEV NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo pripombo k predlogu Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti.

Predlagali smo spremembo navedenega člena predloga pravilnika, ki naj se glasi: »Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov po tem pravilniku traja od 1. januarja 2021 do prenehanja izvajanja ukrepov obvezne uporabe osebne zaščitne opreme ter dezinfekcije prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.«

Obrazložitev:
Predlog pravilnika določa, da se obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov prične s 1. marcem 2021. Menimo, da to ni ustrezno, saj se je s 4. 1. 2021 v vzgojno izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami pričel izvajat pouk, s 26. 1. 2021 pa se je začel izvajati pouk v prvih triadah osnovnih šol. Z istim datumom pa so vrata odprli tudi vsi vrtci, ki nujno varstvo otrok zagotavljajo ves čas tajanja epidemije.

* * *


Ime datotke: 007-8-2021_MIZS_PRAVILNIK_FINANCIRANJE_ZASCITNE_OPREME.pdf
Velikost datoteke: 120.71 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 03.02.2021 09:00
28.01.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS poslalo pripombe na predlog novele Stanovanjskega zakona.

Med drugim smo podali predlog sprememb 121. člena SZ, ki določa subvencioniranje neprofitne najemnine. Opozorili smo, da se na
račun dviga vrednosti točke, ki bo povzročila zvišanje vrednosti neprofitne najemnine, se ne bo povečala zmožnost najemnikov glede plačila najemnine. Občine, ki subvencionirajo pretežni del neprofitne najemnine, iz naslova dviga točke, ob enakih finančnih zmožnostih oziroma nespremenjenem socialnem položaju najemnikov, na ta račun ne bodo imele višjih prihodkov, pač pa bodo morale na tem področju zagotavljati zgolj še dodatna namenska sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj.  Pozvali smo k zagotovitvi potrebnih sredstev v državnem proračunu in k razbremenitvi občin na stanovanjskem področju.

                                                  * * *


Ime datotke: 007-6-2021_DS_RS__DZ_RS__SZ-1E_JANUAR_2021.pdf
Velikost datoteke: 136.90 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 01.02.2021 08:51
25.01.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo dopis s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.


Ime datotke: 007-4-2021_MJU_PRIPOMBE_ZJN_JANUAR_2021.pdf
Velikost datoteke: 166.08 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 01.02.2021 02:38
08.01.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU GRADBENEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, dne 6.1.2021, podalo pripombe k predlogu Gradbenega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki je bil poslan v medresorsko usklajevanje.

PRIPOMBE GRADBENI ZAKON


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 08.01.2021 07:10