Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
08.09.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKI POLITIKI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombo k predlogu Zakona o energetski politiki.

* * *


Ime datotke: 007-48-2021_MZI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_ENERGETSKI_POLITIKI_6.9.2021.pdf
Velikost datoteke: 194.30 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 08.09.2021 08:48
06.09.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O CESTAH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe na predlog Zakona o cestah, ki je bil 19. 8. 2021 objavljen na spletnem portalu eDemokracija. 

* * *


Ime datotke: 007-2-2021-2_MZI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_CESTAH_3.9.2021.pdf
Velikost datoteke: 385.26 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 06.09.2021 14:02
02.09.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O OSKRBI S TOPLOTO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o oskrbi s toploto.

* * *


Ime datotke: 007-46-2021_MZI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_OSKRBI_S_TOPLOTO_1.9.2021.pdf
Velikost datoteke: 194.55 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 02.09.2021 13:36
02.09.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU

Združrnjr občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o javnem potniškem prometu.

* * *


Ime datotke: 007-47-2021_MZI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_JAVNEM_POTNISKEM_PROMETU_1.9.2021.pdf
Velikost datoteke: 197.69 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 02.09.2021 13:34
01.09.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombo k predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju.

* * *

 


Ime datotke: 007-44-2021-2_MJU_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_UPRAVNEM_POSLOVANJU.pdf
Velikost datoteke: 199.03 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 01.09.2021 09:07
29.07.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKO ZDRAVSTVO V LETIH OD 2021 DO 2031 (ZZSISZ)

Ime datotke: 007-37-2021-1_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_INVESTICIJE_V_SLOVENSKO_ZDRASVTVO.pdf
Velikost datoteke: 209.25 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 29.07.2021 11:44
29.07.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk)

Ime datotke: 007-41-2021_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_DOLGOTRAJNI_OSKRBI.pdf
Velikost datoteke: 260.25 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 29.07.2021 11:37
28.07.2021 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ime datotke: 007-41-2021-1_MJU_ZAKON_O_DOSTOPU_DO_INFORMACIJ_JAVNEGA_ZNACAJA.pdf
Velikost datoteke: 196.49 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 28.07.2021 13:43
12.07.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih.

* * *


Ime datotke: 007-39-2021_MKGP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_AGRARNIH_SKUPNOSTIH_12.7.2021.pdf
Velikost datoteke: 209.56 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 12.07.2021 11:35
01.07.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo pripombe na predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

* * *


Ime datotke: 007-38-2021_MDDSZ_PRIPOMBE_NOVELA_ZAKONA_O_UVELJAVLJANJU_PRAVIC_IZ_JAVNIH_SREDSTEV.pdf
Velikost datoteke: 199.46 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 01.07.2021 14:12
17.06.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_UREDBA_PLASTIKA_ZA_ENKRATNO_UPORABO_JUNIJ_2021.pdf
Velikost datoteke: 165.20 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 04.07.2021 23:07
11.06.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE

Ime datotke: 007-16-2021_2_MZ_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_O_POGOJIH_IN_NACINU_OPRAVLJANJA_MRLISKO_PREGLEDNE_SLUZBE_Z_DOLOCILI_ZFRO_2021.pdf
Velikost datoteke: 208.89 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 04.07.2021 22:11
07.06.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU INVESTICIJ V SLOVENSKO ZDRAVSTVO V LETIH 2021 DO 2031 (ZZSISZ)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o zagotavljanju investicij v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031.

* * *


Ime datotke: 007-37-2021_MZ_PRIPOMBE__ZAKON_O_ZAGOTAVLJANJU_INVESTICIJ_V_SLOVENSKO_ZDRAVSTVO.pdf
Velikost datoteke: 206.59 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 07.06.2021 14:07
04.06.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ime datotke: 007-32-2021-2_MP_PRIPOMBE_ZAKON_O_VARSTVU_PODATKOV_-ZVOP-2.pdf
Velikost datoteke: 224.57 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 04.07.2021 21:54
14.05.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O POSTOPKIH ZA IZDAJO SOGLASJA K ZADOLŽEVANJU OBČIN

Na Ministrstvo za finance smo naslovili dopis s pripombami k predlogu Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, katerega smo v pregled in mnenje prejeli 4. 5. 2021.

* * *

 


Ime datotke: 007-34-2021-1_MF_PRIPOMBE_PRAVILNIK_ZADOLZEVANJE_OBCIN.pdf
Velikost datoteke: 128.73 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 14.05.2021 14:56
14.05.2021 PREDLOGI ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE

Na Strateški svet za debirokratizacijo smo naslovili predloge za t.i. »drugi paket debirokratizacije« oz. predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.

* * *


Ime datotke: 007-28-2021-2_KPV_PRIPOMBE_DRUGI_PAKET_DEBIROKRATIZACIJE.pdf
Velikost datoteke: 171.50 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 14.05.2021 14:55
10.05.2021 PRIPOMBA K PREDLOGU UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI KOPALNIH VODA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombo k predlogu Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki je bila 8. 4. 2021 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.

S spremembo se zmanjšuje število kopalnih voda iz 48 na 41. V obrazložitvi sprememb je navedeno, da do njih prihaja, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo več kriterijem in zato se jih črta s seznama. Se pa na seznam uvrščajo nova območja, ki zadostujejo kriterijem določitve kopalnih voda in za njih tudi obstaja interes lokalnih skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje na terenu.

Opozorili smo predvsem na tiste kopalne vode, ki se jih črta iz seznama. Pripravljavca smo pozvali naj ponovno preuči smotrnost njihovega črtanja, saj bi to lahko privedlo do širše škode. Prav tako smo pozvali, da pri ponovni preučitvi kriterijev sodelujejo tudi s posamezno lokalno skupnostjo in upoštevajo njihova stališča in predloge. Namreč črtanje določenih kopalnih voda iz seznama bi lahko za širše območje, ne zgolj za posamezno občino, pomenilo tudi škodo z vidika turizma in njegovega razvoja. S tem pa je povezanih več panog, lokalnih podjetij in s tem tudi delovnih mest.

* * *


Ime datotke: 007-35-2021MOP_PRIPOMBA_K_PREDLOGU_UR._O_SPREMEMBI_UR._O_UPRAVLJANJU_KAK._KOPALNIH_VODA.pdf
Velikost datoteke: 115.22 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 10.05.2021 14:30
07.04.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovilo dopis s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

* * *

 


Ime datotke: 007-27-2021_MP_ZAKON_O_UPRAVNEM_SPORU.pdf
Velikost datoteke: 113.13 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 07.04.2021 13:50
07.04.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O GOSTINSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo pripombe na predlog Zakona o gostinstvu.

* * *

 


Ime datotke: 007-26-2021_MGRT_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_GOSTINSTVU.pdf
Velikost datoteke: 161.01 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 07.04.2021 13:48
31.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH

Ministrstvu za infrastrukturo smo posredovali pripombe k predlogu Zakona o cestah, in med drugim opozorili na povečanje stroškov občin.

Občinskim redarstvom
določa nova naloga, in sicer nadzor nad največjo dovoljeno maso vozil na javnih cestah, katero opredeljuje 31.a člen predloga zakona. Ker gre za novo nalogo pripravljavca pozivamo za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Nadalje drugi odstavek 121. člena določa, da je občinsko redarstvo prekrškovni organ za nadzor nad obveznostmi lastnikov nepremičnin ob javni cesti (19. člen). Gre za novo nalogo in ponovno smo podali opozorilo in poziv k zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

Prav tako se občinskim inšpekcijskim službam nalaga nove obveznosti, zato smo pozvali, da se za izvajanje dodatnih nalog zagotovijo ustrezna finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije oz. se ohrani dosedanja ureditev.

                                                               * * *


Ime datotke: 007-22-2021_MZI_ZAKON_O_CESTAH_pripombe_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 128.39 kB
Prenosov: 68x
Dodano: 31.03.2021 16:23
30.03.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLANINSKIH POTEH

Ime datotke: 007-24-2021_DZ_RS__ZAKON_O_PLANINSKIH_POTEH_mnenje_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 153.91 kB
Prenosov: 91x
Dodano: 30.03.2021 14:37
25.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Ime datotke: 007-23-2021_MKGP_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZASCITI_ZIVALI.pdf
Velikost datoteke: 126.51 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 25.03.2021 14:07
25.03.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-E)

Ime datotke: 007-23-2021-1_DZ_RS_ZAKON_O_ZASCITI_ZIVALI_MNENJE_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 121.26 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 25.03.2021 14:05
22.03.2021 PREDLOGI ZA SPREMEMBO KAZALNIKOV RAZVITOSTI OBČIN

Ime datotke: 007-20-2021-1_MF_PREDLOGI_KAZALNIKOV_UREDBA_O_METODOLOGIJI_ZA_DOLOCITEV_RAZVITOSTI_OBCIN_pripombe.pdf
Velikost datoteke: 139.60 kB
Prenosov: 77x
Dodano: 22.03.2021 13:40
22.03.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

Ime datotke: 007-19-2021-1_MZI_ZAKON_O_CELOSTNEM_PROMETNEM_NACRTOVANJU_PRIPOMBE.pdf
Velikost datoteke: 127.05 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 22.03.2021 13:37
22.03.2021 PRIPOMBA K K PREDLOGU UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU PODUKREPA PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO, VKLJUČNO Z NJENO VZPOSTAVITVIJO, IZBOLJŠANJEM IN RAZŠIRITVIJO, PASIVNO ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO

Ime datotke: 007-18-2021-1_MKGP_PRIPOMBA_K_UREDBI_SIROKOPASOVNO_OMREZJE.pdf
Velikost datoteke: 121.86 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 22.03.2021 13:34
12.02.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Ime datotke: 007-9-2021_MOP_PRIPOMBE_ZUREP3.pdf
Velikost datoteke: 168.85 kB
Prenosov: 147x
Dodano: 12.02.2021 15:22
12.02.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ime datotke: 007-12-2021_MOP_PRIPOMBE_ZVO.pdf
Velikost datoteke: 167.82 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 12.02.2021 15:21
12.02.2021 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN (ZNK)

Ime datotke: 007-10-2021_DS_RS__DZ_RS__ZKN_MNENJE_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 130.87 kB
Prenosov: 88x
Dodano: 12.02.2021 15:21
03.02.2021 PRIPOMBA NA PREDLOG PRAVILNIKA O METODOLOGIJI FINANCIRANJA ZAŠČITNE OPREME IN DEZINFEKCIJE PROSTOROV IZVAJALCEM STORITEV NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo pripombo k predlogu Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti.

Predlagali smo spremembo navedenega člena predloga pravilnika, ki naj se glasi: »Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov po tem pravilniku traja od 1. januarja 2021 do prenehanja izvajanja ukrepov obvezne uporabe osebne zaščitne opreme ter dezinfekcije prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.«

Obrazložitev:
Predlog pravilnika določa, da se obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov prične s 1. marcem 2021. Menimo, da to ni ustrezno, saj se je s 4. 1. 2021 v vzgojno izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami pričel izvajat pouk, s 26. 1. 2021 pa se je začel izvajati pouk v prvih triadah osnovnih šol. Z istim datumom pa so vrata odprli tudi vsi vrtci, ki nujno varstvo otrok zagotavljajo ves čas tajanja epidemije.

* * *


Ime datotke: 007-8-2021_MIZS_PRAVILNIK_FINANCIRANJE_ZASCITNE_OPREME.pdf
Velikost datoteke: 120.71 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 03.02.2021 09:00
28.01.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS poslalo pripombe na predlog novele Stanovanjskega zakona.

Med drugim smo podali predlog sprememb 121. člena SZ, ki določa subvencioniranje neprofitne najemnine. Opozorili smo, da se na
račun dviga vrednosti točke, ki bo povzročila zvišanje vrednosti neprofitne najemnine, se ne bo povečala zmožnost najemnikov glede plačila najemnine. Občine, ki subvencionirajo pretežni del neprofitne najemnine, iz naslova dviga točke, ob enakih finančnih zmožnostih oziroma nespremenjenem socialnem položaju najemnikov, na ta račun ne bodo imele višjih prihodkov, pač pa bodo morale na tem področju zagotavljati zgolj še dodatna namenska sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj.  Pozvali smo k zagotovitvi potrebnih sredstev v državnem proračunu in k razbremenitvi občin na stanovanjskem področju.

                                                  * * *


Ime datotke: 007-6-2021_DS_RS__DZ_RS__SZ-1E_JANUAR_2021.pdf
Velikost datoteke: 136.90 kB
Prenosov: 377x
Dodano: 01.02.2021 08:51
25.01.2021 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo dopis s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.


Ime datotke: 007-4-2021_MJU_PRIPOMBE_ZJN_JANUAR_2021.pdf
Velikost datoteke: 166.08 kB
Prenosov: 96x
Dodano: 01.02.2021 02:38
08.01.2021 PRIPOMBE K PREDLOGU GRADBENEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, dne 6.1.2021, podalo pripombe k predlogu Gradbenega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki je bil poslan v medresorsko usklajevanje.

PRIPOMBE GRADBENI ZAKON


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 08.01.2021 07:10