Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
23.08.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVELE ZFO-1C

Ime datotke: DZ_MNENJE_ZFO-1C_26.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 369.22 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 23.08.2017 11:00
23.08.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

Ob zaključku javne obravnave smo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podali pripombe na 19. člena predloga, ki spreminja 56. člena ZOsn, torej določbo, ki ureja šolske prevoze.


Ime datotke: MIZS_pripombe_ZOsn_30.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 232.93 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 23.08.2017 11:08
23.08.2017 PRIPOMBE NA PREDLOGA NOVEL ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN LOKALNIH VOLITVAH

Ob zaključku javne obravnave predlogov novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah konec junija smo podali pisne pripombe na predloga novel. 


Ime datotke: MJU_pripombe_ZLS_ZLV_28.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 226.87 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 23.08.2017 11:02
23.08.2017 MNENJE ZOS NA PREDLOG GZ, ZAID, ZUreP-2

Konec junija smo v DZ smo posredovali mnenje na Predlog gradbenega zakona (GZ), EPA 1985-VII, Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), EPA 1983-VII, Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), EPA 2001-VII.


Ime datotke: DZ_MNENJE_GZ_ZAID_ZUREP2.pdf
Velikost datoteke: 391.80 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 23.08.2017 10:58
23.08.2017 STALIŠČE GLEDE NABORA PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ime datotke: MJU_pravilnik_podprogrami_povprecnina.pdf
Velikost datoteke: 220.58 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 23.08.2017 10:57
05.06.2017 PREDLOGI ZA ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo posredovali predloge ukrepov za vključitev v Zakon o spodbujanju investicij.


Ime datotke: MGRT_Z_spodbujanje_investicij_15.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 230.87 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 05.06.2017 08:55
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvu za javno upravo smo tudi v drugi medresorski obravnavi posredovali pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_4.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.59 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 05.06.2017 08:52
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVELE ZIPRS1718-A

Poslankam in poslancem smo naslovili mnenje na Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), EPA 1890-VII, in sicer na 5. člen predloga ZIPRS1718-A, s katerim se predlaga sprememba višina povprečnine za leto 2017, ter predlagali dodatno spremembo 56. člena ZIPRS1718 (poraba investicijskega transfera za vračilo kreditov). 


Ime datotke: DZ__AMANDMA_PREDLOG_NOVELE_ZIPRS1718_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 250.60 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 05.06.2017 08:50
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOGE NOVEL ZAKONOV S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili pripombe na predlog novele ZFO-1 (nova verzija določbe o sofinanciranju SOU) ter na delovna predloga ZLS, ZLV. 


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_ZFO-1_ZLS_ZLV_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.81 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 05.06.2017 08:48
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Po sestanku na Ministrstvu za javno upravo  v marcu 2017, ko so nam predstavili novo verzijo predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju smo se ponovno odzvali s pisnim stališčem na predlog uredbe.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_april_2017.pdf
Velikost datoteke: 242.27 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 05.06.2017 08:44
05.06.2017 PORABA INVESTICIJSKEGA TRANSFERA ZA UPRAVLJENJE Z DOLGOM OBČINE

Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo smo naslovili opozorilo na neustrezno implemantacijo določbe o porabi investicijskega transfera iz 21. člena ZFO-1 za namen vračila kreditov ter podali zahtevo za spremembo ZIPRS1718.


Ime datotke: MJU_MF_Upravljanje_z_dolgom_21.ZFO-1.pdf
Velikost datoteke: 303.77 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 05.06.2017 08:41
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo ob zaključku javne obravnave podali pripombe na predlog novega Zakona o izobraževanju odraslih.


Ime datotke: MIZS_pripombe_ZIO_3.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 231.24 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 05.06.2017 08:35
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ministrstvu za zdravje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


Ime datotke: MZ_PRIPOMBE_PREDLOG_ZZZVZZ-1_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 237.79 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 05.06.2017 08:31
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo naslovili pripombe na predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, objavljenega na portalu e-demokracija 17. 2. 2017.


Ime datotke: MIZS_pripombe_pravilnik_normativi_standardi_vrtci_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 234.33 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 05.06.2017 08:29
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI – STAVBNA PRAVICA

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili dodatne pripombo na predlog novega tretjega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki govori o ustanavljanju stavbnih pravic na nepremičninah v lasti države oz. samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_21.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 229.68 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 05.06.2017 08:25
05.06.2017 DOPOLNJENO STALIŠČE ZOS GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

ZOS je po seji predsedstva ZOS v februarju 2017 podal dodatne poudarke na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_22.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 187.16 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 05.06.2017 08:23
05.06.2017 STALIŠČE ZOS DO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvu za javno upravo smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe in dodatne predloge sprememb na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 252.25 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 05.06.2017 08:21
05.06.2017 PREDLOG SPREMEMBE VIŠINE POVPREČNINE

Odziv ZOS na informacijo Ministrstva za finance glede sprememb višine povprečnine za 2017.


Ime datotke: MF_povprecnina_2017_stalisce_ZOS_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 224.05 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 05.06.2017 08:19
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ministrstvu za finance smo januarja ponovno naslovili pripombe na predlog novega Zakonao javnih financah.


Ime datotke: PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZJF_24.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 242.89 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 05.06.2017 09:37
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili pripombe in predloge na predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). 


Ime datotke: MGRT_pripombe_predlog_ZSRT_20.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.62 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 05.06.2017 08:54
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ministrstvu za pravosodje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).


Ime datotke: MP_pripombe_predlog_ZIntPK.pdf
Velikost datoteke: 220.81 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 05.06.2017 08:09