Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
25.03.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje poslalo Initiates file downloadpripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

V ZOS menimo, da je vsebina predloga zakona preobsežna, saj vsebuje kar 159 členov, Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba) jih ima 99. Menimo tudi, da je predlog zakona strožji od določil Uredbe.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 01.04.2019 00:28
11.03.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV V VRTCIH, KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo poslali Initiates file downloadpripombe k predlogu Initiates file downloadPravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 01.04.2019 00:38
27.02.2019 MNENJE K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslao mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 27.02.2019 10:27
27.02.2019 PRIPRAVA OBRAZCEV VLOG ZA SPREMEMBO PODATKA V URADNI EVIDENCI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor podalo pripombe k pripravi obrazcevvlog za spremembo podatka v uradni evidenci.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 27.02.2019 10:26
18.01.2019 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-C), EPA 363-VIII

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C), EPA 363-VIII.

Mnenje je dostopno TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 140x
Dodano: 30.01.2019 21:49
14.01.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB IN PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O TEHNIČNIH PREGLEDIH ŽIČNIŠKIH NAPRAV TER PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU STROŠKOV VZDRŽEVANJA, OBR

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav ter Pravilnika o sofinanciranju stroškov vzdrževanja, obratovanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb.

Med drugim smo zapisali, da ocenjujemo, da je besedilo 12. člena predloga Zakona, ki določa sofinanciranje obratovanja, vzdrževanja in gradnjo žičniških naprav, pomanjkljivo in precej nejasno. Predlagamo, da se sofinanciranje s strani občin poda kot eno od možnosti, ki se opredeli z besedo »lahko«.

Menimo tudi, da Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja, obratovanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb področja ne ureja na dovolj jasen način, predvsem pa neprimerno ureja sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti. V 5. členu Pravilnika se kot sofinancerja omenja le pristojno ministrstvo, občin pa ne, čeprav so te navedene v 1. členu Pravilnika.

Celoten dopis je na voljo TU.

                                                     * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 145x
Dodano: 30.01.2019 22:16