Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
27.09.2022 PRIPOMBA NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje posredovalo dopis, v katerem podajamo pripombo na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

* * *


Ime datotke: 007-58-2022_MP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_UPRAVNEM_SPORU_2792022.pdf
Velikost datoteke: 117.07 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 27.09.2022 11:28
27.09.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Združenje podpira vsakršen ukrep, ki bi v kriznih razmerah pri oskrbi z energijo, omejil porabo energentov, in sicer na način, da končni odjemalci ne bi bili oškodovani. Opozorili pa smo na nejasnosti in podali dve pripombi oz. predloga.

* * *


Ime datotke: 007-57-2022_MZI_PRIPOMBE_PREDLOG_ZAKONA_O_UKREPIH_ZA_OBVLADOVANJE_KRIZNIH_RAZMER_NA_PODROCJU_OSKRBE_Z_ENERGIJO_2792022.pdf
Velikost datoteke: 127.27 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 27.09.2022 11:09
08.09.2022 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS mnenje k

predlogu Zakona o ukrepih z aobvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Opozarjamo na poseg v proračunska sredstva občin.

* * *


Ime datotke: 007-54-2022_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_UKREPIH_ZA_OBVLADOVANJE_KRIZNIH_RAZMER_NA_PODROCJU_OSKRBE_Z_ENERGIJO_SEPTEMBER_2022_01.pdf
Velikost datoteke: 193.81 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 08.09.2022 13:22
08.09.2022 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSKRBI S PLINI

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovilo mnenje k

predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

Pozivamo, da se med t.i. zaščitne odjemalce uvrsti tudi občine in vse 

njihoveuporabnike uporabnike proračuna.

* * *

 


Ime datotke: 007-53-2022_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_NOVLE_ZAKONA_O_OSKRBI_S_PLINI_SEPTEMBER_2022.pdf
Velikost datoteke: 123.03 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 09.09.2022 14:46
30.08.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI - DZ RS

Združenje občin Slovenije je Državenemu Zboru RS posredovalo pripombe, predloge in mnenje na predlog spremembe Zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

* * *


Ime datotke: 007-52-2022-6_DZ_RS_PRIPOMBE_ZAKON_O_VARSTVU_PRED_NARAVNIMI_NESRECAMI_2682022.pdf
Velikost datoteke: 144.46 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 30.08.2022 14:10
19.08.2022 PREDLOGI ZA DEBIROKRATIZACIJO V ZVEZI Z NAČRTOM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO)

ZZdruženje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo, na podlagi dopisa št. 0241-12/2020/68, z dne 29. 7. 2022, posredovalo predloge za debirokratizacijo v zvezi z Načrtom za okrevanje.

* * *


Ime datotke: 007-54-2022_MJU_PREDLOGI_DEBIROKRATIZACIJA_NOO1982022.pdf
Velikost datoteke: 224.03 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 19.08.2022 14:17
17.08.2022 PRIPOMBA NA PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo posredovalo predlog spremembe Zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega smo 12. 8. 2022 prejeli v mnenje.

Predlagali smo, da so prostovoljna gasilska društva za nakup zaščitne opreme, nakup gasilskih avtomobilov ter opremljanje služb PGD, oproščena plačila DDV.

* * *


Ime datotke: 007-52-2022-1_MO_PRIPOMBE_ZAKON_O_VARSTVU_PRED_NARAVNIMI_NESRECAMI_1782022.pdf
Velikost datoteke: 123.52 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 17.08.2022 13:23
17.08.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (v nadaljevanju: Pravilnik).

Opozorili smo na samo pripravo vsebine Pravilnika. Namreč, njegove določbe bodo imele negativne finančne posledice na občinske proračune, zato bi morale biti občine povabljene k oblikovanju njegovih sprememb že pred objavo na spletnem portalu eDemokracija.

Prav tako smo pozvali k pripravi jasnih in natančnih izračunov finančnih posledic, ki jih bo imel Pravilnik na občinske proračune, in sredstva za njihovo kritje naj se zagotovijo v državnem proračunu oz. naj se to predvidi v izračunu povprečnine. Vsebina Pravilnika bo imela negativne finančne posledice na občinske proračune že v letošnjem letu in seveda tudi naslednjih. Tega pomembnega podatka pa niste posredovali Ministrstvu za finance, ki je zadolženo za pripravo izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024, čeprav ste bili pozvani k temu. Naj k temu še dodamo, da povečanje stroškov ne bo zadelo le občine, temveč tudi starše, ki so tudi plačniki storitev.

* * *


Ime datotke: 007-51-2022_MIZS_PRIPOMBE_PRAVILNIK_NAPREDOVANJE_ZAPOSLENIH_V_NAZIVE_1682022.pdf
Velikost datoteke: 123.92 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 17.08.2022 13:05
16.08.2022 PRIPOMBA NA PREDLOG STRATEŠKEGA NAČRTA SKP 2023-2027 ZA SLOVENIJO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetisjtvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombo na predlog Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo.

* * *


Ime datotke: 007-50-2022-1_MKGP_PRIPOMBA_STRATESKI_NACRT_SKP_2023-2027_ZA_SLOVENIJO_1282022.pdf
Velikost datoteke: 119.89 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 16.08.2022 11:25
12.08.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DELOVANJU LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN IN POTRDITVI STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: Uredba).

Najprej smo podali splošno pripombo, in sicer menimo, da oddaja predloga Uredbe v javno obravnavo brez vsebin ESRR sklada (npr. izračun finančnega načrta) ni ustrezna. Uredba po zaključku javne obravnave ne more biti posredovana v nadaljnjo obravnavo brez dela, ki se nanaša na ESRR sklad. V preambuli Uredbe manjka navedba zakonodaje s področja regionalnega razvoj za ESRR sklad ter navedba Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

* * *


Ime datotke: 007-44-2022-1_MKGP_PRIPOMBE_UREDBA_LAS__1182022doc.pdf
Velikost datoteke: 192.50 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 12.08.2022 14:03
03.08.2022 MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O USTANOVITVI POKRAJIN

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin, katerega smo v obravnavo prejeli 8. 7. 2022.

* * *


Ime datotke: 007-49-2022-1_DZ_RS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O__USTANOVITVI_POKRAJIN_382022.pdf
Velikost datoteke: 129.95 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 03.08.2022 12:27
03.08.2022 MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O FINANCIRANJU POKRAJIN

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o financiranju pokrajin, katerega smo v obravnavo prejeli 8. 7. 2022.

* * *


Ime datotke: 007-47-2022-1_DZ_RS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O__FINACIRANJU_POKRAJIN_382022.pdf
Velikost datoteke: 127.77 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 03.08.2022 12:28
03.08.2022 MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O POKRAJINAH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o pokrajinah, katerega smo v obravnavo prejeli 8. 7. 2022. 

* * *


Ime datotke: 007-46-2022-1_DZ_RS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_POKRAJINAH_AVGUST_2022.pdf
Velikost datoteke: 145.62 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 03.08.2022 12:21
28.07.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O NUJNIHUKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitve stabilnosti zdravstvenega sistema.

Najprej smo opozorili na nesprejemljiv način obravnave predloga zakona, saj smo imeli zanjegovo obravnavo na voljo zgolj en. V nadaljevanju pa smo podali pripombe na sledeče področja predloga zakona:

  1. Financiranje,
  2. Sestava predstavnikov sveta zavoda,
  3. dodatki za posebne pogoje dela na območjih s težjo dostopnostjo.

* * *


Ime datotke: 007-42-2022-1_DZ_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_IZREDNIH_UKREPIH_V_ZDRAVSTVU_1272022.pdf
Velikost datoteke: 142.20 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 28.07.2022 13:34
28.07.2022 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O OHRANJANJU ROKODELSTVA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo mnenje k predlogu Zakona o ohranjanju rokodelstva (v nadaljevanju: Zakon), ki je bil 7. 6. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

ZOS pozdravlja pripravo predloga Zakona, katerega namen je ponovna oživitev in ohranjanje rokodelstva ter s tem tudi kulturne dediščine. S tem pa je nenazadnje povezan tudi razvoj turizma in z njim razvoj Slovenije.

Občine že sedaj igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju rokodelstva in bodo z aktivnostmi nedvomno nadaljevale. So lahko pomemben sogovornik pri ohranjanju in razvoju rokodelstva, zato bi pozvali, da se jih vključi v posamezne projekte. Kot že povedano, pozdravljamo pripravo predloga Zakona in vsebini ne nasprotujemo, vendar pa bi želeli na nekaj opozoriti. V kolikor bi s predlogom Zakona občinam naložili opravljanje določenih nalog, je treba za njihovo izvajanje zagotoviti ustrezna finančna sredstva. K temu vas zavezujejo določila 24. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa: »Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 12.08.2022 13:19
28.07.2022 PRIPOMBE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2023 IN 2024

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posredovalo pripombe na predlog izračuna povprečnih stroškov občin za financiranje nalog za leti 2023 in 2024. Podali smo jasno stališče, da se z izračuni ne strinjamo, saj so podatki iz tabele, ki prikazujejo nove oziroma ukinjene občinske naloge, posredovani s strani ministrstev, pomanjkljivi. V tabeli so bili podatki le od  MDDSZ in MZI, prepričani pa smo, da bi morali podatke posredovati med drugim MOP, MKGP in še nekateri drugi resorji, ki so v preteklem letu v sprejem posredovali zakonodajo, ki je prinesla nove finančne obremenitve občinam. Zato smo zaprosili, da ministrstva ponovno pozovejo za posredovanje podatkov o teh novih nalogah in nam potem posredujejo osvežen izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024.

Prvi predlog višine povprečnine, ki smo jo pripravili na ZOS je tako za leto 2023  znašal 755,49€, za leto 2024 pa 771,53€.  Hkrati s tem pa smo podali tudi predlog, da se občinam, na podlagi novih finančnih vhodnih podatkov, tudi za leto 2022 poveča povprečnina iz sedanjih 645€ na 725,20€ in se izplačilo poračuna izvede še v letošnjem koledarskem letu.

                                                 * * *

 


Ime datotke: 410-2-2022-1_MF_PRIPOMBE_NA_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_OBCIN_1_472022.pdf
Velikost datoteke: 138.26 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 29.07.2022 10:51
18.07.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O PREPREČEVANJU VEČJIH NESREČ IN ZMANJŠEVANJU NJIHOVIH POSLEDIC

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

 

Posredovane pripombe si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 18.07.2022 10:39
18.07.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O VARNOSTNI DOKUMENTACIJI IN VARNOSTNIH UKREPIH IZVAJALCEV BISTVENIH STORITEV

Združenje občin Slovenije je na Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost podalo pripombo k predlogu Uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev.

 

Podane pripombe si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 18.07.2022 10:36
18.07.2022 MNENJE NA PREDLOG UREDBE O REGISTRU PRAVNIH AKTOV LOKALNIH SKUPNOSTI

Združenje občin Slovenije  je na Službo Vlade RS za zakonodajo posredovalo mnenje k predlogu Uredbe o registru pravnih aktov Slovenije.

Posredovano mnenje si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 18.07.2022 10:33
18.07.2022 MNENJE NA OSNUTEK METODOLOGIJE ZA OCENO UČINKOV NA RAZLIČNA DRUŽBENA PODROČJA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo mnenje k osnutku Metodologije za oceno učinkov na različna družbena področja.

Posredovanjo mnenje si lahko ogledate  TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 18.07.2022 10:29
01.07.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA GLASBENE ŠOLE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil 15. 6. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

Predlog Pravilnika spreminja sistematizacijo pri računovodskih in administrativnih delih, pri ostalih normativi ostajajo nespremenjeni. Zato menimo, da bo imel predlog Pravilnika finančne učinke na občinske proračune. Tako se na primer v drugem odstavku predloga 4. člena določa, da lahko šola, skladno s predlaganimi merili, s 30 oddelki in več sistemizira delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja VII/1 ali poslovnega sekretarja VII/2 in delovno mesto administratorja V ali administratorja VI. Ocenjujemo, da bo prišlo do dodatnega zaposlovanja in s tem posledično tudi do povečanja stroškov, ki gredo v breme občinskih proračunov, zato smo pozvali, da se občinam zagotovi dodatna sredstva v okviru povprečnine ali pa se naj ta sredstva zagotovijo znotraj državnega proračuna.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 01.07.2022 10:42
01.07.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo dva dopisa s pripombami na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Opozorili smo, da predlog prinaša nova finančna bremena občinam kar je nesprejemljivo. Zato smo pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev v okviru povprečnine oz. predlagali, da se sredstva zagotovijo v okviru državnega proračuna.

Prvi dopis s pripombami je na voljo TU, vsebina drugega pa je dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 01.07.2022 10:39
07.06.2022 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize.

* * *


Ime datotke: 007-39-2022_DZ_RS_MNENJE_ZAKON_O_INTERVENTNIH_UKREPIH___POSLEDICE_UKRAJINSKE_KRIZE_JUNIJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 123.92 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 07.06.2022 12:19
07.06.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU, OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU IN SKLEPU O LOKACIJSKI PREVERITVI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutek Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in sklepu o lokacijski preveritvi.

* * *


Ime datotke: 007-38-25022_MOP_PRIPOMBE_NA_OSNUTEK_PRAVILNIK_OPN_IN_OPPN_JUNIJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 144.61 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 07.06.2022 10:21
30.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo posredovalo dopis s pripombami na predlog Sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih.

ZOS predlaga, da se prva točka Sklep dopolni z določitvijo odstotka sredstev osrednjemu gasilskemu društvu v občini, ki na svojem območju nima enote GEŠP.

* * *


Ime datotke: 007-36-2022-2_MORS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_SKLEPA_O_DELITVI_SREDSTEV_POZARNE_TAKSE_ZA_IZVAJANJE_NALOG_VARSTVA_PRED_POZAROM_V_LOKALNIH_SKUPNOSTIH_2752022.pdf
Velikost datoteke: 125.06 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 30.05.2022 14:48
27.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER O IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN PRISPEVKA ZA ZAČASNE OBJEKTE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte (v nadaljevanju: Uredba).

Podajamo pripombo na 33. in 34. člen, ki določata prenehanje uporabe sedaj veljavne uredbe in začetek veljavnosti predlagane.

34. člen predvideva, da bo Uredba začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Čeprav 32. člen Uredbe določa, da se postopki, ki so bili začeti pred sprejetjem Uredbe, končajo po dosedanjih predpisih, bi predlagali, da se določi prehodno obdobje (npr. 6 mesecev), v katerem bodo imele občine čas za pripravo in sprejetje odlokov.

* * *


Ime datotke: 007-37-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE__PROGRAM_OPREMLJANJA_STAVBNIH_ZEMLJISC__MAJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 115.27 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 27.05.2022 14:11
23.05.2022 SKUPNE PRIPOMBE ZOS, ZMOS, SOS IN ZBORNICE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA GZS NA PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS smo na Ministrstvo za okolje posredovali skupne pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJSVO).

                                                         * * *


Ime datotke: Pripombe_ZMOS_SOS_ZOS_ZKG-GZS_Ministrstvo_za_okolje_in_prostor_-_v3.docx
Velikost datoteke: 390.34 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 23.05.2022 11:21
23.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov, ki je bila 6. 4. 2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.

                                                           * * *


Ime datotke: 007-24-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_RAZRESITVI_NASPROTJA_INTERESOV.pdf
Velikost datoteke: 111.54 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 23.05.2022 11:09
23.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SMERNICAH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o smernicah nosilcev prostora, ki je bila 6. 4. 2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.

                                                              * * *Ime datotke: 007-23-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_SMERNICAH_NOSILCEV_UREJANJA_PROSTORA_652022.pdf
Velikost datoteke: 99.26 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 23.05.2022 11:08
19.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Združenje občin Slovenije je na ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je bil, 3.2.2022, objavljen na spletnem portalu eDemokracija.


Ime datotke: 007-30-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_GOSPODARSKIH_JAVNIH_SLUZBAH_VARSTVA_OKOLJA_1652022.pdf
Velikost datoteke: 110.56 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 19.05.2022 09:57
19.05.2022 PRIPOMBE NA PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov, ki je bil, 20. 4. 2022, objavljen na spletnem portalu eDemokracija.


Ime datotke: 007-29-2022-2_MOP_PRIPOMBE_PRAVILNIK_O_DOKUMENTACIJI_IN_OBRAZCIH_PRI_GRADITVI_OBJEKTOV_1352022doc.pdf
Velikost datoteke: 109.98 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 19.05.2022 09:21
13.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razvrščanju objektov, ki je bila 14. 3. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

* * *


Ime datotke: 007-19-2022-4MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_RAZVRSCANJU_OBJEKTOV_APRIL_2022.pdf
Velikost datoteke: 122.88 kB
Prenosov: 146x
Dodano: 13.04.2022 13:35
12.04.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI KOPALNIH VODA

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pripombe na osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, in sicer smo predlagali dve dopolnitve Priloge 1 - Seznam kopalnih voda.

* * *


Ime datotke: 007-28-2022_MOP_PRIPOMBE_UREDBA_KOPALNE_VODE_1242022.pdf
Velikost datoteke: 111.46 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 12.04.2022 14:28
12.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

2. člen predloga novele Uredbe spreminja 5. člen sedaj veljavne uredbe, ki določa mejne vrednosti parametrov onesnaženosti. Dodaja se nov, deveti odstavek, kateri pa je po naši oceni preveč ohlapen, saj ni opredeljeno na kakšen način se bo določila mejna vrednost. Prav tako ni opredeljeno ali se bo to izračunalo ali pa bo odvisno od presoje posameznega pripravljavca okoljevarstvenega dovoljenja. Zato smo predlagali, da se natančno navede način določitve mejne vrednosti in izračun le-te.

* * *


Ime datotke: 007-25-2022MOP_PRIPOMBE_UREDBA_O_EMISIJI_SNOVI_IN_TOPLOTE_PRI_ODVAJANJU_ODPADNIH_VODA_V_VODE_IN_JAVNO_KANALIZACIJO_1142022doc.pdf
Velikost datoteke: 97.25 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 12.04.2022 14:27
12.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O VARSTVENIH OBMOČJIH DEDIŠČINE

Na Ministrstvo za kulturo smo naslovili pripombe na Predlog Uredbe o varstvenih območjih dediščine in pozvali k sodelovanju z občinami.

* * *


Ime datotke: 007-27-2022_MK_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_VARSTVENIH_OBMOCJIH_DEDISCINE_1242022.pdf
Velikost datoteke: 98.21 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 12.04.2022 14:24
12.04.2022 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o prijavi nezgode pri delu.

* * *


Ime datotke: 007-26-2022_MDDSZ_PRIPOMBE__PRAVILNIK_POSKODBA_PRI_DELU_1142022.pdf
Velikost datoteke: 97.27 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 12.04.2022 14:07
06.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o lokacijski informaciji, ki je bil 2. 3. 2022 objavljen na sepletnem portalu eDemokracija.

Pripombe smo posredovali v dveh dopisih, in sicer je prvi na voljo TU, drugi pa TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 08.04.2022 14:20
31.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O ZAČASNIH OBJEKTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o začasnih objektih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil 24. 2. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

* * *


Ime datotke: 007-21-2022_MOP_PRIPOMBE_PRAVILNIK_O_ZACASNIH_OBJEKTIH_MAREC_2022.pdf
Velikost datoteke: 157.82 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 31.03.2022 12:59
23.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

* * *

 


Ime datotke: 007-20-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_ZMANJSANJU_VPLIVA_NEKATERIH_PLASTICNIH_PROIZVODOV_NA_OKOLJE_2232022.pdf
Velikost datoteke: 102.96 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 23.03.2022 08:14
21.03.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ZA OBDOBJE OD 2022 DO 2027

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopis s pripombami na osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027.

Dopis s pripobami je na voljo TU, priloga 1 k dopisu je na voljo TU, priloga 2 k dopisu pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 21.03.2022 12:07
21.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripome na predlog programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov.

* * *


Ime datotke: 007-16-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDL_PROG.RAVNANJA_Z_ODPADKI_IN_PROG._PREPRECEVANJA_ODPADKOV_732022.pdf
Velikost datoteke: 110.75 kB
Prenosov: 73x
Dodano: 21.03.2022 11:57
24.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O VODENJU PODATKOV KATASTRA NEPREMIČNIN

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Predlog Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin.

Podali smo predlog dopolnitve prvega odstavka 11. člena, ki opredeljuje podatke, s aktero parcelo je stavba povezana.

* * *


Ime datotke: 007-13-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_O_VODENJU_KATASTRA_NEPREMICNIN_2422022.pdf
Velikost datoteke: 100.01 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 24.02.2022 11:43
22.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ODPADKIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o odpadkih.

* * *

 


Ime datotke: 007-11-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_ODPADKIH_2122022.pdf
Velikost datoteke: 103.49 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 22.02.2022 13:48
22.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA VLADE RS O IZVAJANJU OBRAMBE PRED TOČO NA OBMOČJU SV SLOVENIJE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombo na predlog Sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije za leti 2022 in 2023.

* * *

 


Ime datotke: 840-1-2022-1_MKGP_PREDLOG_SKLEPA_OBRAMBA_PRED_TOCO_2122022.pdf
Velikost datoteke: 100.09 kB
Prenosov: 94x
Dodano: 22.02.2022 13:47
25.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI KONTAKTNE TOČKE ZA SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o določitvi kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in med drugim pozvalo k podaljšanju roka, v katerem so pristojni organi kontaktnim točkam dolžni posredovati zahtevane podatke.

* * *

 


Ime datotke: 007-8-2022_MZI_PREDLOG_UREDBE_KONTAKTNA_TOCKA_OBNOVLJIVI_VIRI_ENERGIJE.pdf
Velikost datoteke: 100.94 kB
Prenosov: 100x
Dodano: 25.01.2022 11:24
25.01.2022 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah in pozvali k jasni opredelitvi, da operater krije stroške morebitne sanacije ostale infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti oz. poskrbi, da ob končanju gradnje v naravi vzpostavljeno prvotno stanje.

* * *


Ime datotke: 007-5-2022_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ELEKTRONSKIH_KOMUNIKACIJAH_1912022.pdf
Velikost datoteke: 99.58 kB
Prenosov: 88x
Dodano: 25.01.2022 11:00
07.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O NOTARIATU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o notariatu.

Menimo, da se s tem predlogom lokalnim skupnostim nalaga novo nalogo, zato smo pozvali, da se jo ustrezno finančno ovrednoti in občinam zagotovi finančna sredstva.

* * *


Ime datotke: 007-1-2022_MP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_NOTARIATU_712022.pdf
Velikost datoteke: 97.75 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 07.01.2022 09:16
06.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ZAŠČITNE OPREME IN DEZINFEKCIJE PROSTOROV IZVAJALCEM STORITEV NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v pripombah med drugim predlagalo določitev ključa zagotavljanja sredstev za kritje stroškov nakupa predlagane opreme, in sicer npr. na del ki se financira iz teh sredstev in na del, ki se financira iz cene programov.

* * *


Ime datotke: 007-67-2021_MIZS_PREDLOG_PRAVILNIKA_FINANCIRANJE_ZASCITNE_OPREME_IN_DEZINFEKCIJE_PROSTOROV_27122021.pdf
Velikost datoteke: 106.80 kB
Prenosov: 107x
Dodano: 06.01.2022 12:47
06.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. 12. 7. 2021 smo ministrstvu že posredovali pripombe, vendar te niso bile upoštevane.

* * *


Ime datotke: 007-60-2021-3_DZ_pripombe_NOVELA_ZAKONA_O_AGRARNIH_SKUPNOSTIH_27122021.pdf
Velikost datoteke: 157.26 kB
Prenosov: 108x
Dodano: 06.01.2022 12:41