Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
30.05.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalopripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

* * *


Ime datotke: 007-20-2023_MVI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_O_SPR._IN_DOPOL._PRAVILNIKA_O_NORMATIVIH_ZA_OPRAVLJANJE_DEJ._PREDSOLSKE_VZGOJE_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 124.53 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 30.05.2023 08:36
30.05.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Zdruenje občin Slovenije je Ministrstvu za solidarno prihodnost posredovalo pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

* * *


Ime datotke: 007-19-2023_MSP_PRIPOMBE_PREDLOG_ZAKONA_O_DOLGOTRAJNI_OSKRBI__MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 182.37 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 30.05.2023 07:54
29.05.2023 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O VSEBINI, OBLIKI, NAČINU PRIPRAVE, ODSTOTKU IN VIŠINI SOFINANCIRANJA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ, NAČINU SPREMLJANJA NJIHOVE KAKOVOSTI TER UČINKOV UKREPOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje, podnebje in enrgijo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov (v nadaljevanju: Pravilnik).

* * *


Ime datotke: 007-18-2023_MOPE_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_OBCINSKE_CELOSTNE_PROMETNE_STRATEGIJE__MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 127.44 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 29.05.2023 12:34
23.05.2023 STALIŠČE PREDSEDSTVA ZOS K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva ZOS na Ministrstvo za zdravje posredovalo stališče k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

* * *


Ime datotke: 007-9-2023-2_MZ_STALISCA_PREDSEDSTVA_DO_STROKOVNIH_IZHODISC_ZA_PRENOVO_NMP_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 194.98 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 24.05.2023 12:53
23.05.2023 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzojo in izobraževanje posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

* * *


Ime datotke: 007-12-2023_MVI_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_O_NORMATIVIH_IN_MIN.TEH._POGOJIH_ZA_PROSTOR_IN_OPREMO_VRTCA_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 137.62 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 23.05.2023 09:29
23.05.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZAVODIH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembi Zakona o zavodih.

* * *


Ime datotke: 007-13-2023_DZ_RS_PREDLOG_ZAKONA_O_ZAVODIH_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 127.57 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 23.05.2023 09:25
23.05.2023 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA IN SPODBUJANJU PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

* * *


Ime datotke: 007-14-2023_DZ_RS__MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_INFRASTRUKTURI_ZA_ALTERNATIVNA_GORIVA_IN_SPODBUJANJU_PREHODA_NA_ALTERNATIVNA_GORIVA_V_PROMETU_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 120.31 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 23.05.2023 09:21
22.05.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG RESOLUCIJE O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 (ReSPRS2050)

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 205 (RESPRS2050).

* * *


Ime datotke: 007-17_2023_DS_RS_PREDLOG_RESOLUCIJE_O_STRATEGIJI_PROSTORSKEGA_RAZVOJA_SLOVENIJE_2050_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 139.23 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 22.05.2023 14:12
10.05.2023 PRIPOMBE K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo pripombe k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

* * *


Ime datotke: 007-09-2023-1_MZ_STROKOVNA_IZHODISCA_ZA_PRENOVO_NMP_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 173.93 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 10.05.2023 15:41
10.05.2023 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo pripombe k predlogu novele Zakona o socialnem varstvu.


Ime datotke: 007-10-2023_MDDSZ_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_SPREMEMBAH_IN_DOPOLNITVAH_ZAKONA_O_SOCIALNEMVARSTVU_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 132.39 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 10.05.2023 15:39
10.05.2023 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo mnenje k predlogu novele Zakona o zaščiti živali.

* * *


Ime datotke: 007-11-2023_DZ_RS__MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZASCITI_ZIVALI_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 135.99 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 10.05.2023 15:38
10.05.2023 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo mnenje k predlogu novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

* * *


Ime datotke: 007-10-2023_DZ_RS__MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZDRV.VARSTVU_IN_ZDR._ZAVAROVANJU_MAJ_2023.pdf
Velikost datoteke: 116.74 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 10.05.2023 15:38
22.03.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o letalstvu.

* * *


Ime datotke: 007_4_2023_MZI_PREDLOG_ZAKONA_O_LETALSTVU_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 142.36 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 22.03.2023 15:28
22.03.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PROSTEM LETENJU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na na predlog Uredbe o prostem letenju.

* * *

 


Ime datotke: 007-3-2023-1_MZI_UREDBA_O_PROSTEM_LETENJU_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 127.14 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 22.03.2023 15:27
28.02.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.

                                           * * *


Ime datotke: 007-2-2023-1_MGTS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_IZVAJANJU_UKREPOV_ENDOGENE_REGIONALNE_POLITIKE_FEBRUAR_2023.pdf
Velikost datoteke: 121.40 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 28.02.2023 13:19
27.02.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani.

* * *


Ime datotke: 007-4-2023_DZ_Pripombe_prehrana_2722023.pdf
Velikost datoteke: 121.43 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 27.02.2023 15:42
15.02.2023 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PRAVICI DO OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za digitalno preobrazbo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo.

Predlagali smo dopolnitev članstva v komisiji za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo.

* * *


Ime datotke: MDP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_PRAVICI_DO_OMREZNIH_PRIKLJUCNIH_TOCK_S_PREDNOSTJO_FEBRUAR_2023.pdf
Velikost datoteke: 118.99 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 15.02.2023 09:14