Akti in predlogi

Išči
Po letu:
26.06.2017 OSNUTEK ZAKONA O SPODBUJANJU INVESTICIJ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Osnutek zakona o spodbujanju investicij. Z omenjenim osnutkom predpisa želijo vse že obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter istočasno uvesti nove spodbude, ki bodo na voljo tako domačim kot tujim investitorjem. Osnutek predpisa poleg dodeljevanja investicijskih spodbud predvideva tudi nabor ostalih aktivnosti za spodbujanje investicij.

 

MGRT načrtuje posvetovanje z zainteresirano javnostjo, sledilo bo medresorsko usklajevanje v septembru 2017 s predvidenim ciljem obravnave zakona na vladi v oktobru 2017 ter sprejetjem zakona v prvem četrtletju 2018.

 

Vaše pripombe oz. predloge lahko posredujete do 27. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MGRT_Z_spodbujanju_investicij__23062017.pdf
Velikost datoteke: 464.88 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 26.06.2017 15:09
26.06.2017 PREDLOG PRAVILNIK O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v pregled poslalo Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. Prosimo, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripombe pa posredujete najkasneje do 27. junija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_PRAV_pogrebna_23.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 81.94 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 26.06.2017 08:29
26.06.2017 PREDLOG UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo novo verzijo Predloga uredbe o upravnem poslovanju (sledi spremembam), klasifikacijski načrt (sledi spremembam). Predlog je v drugi medresorski obravnavi. Za lažjo obravnavo so nam poleg predloga UUP in Okvirnega načrta klasifikacijskih znakov posredovali tudi verzijo, iz katere so razvidne spremembe glede na verziji, ki sta bili posredovani v medresorsko usklajevanje 29. 7. 2016 (torej po sprejemu naših pripomb).

 

Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 7. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_UUP_23.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 446.94 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 26.06.2017 08:25
22.06.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O UKREPIH ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO NARAVNI NESREČI ŽLEDU 2014 IZ PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je v pregled poslalo Predlog uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Morebitne pripombe lahko do 30. junija 2017 pošljete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  


Ime datotke: MKGP_U_san_sp_21.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 565.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 22.06.2017 10:13
19.06.2017 OSNUTEK ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju.  V kolikor imate pripombe na osnutek zakona, nam jih lahko pošljete do petka, 14. julija 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_nepremicninsko_posredovanje_19.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 484.54 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 19.06.2017 10:29
19.06.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PITNI VODI

Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo posredovalo Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o pitni vodi.

Sprva je MZ pripravljal Uredbo o pitni vodi, vendar so nadaljnji postopek za sprejetje Uredbe o pitni vodi ustavili zaradi pravnih zadržkov v fazi medresorskega usklajevanja. Ker jeseni poteče rok za prenos spremembe EU direktive o pitni vodi v nacionalni pravni red, so v javno obravnavo poslali Predlog pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi. Dejansko se bosta spremenili samo prilogi II in III obstoječega pravilnika. Novosti ne pomenijo bistvenih sprememb za upravljavce vodovodov. Nov predpis o pitni vodi načrtujejo po predhodni odpravi pravnih zadržkov.

Prosimo, da predlog sprememb pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do konca junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MZ_pravilnik__pitna_voda_16.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 229.94 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 19.06.2017 09:17
09.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O TAJNIH PODATKIH IN PREDLOGI UREDB

Urad za varovanje tajnih podatkov nam je v fazi medresorske obravnave v pregled posredoval

-          Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih,

-        Predloge podzakonskih aktov:

 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Besedilo sprememb in dopolnitev ZTP-ja je pripravila Medresorska delovna skupine za pripravo sprememb predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, člani so predstavniki tistih ključnih organov, ki se v  Republiki Sloveniji v največji meri srečujejo s področjem tajnih podatkov (UVTP, MNZ, Policija, MO, SOVA, MJU, MZZ, MGRT).

Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja na predloge lahko pošljete do 6. julija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 09.06.2017 09:51
02.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Morebitne pripombe, predloge mnenja lahko posredujete do 27. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: MJU_ZLV_1.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 258.61 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 02.06.2017 13:47
02.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravo. Morebitne pripombe, predloge in mnenja lahko posredujete do 27. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: MJU_ZLS_1.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 295.41 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 02.06.2017 13:44
26.05.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo novo verzijo Predloga pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (obrazložitev)in ga poslalo v ponovno medresorsko obravnavo. Ker že zamujajo s sprejemom pravilnika, prosijo za hiter odziv. Zato vas naprošamo, da nam morebitne pripombe posredujete najkasneje do 31. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Pravilnik_pogreb_22.5.17.pdf
Velikost datoteke: 190.06 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 26.05.2017 13:50
26.05.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo Initiates file downloadPredlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Prosimo vas, da predlog pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 30. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_Pravilnik_signaliz_spremembe_11.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 430.16 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 26.05.2017 13:41
19.05.2017 PREDLOG ZAKONA O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI IN O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v pregled poslalo Predlog zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 26. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 391.65 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 19.05.2017 09:11
19.05.2017 PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva in ga predložilo v javno obravnavo. Prosimo vas, da pregledate besedilo dokumenta, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa pošljete do 12. julija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 19.05.2017 09:03
19.05.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

Ministrstvo za izobraževanje in šport je pripravilo in v javno obravnavo predložilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Med drugim se spreminja tudi 56. člen ZOsn, ki ureja prevoz in povračila stroškov prevoza osnovnošolskih otrok. Prosimo vas, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 22. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MIZS_ZOSNJ_18.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 304.96 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 19.05.2017 09:01
09.05.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ministrstvo za javno upravo v medresorsko obravnavo pošilja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Morebitne pripombe na predlog novele zakona lahko posredujete do 19. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_ZPVPJN-B_medres_5.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 763.39 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 09.05.2017 13:26
09.05.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O IZVRŠEVANJU ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo posredovalo Predlog pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča. Prosimo, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa lahko posredujete do 6. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MNZ_pravilnik_ZPPREB_E_8.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 183.13 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 09.05.2017 13:25
09.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v pregled posredovalo Predlog uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (strokovni podlagi: UMAR, FGG). Občine, na katere se uredba nanaša, prosimo, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 16. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Uredba_OPO_za_objavo_8.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 692.37 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 09.05.2017 13:16
05.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo na portalu e-demokracija objavilo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Predlog predpisa je v medresorski obravnavi. Morebitne pripombe, predloge in mnenja na predlog novele uredbe lahko posredujete do 17. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_UredbaZeJN2_medres_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 353.92 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 05.05.2017 08:36
05.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O VSEBINI POROČILA O VPLIVIH NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE IN NAČINU NJEGOVE PRIPRAVE

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek uredbe o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 9. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 273.46 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 05.05.2017 08:31
05.05.2017 OSNUTEK PRAVILNIKA O ČASOVNIH NORMATIVIH ZA POSAMEZNE STORITVE IN SKLOPE DIMNIKARSKIH STORITEV IN PODROBNEJŠI VSEBINI CENIKA TER VIŠINI POTNIH STROŠKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno obravnavo posredovalo Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (Priloga 1, Priloga 2). Pripombe na predlog pravilnika lahko posredujete do 24. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 335.33 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 05.05.2017 08:21
05.05.2017 OSNUTEK UREDBE O PREGLEDIH, ČIŠČENJU IN MERITVAH NA MALIH KURILNIH NAPRAVAH

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno obravnavo posredovalo Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah priloge. Pripombe na predlog uredbe lahko posredujete do 24. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_uredba_male_kurilne_naprave_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 474.69 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 26.05.2017 14:06
26.04.2017 PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA - VLADNO GRADIVO

Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo, da so 14. aprila 2017 v vladni postopek vložili Predlog zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona in Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 26.04.2017 09:46
25.04.2017 PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE ŽELEZNIŠKE IN JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ministrstvo za infrastrukturo nam je v usklajevanje posredovalo Predlog zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture, ki so ga pripravili v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Zakon ureja določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture, način posredovanja podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč.

 

Morebitne pripombe, predloge in mnenja na predlog zakona lahko posredujete do 19. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_zakon_evidentiranje_dejanske_rabe_25.4.2017_01.pdf
Velikost datoteke: 484.86 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 25.04.2017 12:31
25.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O VODNEM KATASTRU

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog pravilnika o vodnem katastru. Prosimo vas, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripomba, predloge in mnenja pa posredujete do 25. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_pravilnik_vodni_kataster_13.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 305.79 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 25.04.2017 09:25
25.04.2017 PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKIH

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Predlog zakona, kot je razvidno že iz imena, ureja prenehanje veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12-ZUJF). Morebitne pripombe na predlog zakona lahko pošljete do 16. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MDDSZ_Z_o_prenehanju_ZPSDP_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 155.34 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 25.04.2017 08:37
24.04.2017 OSNUTEK STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE

Strategija dolgožive družbe prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju.

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenziteta teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih.

Vizija Strategije dolgožive družbe so družba in sistemi, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah vsem zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje.

Razvojni cilji za njeno uresničitev:

 1. Blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju.
 2. Vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje.
 3. Ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti. 

Novi konceptualni okvir Strategije dolgožive družbe: ustvarjalnost in aktivnost v vseh življenjskih obdobjih ter skrb za zdravje

 • aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na ustvarjalnosti
 • skrb za zdravje vključuje odgovornost posameznika za zdravje in zdrav življenjski slog skozi vse življenje
 • medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje z medsebojno podporo, prenosom znanj in izkušenj

Trendi v širšem okolju, ki vplivajo na oblikovanje strategije:

 • Tehnološki razvoj in z njim povezani digitalizacija in robotizacija družbe
 • Fleksibilizacija trga dela
 • Drugačno pojmovanje življenjskega cikla

Predlog besedila Strategije dolgožive družbe (shema, Priloga 1, Priloga 2) je v javni obravnavi. Vlada bo predlog besedila strategije potrdila v začetku julija, potem pa bodo na vrsti posamezna ministrstva, ki bodo pripravila akcijske načrte s svojih področij.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 24.04.2017 12:21
24.04.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O POSEGIH V OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Prosimo, da predlog sprememb uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 4. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.04.2017 11:12
24.04.2017 ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ - PROŠNJA ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV UKREPOV NA LOKALNI RAVNI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja zakon o spodbujanju investicij, o čemer si več lahko preberete v priponki.

 

MGRT prosi za mnenje glede obstoječih predlogov spodbud na lokalni ravni (zakaj se jih občine (ne)poslužujejo, ali je problem v priglasitvi sheme državnih pomoči…) ter predloge, na kakšen način vidite občine možnost izboljšave dodeljevanja obstoječih spodbud. Hkrati prosijo tudi za dodatne predloge, kako bi na lokalni ravni lahko spodbudili začetne investicije, ki bi prispevale h gospodarskemu razvoju občin ter povečanju blaginje občin.

 

Vaše pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do 12. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.04.2017 11:08
24.04.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O OBLIKI IN VSEBINI VPISNIKOV IN POMOŽNIH KNJIG PRI PREKRŠKOVNIH ORGANIH

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih z novimi obrazci (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 5). Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa gre za redakcijo in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Vaše mnenje in morebitne pripombe na predlog pravilnika lahko posredujete do 5. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_Pravilnik_vpisniki_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 249.97 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 24.04.2017 11:06
24.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O EVIDENCAH PREKRŠKOVNIH ORGANOV, EVIDENCI PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH, SKUPNI EVIDENCI KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU TER SKUPNI INFORMACIJSKI INFRASTRUKTURI

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi s pripadajočimi obrazci: obrazec 1a, obrazec 1b, obrazec 2a, obrazec 2b, obrazec 3a, potrdilo 4a, potrdilo 4b, potrdilo 5a, potrdilo 5b, potrdilo 6a.

 

Z vsebinskega vidika predlog pravilnika ureja način upravljanja evidence prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.

 

Bistvene novosti:

- osnutek pravilnika je pripravljen zaradi ureditve kazenskih in prekrškovnih evidenc v ločenih pravilnikih ter implementacije skupne informacijske infrastrukture;

- natančneje je urejena hramba dokumentarnega gradiva in poslovanje povezano z upravljanjem evidenc;

- novost je vročanje potrdila o (ne)kaznovanosti v varni elektronski predal;

- upravljanje s prekrškovnimi evidencami ostaja enako, razen novih možnosti, ki jih je v pravni red Republike Slovenije vpeljala novela ZP-1J (skupna informacijska infrastruktura, brezplačen oddaljen dostop do teh evidenc).

 

Prosimo, da osnutek pravilnika z novimi obrazci pregledate, morebitna mnenja in pripombe pa posredujete do 5. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 24.04.2017 10:53
24.04.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ministrstvo za pravosodje pošilja v strokovno usklajevanje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (Predlog ZVarCP-B) z uvodno obrazložitvijo, ki ga je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic. Prosimo, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe in predloge pa lahko posredujete do  8. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_ZVarCP-B_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 415.48 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 24.04.2017 10:21
24.04.2017 PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA BRALNO PISMENOST

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odpira javno razpravo na predlog besedila Nacionalna strategija za bralno pismenost.

 

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi. Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države in nacionalne identitete.

 

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih, posebej pa je bila izpostavljena potreba po njeni prenovi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Dokument je ključnega pomena za MIZŠ in nadaljnje delo v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev. Dokument je pripravila posebna delovna skupina, imenovana v letu 2014.

 

Pripombe lahko pošljete do 10. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


Ime datotke: MIZS_Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.pdf
Velikost datoteke: 597.39 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 24.04.2017 10:15
18.04.2017 PREDLOGA SPREMEMB PRAVILNIKOV O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA TAL IN PODZEMNEN VODE

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo:

 

 

Prosimo, da spremembe pravilnikov pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 12. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_predlog_obratovalni_monitoring_tla_s.pdf
Velikost datoteke: 366.50 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 24.04.2017 10:17
18.04.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ITEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ministrstvo za pravosodje nam je po javni razpravi in strokovnem usklajevanju ponovno posredovalo v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Prosimo vas, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 3. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_predlog_ZIntPK_C_VG.pdf
Velikost datoteke: 1481.64 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 24.04.2017 10:18
11.04.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo in v enotedensko obravnavo posredovalo Predlog  zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. Prosimo, da predlog novele  pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do torka, 18. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_ZCes1_spr_070417.pdf
Velikost datoteke: 1057.86 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 11.04.2017 12:29
10.04.2017 PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za javno upravo pošilja v medresorsko usklajevanje Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2015-3130-0011). Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do ponedeljka, 24. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  

 


Ime datotke: MJU_ZSPDSLS_medres_7.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 1028.20 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 10.04.2017 08:59
07.04.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2017 IN 2018

Vlada je na seji 6. 4. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter ga poslala v sprejem Državnemu zboru RS. Pripombe lahko pošljete do 19. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: DZ_PREDLOG_NOVELE_ZIPRS1718_7.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 185.43 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 07.04.2017 14:04
07.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v medresorsko obravnavo pošilja Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (obrazložitev). Prosijo, da predlog pravilnika pregledamo prednostno, saj je rok za sprejem pravilnika 15. 4. 2017. Morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljite čim prej oz. najkasneje do srede, 12. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MGRT_PRAVILNIK_NORMATIVI_pogrebna_5.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 176.52 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 07.04.2017 12:52
03.04.2017 PREDLOG UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Prosimo vas, da predlog uredbe, ki vam ga pošiljamo v priponki, pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_UrOGJS_ZKO_31.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 407.39 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 03.04.2017 09:38
03.04.2017 PREDLOG UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Predlog uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. Za namen varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom uredba med drugim določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa, ukrepe za zmanjševanje emisije hrupa v okolje, vrste hrupa za katerega se določbe te uredbe ne uporabljajo in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.

 

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa. Pri tem ločimo:

 

 • I. stopnjo varstva pred hrupom, ki zajema vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom,;
 • II. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;
 • III. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in
 • IV.  stopnjo varstva pred hrupom, na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.

 

Hrup v okolju na posameznem območju varstva pred hrupom se ocenjuje s pomočjo meritev ali modelnih izračunov. V primeru uporabe modelnih izračunov, se uporabljajo začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 z upoštevanjem prilagoditev iz priloge 3 te uredbe. Hrup gostinskih ali zabaviščnih lokalov, ki na prostem ali v nezagrajenem in neprekritem prostoru uporabljajo zvočne naprave, se ocenjuje na podlagi ocenjenih ravni hrupa v času obratovanja vira hrupa.

***

Prosimo, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


Ime datotke: MOP_kazalci_hrupa_31.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 630.38 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 03.04.2017 09:31
31.03.2017 UREDBA O METODOLOGIJI OBLIKOVANJA CEN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe in ga posredovalo v enotedensko medresorsko obravnavo. Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja na predlog uredbe lahko pošljete do 5. aprila na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Uredba24ur_30.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 260.26 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 31.03.2017 11:22
30.03.2017 PREDLOGA NOVEL UREDB - ODPADNA EMBALAŽA

Ministrstvo za okolje in prostor je 29. marca 2017 v javno obravnavo posredovalo:

 

Predlogi prinašajo ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Prosimo, da predloga novel uredb pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 30.03.2017 12:23
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 3. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_PredlogZJZP_medresorsko_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 365.39 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 24.03.2017 14:33
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O PODELJEVANJU KONCESIJ

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o podeljevanju koncesij. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do ponedeljka, 3. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_ZPodeljevanjuKoncesij_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 553.65 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 24.03.2017 09:36
22.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - (PONOVNA) MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za okolje in prostor v ponovno medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje:

 

 

 Pripombe lahko posredujete do petka, 31. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 22.03.2017 08:53
22.03.2017 OSNUTEK ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT-1)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki ga je posredovalo v medresorsko usklajevanje. 

Prosimo vas, da osnutek zakona proučite in nam najpozneje do petka  31. 3. 2017, posredujete vaše morebitne pripombe oziroma mnenje ali se vam osnutek zdi primeren za uvrstitev gradiva v postopek sprejemanja na Vladi RS, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

 


Ime datotke: MGRT_Predlog_ZSRT1_medresorska_21.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 698.23 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 24.03.2017 09:40
13.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ministrstvo za okolje in prostor nadaljuje s pripravo prostorske in gradbene zakonodaje. Zadnje verzije predlogov zakonov iz februarja oz. marca 2017:

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 13.03.2017 12:12
10.03.2017 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 23. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_ZVISJV-1_10.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 1824.46 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 10.03.2017 11:07
06.03.2017 PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo in v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o izobraževanju odraslih. Prosimo vas, da predlog novega zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete najkasneje do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_predlog_ZIO_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 556.36 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 06.03.2017 10:31
06.03.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na portalu e-demokracija objavilo in s tem v javno razpravo dalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Glavna sprememba ZUPJS se nanaša na uvedbo informativne odločbe, odpravljajo se tudi določena neskladja z Ustavo RS. Prosimo, da predlog novele ZUPJS pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 716.45 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 06.03.2017 10:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_ZLS_-_2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 261.81 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 28.02.2017 08:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZLV-2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 332.60 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 28.02.2017 08:24
28.02.2017 PREDLOG UREDBE O SOFINANCIRANJU OBČIN NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU ZA LETO 2017

Urad za narodnosti je pripravil Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017. Pripombe lahko posredujete na elektronski naslov gp.un(at)gov.si do vključno 8. marca 2017.


Ime datotke: UN_uredba2017_predlog_22022017.pdf
Velikost datoteke: 91.67 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 28.02.2017 07:55
28.02.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila spremembe in dopolnitve Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Spremembe zasledujejo dva cilja:

 • poenostavitev pri sprejemanju izvedbenega načrta in
 • ustreznejšo ureditev administrativnih preverjanj v primeru, ko nastopa neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna v vlogi upravičenca.

V okviru sprememb pri sprejemanju izvedbenega načrta predlagajo dopolnitve členov od 18 do 22 obstoječe uredbe s ciljem, da izvedbenega načrta ne sprejme vlada, pač pa organ upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi. Predlagana je sprememba 19. člena, ki predvideva črtanje predhodnega postopka usklajevanja predloga izvedbenega načrta s predstavniki združenj, regij in nevladnih organizacij.

Prosimo, da pregledate predlagane spremembe, morebitne pripombe, predloge oz. mnenje pa lahko posredujete do 6. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: SVRK_Uredba_EKP_INOP2017_27.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 353.48 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 28.02.2017 07:35
20.02.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Prosimo vas, da predlog sprememb pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko pošljete najkasneje do 15. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_Pravilnik_prostor_oprema_vrtci_17.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 212.43 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 20.02.2017 10:44
16.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŽBI IN ZAVAROVANJU

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

 

Temeljni cilji predloga zakona so:

– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,

– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter

– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

 

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_predlog_ZIZ-L.pdf
Velikost datoteke: 1452.37 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 16.02.2017 15:01
13.02.2017 PREDLOG ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo in v javno obravnavo poslalo Predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MF_ZPlaSS1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 1080.44 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 13.02.2017 09:35
02.02.2017 PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-1)

Ministrstvo za zdravje v 45-dnevno javno obravnavo pošilja Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Javna obravnava bo trajala do 19. marca 2017. MZ je pripravil tudi tabelo s primerjavo veljavne in predlagane ureditve, na spletni strani pa si lahko preberete najpogostejša vprašanja in odgovore na Predlog ZZVZZ-1.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 1. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_31_1_17.pdf
Velikost datoteke: 1190.01 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 02.02.2017 14:17
18.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Spremembe se med drugim nanašajo na reorganizacijo centrov za socialno delo. Pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

Reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:

- spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe,

- uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in

- novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

 

V prvi fazi reorganizacije centrov za socialno delo bo poudarek na organizacijskem vidiku, pri čemer je potrebno za vzpostavitev nove organizacijske strukture pripraviti ustrezno pravno podlago s spremembami in dopolnitvami Zakona o socialnem varstvu. Spremenjeni zakon bo podlaga za vse nadaljnje aktivnosti. MDDSZ je pripravil predstavitev reorganizacije CSD in priročnik vprašanj in odgovorov na to temo.

 

MDDSZ prosi, da se opredelimo do tega vprašanja, posebej še do predloga, kako bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda lahko sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda. Trenutno so namreč sveti 62 centrov za socialno delo sestavljeni iz predstavnikov zaposlenih, ustanovitelja in predstavnika/ce lokalnih skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Z ustanovitvijo območnih CSD, ki jih bo 16 in ki bodo pokrivali več občin kot sedaj, bi ob sedanji ureditvi lokalne skupnosti imele manj vpliva. Zato želijo sodelovanje lokalnih skupnosti v svetu zavodov na novo urediti.  Osnovna ideja je, da bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 49.66 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 18.01.2017 10:50
17.01.2017 PREDLOG ZAKONA O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko obravnavo posredovalo Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1). Prosimo vas, da predlog zakona, pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 27. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_ZVEtL-1_medr_11.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 896.42 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 17.01.2017 09:23
16.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Repulike Slovenije. pripombe na predloh zakona lahko podate do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  


Ime datotke: MJU_ZGMRS_13.1.17.pdf
Velikost datoteke: 142.36 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 16.01.2017 15:00
16.01.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Predlog novele ZFO-1 je v sicer v medresorski obravnavi (tako so zapisali na portalu) do 13. februarja 2017, a ker MJU predvideva usklajevalni sestanek z združenji občin v zvezi s predlogom ZFO-1 v začetku februarja, vas vljudno naprošamo, da predlog ZFO-1 pregledate in pripombe posredujete do 30. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZFO-1_12.1.17.pdf
Velikost datoteke: 238.06 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 16.01.2017 14:57
05.01.2017 PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI VREDNOSTI ZAPUŠČINE ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI ČLANOV AGRARNE SKUPNOSTI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu e-demokracija objavilo Initiates file downloadPredlog uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 1. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MKGP_Uredba_osnutek.pdf
Velikost datoteke: 126.79 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 05.01.2017 11:01
05.01.2017 OKVIRNA IZHODIŠČA ZA ZAKON O KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU

Ministrstvo za zdravje je pripravilo okvirna izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Prosimo, da izhodišča pregledate, pripombe nanje pa lahko posredujete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: 22122016_Okvirna_izhodisca_za_Zakon_o_kakovosti_in_varnosti_v_zdravstvu.pdf
Velikost datoteke: 582.35 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 05.01.2017 10:55
05.01.2017 PREDLOG ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI

Ministrstvo za pravosodje nam je v ponoven pregled posredovalo Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, prav tako so nam poslali spremen dopis, v katerem so obrazložili, katere pripombe so upoštevali na prvo besedilo predloga zakona. Prosimo vas, da predlog zakona ponovno pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: ZUVza-1_30.12.pdf
Velikost datoteke: 585.22 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 18.01.2017 12:24
03.01.2017 PREDLOG UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov. Prosimo vas, da predlog uredbe, pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do petka, 20. januarja 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_ogjs_komunalni_odpadki.pdf
Velikost datoteke: 282.28 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 03.01.2017 13:37
03.01.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA NARAVOVARSTVENIH IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pregled posredovalo Predlog uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. MOP predlaga naslednje vsebinske spremembe:

 • Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljajo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
 • Veljavna uredba določa, da kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, stroške naslednjega preizkusa krijejo sami. Predlagana je rešitev, da ti kandidati  preizkus lahko ponovno opravijo  po preteku najmanj šestih mesecev. Kandidati, ki so se na preizkus znanja prijavili po 1.9.2015 in pred dnem uveljavitve te uredbe in ga niso uspešno opravili, se lahko ponovno prijavijo k preverjanju znanja.

Prosimo, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 10. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_Uredba_nadzorniki_za_parke_21.12.2016.pdf
Velikost datoteke: 145.67 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 03.01.2017 13:36