Akti in predlogi

Išči
Po letu:
31.01.2019 PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

S strani Ministrstva za kulturo smo v mnenje in pripombe prejeli predlog Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva.

Ta pravilnik določa osnove za določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, z orientacijskimi roki hrambe dokumentarnega gradiva.


Določajo se tudi orientacijski časovno opredeljeni roki hrambe trajnega dokumentarnega gradiva organov, ki se uporabljajo, dokler trajnemu gradivu ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz gradiva, ali kadar trajno gradivo nima več nikakršnega pravnega in dejanskega učinka

Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete do 21. 2. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Initiates file downloadPRILOGA 1
Initiates file downloadPRILOGA 2
Initiates file downloadPRILOGA 3

                                                  * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 31.01.2019 09:58
31.01.2019 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.

Morebitne predloge in pripombe vnesite v obrazec, ki se nahaja v priponki ter nam ga posredujete do 20. 2. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                      * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 31.01.2019 09:48
31.01.2019 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TAJNIH PODATKIH

S strani Urada RS za varovanje tajnih podatkov smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih.

Besedilo predloga zakona je prestalo prvo obravnavo v Državnem zboru RS, vendar je bil postopek sprejemanja končan zaradi prenehanja mandatne dobe državnega zbora.  Mnenje k predlogu zakona je podala tudi  Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (priponka). Urad je pri pripravi novega gradiva pripombe ZPS DZ v večini upošteval, razen nekaterih, ki se nanašajo na ustaljeno terminologijo in specifiko področja.

3. člen predlaganega zakona določa, da sta funkciji župana in občinskega svetnika izvzeta iz določila, da lahko v zvezi z opravljanjem svoje funkcije do dostopata do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov .  44. in 44.a člen pa še vedno določata globe tudi za odgovorne osebe organa samoupravne lokalne skupnosti (od 1.000 do 3.000 evrov in 500 do 2.000 evrov).

V kolikor imate kakšne predloge in pripombe nam jih lahko posredujete do 19. 2. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Pripravljavci zakona naprošajo, da se pripombe podajo v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo.

                                                              * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 31.01.2019 09:35
31.01.2019 PRIPRAVA NOVEGA ZAKONA O ELEKTRONSKIH TELEKOMUNIKACIJAH

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo poziva za predložitev predlogov v okviru priprave novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Poziv je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, z namenom, da bi še pred oblikovanjem osnutka novega zakona pridobili potrebne informacije iz prakse in izkušnje, pripombe in predloge ter tudi informacije o težavah pri izvajanju določb sedaj veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 27. 2. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

                                              * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 31.01.2019 09:29