Vprašanja občin

Leto
Iskanje
 • 09.07.2024

  Poziv občine za dodatne informacije o izvedbi projekta “Osrednja šolska kuhinja”

  Na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje smo naslovili vprašanje občine članice. V obvestilu na spletni strani je namreč navedeno, da ministrstvo “podaja informacije o izvedbi pilotnega projekta “Osrednja šolska kuhinja” glede možnosti uvedbe sodobnejšega načina priprave hrane za več vzgojno-izobraževalnih zavodov na podlagi analize prejetih informacij”.

  Vprašanje občine je na voljo v priponki.

  Prenesi datoteko
 • 03.07.2024

  Dilema občin pri uporabi obrazcev nove gradbene zakonodaje

  Na Ministrstvo za naravne vire in prostor smo naslovili vprašanje občine članice, ki se je znašla v dilemi glede uporabe novih obrazcev gradbene zakonodaje pri izdaji soglasij.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 12.04.2024

  Informacije v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč v juliju 2023

  Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem v zvezi z povračilom stroškov občinam, ki so bile prizadete v ujmi med 12. in 14. julijem 2024.

  Občina članica je imela na primer največ poškodb na infrastrukturi med 12. in 24. julijem 2023, in sicer za skupno okoli 11 milijonov evrov škode in še vedno ne vedo kaj se dogaja na področju povrnitve stroškov za sanacijo škode, ki je nastala v tej ujmi.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 20.03.2024

  Potek dobe služnosti

  Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem glede reševanja zadeve v primeru, ko gre za potek dobe služnostne pravice v korist občine/komunale, ki je bila pridobljena pred leti in je bila pridobljena za obdobje 30 let (neprava stvarna služnost – še pred uvedbo služnosti v javno korist, ki jo je uvedel ZUreP) in po 30 letih poteče.

  Občino zanima:

  Kako to zadevo rešujejo ostale občine in ali je edina rešitev na novo ustanavljanje služnostnih pravic.

 • 15.03.2024

  Aktivnosti na področju prenosa zemljišč

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo vprašanje občine članice v zvezi z aktivnostmi na področju prenosa zemljišč.

  Odgovor z ministsrtva je na voljo v priponki:

  ***

  Prenesi datoteko
 • 14.03.2024

  Nakazovanje dodeljenih sredstev društvom po javni razpisih

  S strani občine članice smo prejeli vprašanje glede nakazovanja sredstev društvom po javnih razpisih.

  Vprašanje občine in odgovor sta na voljo v priponki.

  Prenesi datoteko
 • 28.02.2024

  Vinjeta

  Vprašanje občine:

  ” Ali je zaposleni upravičen do povrnitve tedenske vinjete za uporabo lastnega avtomobila na službeni poti?”

  Odgovor:

  ” Zaposleni, ki so napoteni na službeno pot, pripada povračilo stroškov, vezanih na opravljanje nalog na službenem potovanju in izkazanih z računom. Kar pomeni, da strošek povrnete, v kolikor ima zaposleni potni nalog, odobreno uporabo lastnega avtomobila in račun za vinjeto.”

  * * *

 • 15.02.2024

  Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo vprašanje občine članice v zvezi z Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 05.02.2024

  Sanacijska dela poo naravnih nesrečah in izvrševanje pogodb

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih posredovalo vprašanje občine članice v zvezi s sanacijskimi deli po naravnih nesrečah in izvrševanjem pogodb.

  Prenesi datoteko
 • 18.01.2024

  Vodenje in vzdrževanje katastra GJI

  Na Združenje občin smo prejeli prošnjo občine članice za pomoč v zvezi z vodenjem in vzdrževanjem katastra GJI.

  Vprašanja občine: »Zanima nas, ali druge Občine izvajalca vodenja in vzdrževanja katastra GJI izberejo na podlagi javnega naročila ali oddajo brez javnega naročila vodenje in vzdrževanje katastra GJI upravljavcu GJI na področju njihove Občine?

  V kolikor Občine oddajo naročilo vodenja in vzdrževanja katastra GJI upravljavcu, kako to izvedejo?

  Zanima nas, tudi ali je obračun na ure ali na meter?«