SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije je služba občin članic, ki je bila ustanovljena 2009. Za občine članice opravlja vsakoletno notranjo revizijo. V letu 2019 je v Skupno notranjerevizijsko službo vključenih 35 občin članic.