SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije je služba občin članic, ki je bila ustanovljena 2008. Za občine članice opravlja vsakoletno notranjo revizijo. V letu 2018 je v Skupno notranjerevizijsko službo vključenih 33 občin članic.