VKLJUČITEV V SKUPNO NOTRANJEREVIZIJSKO SLUŽBO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Za vključitev občin v Skupno notranjerevizijsko službo ZOS, morajo občine, ki so članice ZOS, podpisati Dogovor o opravljanju in financiranju storitev Skupne notranjerevizijske službe.

Kontakt:

Nataša Zorko

Telefon: 01/230 63 35

e-pošta: natasa.zorko(at)zdruzenjeobcin.si