VKLJUČITEV V SKUPNO NOTRANJEREVIZIJSKO SLUŽBO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Za vključitev občin v Skupno notranjerevizijsko službo ZOS, morajo občine, ki so članice ZOS, podpisati Dogovor o opravljanju in financiranju storitev Skupne notranjerevizijske službe.

Kontakt:

vodja.snrs(at)zdruzenjeobcin.si

Telefon: 01/230 63 32

e-pošta: