VKLJUČITEV V SKUPNO NOTRANJEREVIZIJSKO SLUŽBO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Za vključitev občin v Skupno notranjerevizijsko službo ZOS, morajo le-te z združenjem podpisati Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranjerevizijske službe ter o povračilu stroškov za storitve Skupne notranjerevizijske službe.

Kontakt:

Nataša Ahačič

Telefon: 01/230 63 35

e-pošta: natasa.ahacic(at)zdruzenjeobcin.si