Vprašanja občin

Išči
Po letu:
20.01.2021 SOFINANCIRANJE OSEBNE ASISTENCE

na Združenje občin Slovenije, se je obrnila občina z vprašanjem: 

Občina sprašuje:

…ali katera od občin dodatno sofinancira ali na podlagi pogodbe daje donacijo izvajalcem osebne asistence na njihovem območju (po Zakonu o osebni asistenci). Če ja prosijo za podatek po kakšnem postopku  javni razpis ali neposredna pogodba ali kaka druga oblika).

ODGOVORI OBČIN


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 20.01.2021 14:55
08.01.2021 POTRJEVANJE PROGRAMA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

 Na Združenje občin se je obrnila občina z vprašanjem in prošnjo za posredovanje vprašanja.

V 26. členu veljavne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) je določeno, da izvajalec javne službe pripravi program izvajanja javne službe ( za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Občina program iz petega oziroma šestega odstavka tega člena potrdi, če je v skladu s predpisi.

 V zvezi s tem občino zanima, kateri organ občine je v tem primeru pristojen organ potrjevanja (župan, občinski svet, ...). Ker slednje v statutih občin običajno ni eksplicitno definirano, jih podredno zanima, ali se slednji dokument smatra kot načrt razvoja občine (oz. podoben, bolj strateški dokument) ali gre predvsem za »redno« nalogo, kot jo določa (pod)zakonski akt.

Občino zanima, na kakšen način (in kakšnih pravnih temeljih) potrjujete na občinah opisan program izvajanja javne službe.

PREJETI ODGOVORI

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 08.01.2021 14:54