Vprašanja občin

Išči
Po letu:
22.07.2019 VPRAŠANJE OBČINE: POSOJILO JAVNEMU ZAVODU

 Občina sprašuje:

Občina  je 100% ustanoviteljica javnega zavoda LTO. Zanima nas, ali lahko občina brezobrestno posodi sredstva javnemu zavodu, ker jih le ta namreč nima, da bi lahko izpeljal določeni projekt. Javni zavod bo sicer kasneje dobil s strani strukturnih skladov povrnjena sredstva in jih tudi vrnil občini, a  za zalaganje  jih  sam nima.

Vprašanje smo posredovali na Ministrstvo za finance in prejeli odgovor, ki si ga lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 22.07.2019 14:22
22.07.2019 VPRAŠANJE OBČINE: ELEKTRIČNE POLNILNICE

na ZOS se je obrnila občina s vprašanjem glede zaračunavanja storitev za uporabo električnih polnilnic.

Odgovore občin si lahko v celoti pogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 22.07.2019 14:16
22.07.2019 VPRAŠANJE OBČINE:PROGRAMSKA OPREMA ZA FINANČNO-RAČUNOVODSKO DELO

Na Združenje občin slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem za druge občine, in sicer jo zanimajo naslednje informacije o programski opremi za finančno-računovodsko delo:

              katero programsko opremo uporabljate za finančno-računovodsko delo občine (od katerega podjetja)

              ali ta programska oprema nudi vse potrebne storitve oz. ali uporabljajo še kakšno drugo programsko opremo kot povezavo ali dodatek za kakšen del (npr. za obračun najemnin, uvoz/izvoz za registrirno uro ipd.)

              kako ste zadovoljni s programsko opremo, ki jo uporabljate in koliko časa jo uporabljate.

Odgovore, ki smo jih prejeli si lahko ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 22.07.2019 12:26
22.07.2019 VPRAŠANJE OBČINE- OBČINSKI URBANIST

Na Združenje občin Slvenije smo prejeli vprašanje občine, ki jo zanima kako imajo druge občine urejeno sodelovanje z občinskimurbanistom.

Odgovori, ki smo jih prejeli, so na voljo TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 22.07.2019 12:14
22.07.2019 VPRAŠANJE OBČINE IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN PLAČEVANJE OBVEZNOSTI OBČINE

na združenje občin Slovenje smo prejeli prošnjo občine, da povprašamo po občinah

-       ali ima kakšna občina sprejet interni akt, v katerem so določena navodila za izvrševanje proračuna in plačevanje obveznosti občine v zakonskih rokih

 -        - če imate, se priporočamo tudi za kopijo akta, s katerim urejate to področje

 

Prejeli smo nekaj odgovorov, ki si jih lahko ogledate TU.

 

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 22.07.2019 11:45
30.01.2019 UMESTITEV EVROPSKEGA PROJEKTA WIFI4EU V PRORAČUN OBČIN IN V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Ministrstvu za finance smo poslali vprašanja občin članic povezana z javnim razpisom v okviru pobude WiFi4EU, za podelitev bonov za vzpostavitev WiFi povezav v lokalnih skupnostih. Občine je zanimalo predvsem ali morajo znesek v proračunu izkazati kot prihodek in odhodek ter ali to uvrstijo v načrt razvojnih programov, saj se predmetni sporazum do tega ne opredeljuje.

Ministrstvo za finance nam je odgovor že poslalo. V njem so med drugim zapisali, da mora imeti občina pred začetkom postopka zagotovljena sredstva. Prav tako menijo, da vir financiranja, zagotovljen v obliki bona, zadosti kriteriju zagotovljenih sredstev, zato občina lahko začne postopek oddaje javnega naročila, če ima sredstva zagotovljena na ta način. Celoten odgovor je na voljo TU.

                                                       * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 218x
Dodano: 30.01.2019 22:02