Vprašanja občin

Išči
Po letu:
03.05.2023 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

»Kot občina se prvič soočamo z zahtevo politične stranke po financiranju v skladu
z 26. členom Zakona o političnih strankah. V 17 letih, kar smo samostojna občina,
namreč nismo slišali za sklep o financiranju političnih strank.

Zanima me pa naslednje. Ali občina mora financirati politične stranke in sredstva
vsako leto zagotoviti v proračunu do največ 0,6 % primerne porabe? Kaj v primeru,
da občinski svet glasuje proti?

Naša občina ima večinski volilni sistem in ima 10 svetnikov. Ali se v kvoto prejetega št. glasov, ki jih je posamezna stranka prejela na LV 22,  štejejo vsi veljavni glasovi, ne glede na to, da kandidat stranke, ki jih je prejel ni bil dejansko izvoljen za svetnika?

Primer:
Stranka X je kandidirala:

·       kandidat v 1 VE, ki je prejel 62 glasov in v tej VE se voli 1 svetnik (62 : 1 x 50 : 100 = 31) potrebno št. glasov za financiranje;

·         v 4 VE, ki je prejel 42 glasov in  v tej VE se voli 1 svetnik (42 : 1 x 50 : 100 = 21) potrebno št. glasov za financiranje;

·          v 5 VE, ki je prejel 196 glasov in v tej VE se volijo 3 svetniki (196 : 3 x 50 : 100 = 32,7) potrebno št. glasov za financiranje.

Skupaj je ta stranka prejela 300 glasov.  V OS pa je prišel samo svetnik iz 5 VE, ki je prejel 196 glasov. Je torej za to stranko število glasov, ki se upoštevajo 300 ali 196?

Po drugi strani je Stranka Y prejela 91 glasov (kandidat v 3 VE je prejel 78 glasov in kandidat v 4 VE 13 glasov), vendar ni bil nihče izmed njiju izvoljen v OS. Ali je potem Stranka Y sploh upravičena do financiranja?«

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve je na voljo TU.

                                                           * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 03.05.2023 09:53
28.02.2023 VALORIZACIJA DENARNIH SREDSTEV

Na Ministrstvo za finance smo naslovili vprašanje občine članice glede interpretacije 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti.

Občino zanima ali lahko dobavitelj, glede na 10,3% rast cen, poviša cene za 5,04 % (10,3 %-4 %= 6,30 % * 80% = 5,04 %) ali za 8,24 % (10,3 % * 80 % = 8,24 %).  

 

* * *


Ime datotke: 034-5-2023_MF_VPRASANJE_interpretacijA6._clena_Pravilnika_o_nacinih_valorizacije_denarnih_obveznosti_1022023.pdf
Velikost datoteke: 116.21 kB
Prenosov: 118x
Dodano: 28.02.2023 11:48
28.02.2023 IZVEDBA JAVNIH RAZPISOV

S strani občine članice smo prejeli vprašanje povezano z izvedbo javnih razpisov za financiranje športne, kulturne ali socialne dejavnosti lokalnih skupnosti v obdobju začasnega financiranja, katerega smo naslovili na Ministrstvo za finance.

Podano je bilo vprašanje ali občine lahko v obdobju začasnega financiranja izvedejo celotni razpis za sofinanciranje in izvedejo  ocenjevanje vse vse do izdaje sklepa/odločbe o sofinanciranju. Ali je morda tudi dopustno, da se izdajo sklepi/odločbe o dodelitvi sredstev, ki vsebujejo število točk – ne pa tudi zneska dodeljenih sredstev, ki ga lahko določimo po sprejetju proračuna – in tudi obravnavamo pritožbe nanje.

                                                 * * *


Ime datotke: 034-4-2023_MF_IZVEDBA_JR-ZACASNO_FINANCIRANJE_622023.pdf
Velikost datoteke: 241.14 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 28.02.2023 11:40