Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
16.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 16. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih. Prav tako pa je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Vlada RS pa je na občino Borovnica brezplačno prenesla štiri nepremičnine.

                                                                   * * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_16.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 271.17 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 16.02.2018 09:46
09.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 7. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022. Prav tako pa se je seznanila z Letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, sprejela Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij in stališče do sprejetih sklepov na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob obravnavi Predloga Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Imenovan pa je bil tudi generalni direktor Agencije RS za okolje.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 380.96 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 09.02.2018 09:49
05.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 2. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Mnenje zvezi z zahtevo Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ter se seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) za leto 2017 in Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_2.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 469.94 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 05.02.2018 08:31
26.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 25. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Prav tako je sprejela Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada je sprejela tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Vlada RS pa je izdala tudi spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela dva odgovora, in sicer na pisno pobudo državnega svetnika v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave RS (GURS) in na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS).

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 449.72 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 26.01.2018 10:07
19.01.2018 REDNA SEJA VALADE RS 18. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 164. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, novelo Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_18.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 201.90 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 19.01.2018 08:02
12.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 11. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Prav tako pa se je Vlada seznanila s Prvim vmesnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov in sprejela Predlog strategije poslovne odličnosti 2018–2030.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_11._1._2018.pdf
Velikost datoteke: 325.84 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 12.01.2018 09:16
04.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 4. 1. 2018

Ljubljana, 4. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana in sprejela Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_4._1._2018.pdf
Velikost datoteke: 245.14 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 04.01.2018 14:10