Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
26.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 26. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 132. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017, Uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, ter odgovorila na vprašanje glede novega zakona o javnih financah.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 174.55 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 26.04.2017 14:57
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 20. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 131. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predlog novele Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_20.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 170.41 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.04.2017 07:57
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 13. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 130. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o elektronskih komunikacijah, Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018, Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_13.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 180.07 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 21.04.2017 07:55
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 6. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 129. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (sprememba višine povprečnine) ter predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vlada je sprejela tudi predlog proračunskega odloka 2018 - 2020 ter se seznanila z osnutkom Programa stabilnosti 2017 ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_6.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 188.05 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.04.2017 07:54
31.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 30. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila s parafiranim Aneksom št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_30.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 175.52 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 31.03.2017 09:06
24.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 23. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 ter odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_23.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 181.10 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.03.2017 08:04
17.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2017

Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila  z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_16.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 175.53 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 17.03.2017 08:09
09.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 8. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v zvezi s pristojnostjo občine glede migrantske politike ter odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca glede reforme lokalne samouprave.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_8.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 199.71 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 09.03.2017 08:00
02.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest ter ustanovila vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_2.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 195.88 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 02.03.2017 14:32
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 26. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 119. redni seji med drugim določila izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 265.03 kB
Prenosov: 162x
Dodano: 27.01.2017 08:23
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 19. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_19.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 169.03 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 27.01.2017 08:22
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 5. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, predlog novele Zakona o tujcih ter mnenje k predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma ki ga je DZ RS predložila v obravnavo skupina poslancev.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 172.16 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 27.01.2017 08:20