Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
17.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2017

Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila  z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_16.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 175.53 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 17.03.2017 08:09
09.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 8. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v zvezi s pristojnostjo občine glede migrantske politike ter odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca glede reforme lokalne samouprave.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_8.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 199.71 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 09.03.2017 08:00
02.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest ter ustanovila vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_2.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 195.88 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 02.03.2017 14:32
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 26. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 119. redni seji med drugim določila izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 265.03 kB
Prenosov: 95x
Dodano: 27.01.2017 08:23
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 19. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_19.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 169.03 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 27.01.2017 08:22
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 5. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, predlog novele Zakona o tujcih ter mnenje k predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma ki ga je DZ RS predložila v obravnavo skupina poslancev.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 172.16 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 27.01.2017 08:20