Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
26.06.2020 22. REDNA SEJA VLADE RS 24. 6. 2020

Vlada RS je na svoji 22. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2 ter se seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah. Prav tako je vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vlada je sprejela tudi novo Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in sprejela dopolnitev sklepa o določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter sklep, s katerim bo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 zagotovila sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve. Vlada RS je sprejela spremembe št. 1 letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 in spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020. Sprejet je bil tudi predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod, predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU in stališče glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z odstranjevanjem odpadkov na južni meji in imenovala nove člane Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 01.07.2020 02:20
19.06.2020 21. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 21. redni seji, na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bo lahko še dopolnjeval. Vlada RS je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter se seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je  pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vlada RS je odločila tudi, da ukrepi iz odloka o zbiranju ljudi na javnih krajih in mestih še naprej ostajajo v veljavi. Vlada RS je dopolnila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, s katerim ureja prerazporejanje pravic porabe na področju kohezijske politike ter Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Prav tako je Vlada RS sprejela Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste in Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP). Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019. Vlada RS pa je odgovorila tudi na poslanska vprašanja, med njimi tudi na vprašanje v zvezi s kolesarskimi potmi.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

                                                      * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 01.07.2020 00:58
16.06.2020 19. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 19. redni seji podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja in odločila, da v Slovenijo lahko brez omejitev vstopajo tudi za osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Avstriji. Vlada RS je sprejela tudi oceno upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 ter izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Sprejeto pa je bilo tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020 ter Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018.

 

Celoten povzetek seje Vlade RS je dostopen TU.

                                               * * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 01.07.2020 00:52
12.06.2020 20. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 20. redni seji izdala Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti in Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020. Imenovana je bila tudi vladna pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

* * *


Ime datotke: 20._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.6.2020.pdf
Velikost datoteke: 210.63 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 12.06.2020 11:49
08.06.2020 53. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 53. dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter sprejela sklep o določitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena in 11. členom Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 08.06.2020 09:58
29.05.2020 18. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 18. redni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vlada RS je izdala tudi Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter potrdila odgovora na poslanski vprašanji v zvezi z zagotavljanjem podpore slovenskim (obmejnim) občinam pri soočanju z aktualnimi izzivi in v zvezi z izplačilom dodatka za delo v času epidemije virusa COVID-19 zaposlenim v javnih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva.

POVZETEK V CELOTI SI LAHKO PREBERETE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 29.05.2020 13:27
22.05.2020 47. DOPISNA SEJA VLADE

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 22.05.2020 13:23
22.05.2020 46. DOPISNA SEJA VLADE

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 22.05.2020 13:22
22.05.2020 45. DOPISNA SEJA VLADE RS

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 22.05.2020 13:21
20.05.2020 17. REDNA SEJA VLADE

Vlada RS je na svoji 17.redni seji določila besedilo predloga Zakona  o  interventnih  ukrepih  za  omilitev  in  odpravo  posledic  epidemije  bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo, se seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo ter določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE.

 

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 20.05.2020 08:57
19.05.2020 44. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 44. dopisni seji sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Vlada je, v skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, določila seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo in na seznam držav uvrstila Republiko Hrvaško. 

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 19.05.2020 08:32
15.05.2020 40. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada RS je na svoji 40. dopisni seji sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Sprejela je tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. 

 

POVZETEK 40. DOPISNE SEJE VLADE


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 15.05.2020 08:10
15.05.2020 39. DOPISNA SEJ VLADE

POVZETEK 39. DOPISNE SEJE VLADE


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 15.05.2020 08:09
14.05.2020 16. REDNA SEJA VLADE

Vlada RS je na svoji 16. redni seji sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Vlada sprejela nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Prav tako pa je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ter Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

 

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ureja podrobnejša vsebinska in postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja SID banke, ki jo država med drugim pooblašča da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit. Posli unovčevanja poroštev predstavljajo zlasti prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu za finance, v izplačilo poroštva. Predvideno je, da se višina nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko, pri čemer se bo sledilo javnofinančnim načelom gospodarnosti in učinkovitosti.

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 14.05.2020 08:34
11.05.2020 37. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 37. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Izdan je bil tudi Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 S tem vlada ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Ti pogoji so določeni v Odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Tako odlok kot odredba sta začela veljati 9. maja 2020.

POVZETEK CELOTNE SEJE SI LAHKO OGLEDATE TU


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 11.05.2020 08:12
08.05.2020 36. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 36. dopisni seji podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vlada RS je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 ter sprejela razporeditev pravic porabe za namen povračila izplačanih nadomestil plač. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor.

 

Podaljšanje veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno o utemeljenosti prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo. 

 Omejitev zbiranja je glede na oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje dokazano učinkovit ukrep. O postopnem načinu sproščanja omejitve druženja bo strokovna skupina odločala na enem od naslednjih sestankov glede na epidemiološko situacijo. 

 Na podlagi 6. člena odloka vlada sicer vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloča, ali se ti ukrepi uporabljajo še naprej ali pa jih je treba spremeniti oziroma odpraviti. Vlada o tem obvešča Državni zbor in javnost.

CELOTNI POVZETEK


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 08.05.2020 07:51
30.04.2020 14. REDNA SEJA VLADE

Vlada je na 14. seji sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi epidemije koronavirusa, in odpravila prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

 Vlada sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi epidemije koronavirusa

Na seji je vlada na podlagi predlogov zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje sprejela načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja ter zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, tednih in mesecih.

Tako se že z današnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka naprej pa sledi postopen zagon številnih dejavnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke.

POVZETEK V CELOTI SI LAHKO OGLEDATE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 20.05.2020 08:55
30.04.2020 31. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 4. 2020

Vlada RS je na svoji 31. dopisni seji sprejela Uredbo o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vlada RS je odprla novo proračunsko postavko z nazivom Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19 in dve novi proračunski postavki v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako je med drugim sprejela odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije glede predloga za nujno zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi ter glede začasne prepovedi gibanja.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

                                                              * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 04.05.2020 08:30
24.04.2020 27. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 27. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020.

* * *


Ime datotke: 27._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_23.4.2020.pdf
Velikost datoteke: 196.68 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 24.04.2020 14:45
23.04.2020 26. DOPISNA SEJA VLADE RS 22. 4. 2020

Vlada RS je na svoji 26. dopisni seji izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med NIJZ in Policijo. Vlada RS je določila tudi obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona in imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje EKP 2014–2020.

* * *

 


Ime datotke: 26._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_22.4.2020.pdf
Velikost datoteke: 257.17 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 23.04.2020 07:07
17.04.2020 23. SEJA VLADE RS 16. 4. 2020

Vlada RS je na svoji 23. dopisni sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 in podprla Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2019 (ReNSP 15-25) in sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika glede aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v letu 2020, ki jih izvaja Republika Slovenija.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

 

                                                   * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 04.05.2020 13:40
10.04.2020 19. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 19. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe o spremembi Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ter stališče glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki in Evroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa Covid-19. Vlada je tudi sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. decembra 2020.

* * *


Ime datotke: 19._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.4.2020.pdf
Velikost datoteke: 247.66 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 10.04.2020 10:38
01.04.2020 11.DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, ki ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije COVID-19, zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena Zakona o obrambi. 

Pripadniki Slovenske vojske bodo pooblastila pod pogoji, ki so predpisani za policiste, izvajali skupaj s Policijo v skladu z načrtom Policije in na podlagi usmeritev Policije na območju odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji (državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško) v pasu 5 km zračne linije od mejne črte oziroma do najbližje cestne komunikacije, če cestne komunikacije v tem 5 km pasu zračne linije ni.

Vlada bo o izvajanju pooblastil Slovenske vojske seznanjala pristojni delovni telesi Državnega zbora vsakih 14 dni.

Ukrep je časovno omejen, in sicer bodo pripadniki Slovenske vojske ta pooblastila lahko izvajali največ tri mesece od uveljavitve sklepa. 

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 01.04.2020 07:08
30.03.2020 8. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 3. 2020 - Vlada RS je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.

 

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

 

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

 

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

 

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

 

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

 

Predlog Zakona je na voljo v priponki in na tej povezavi


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 30.03.2020 10:03
25.03.2020 6. REDNA SEJA VLADE RS - 25. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 6. redni seji obravnavala oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19 in sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Prav tako je sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19) in sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Več si lahko preberete TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 31.03.2020 15:39
24.03.2020 5. REDNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 5. redni seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Več si preberite TU.

fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/5._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.3.2020.doc* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 31.03.2020 15:28
17.03.2020 2. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 3. 2020 – Vlada RS je na svoji 2. dopisni seji sprejela Predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Odlok o Svetu za nacionalno varnost in Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.  
 
Predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa Glavni cilji predloga zakona so: • zagotoviti ustrezno pravno podlago, da se v sodnih zadev, upravnih zadev in drugih javnopravnih zadev lahko sprejmejo takšni ukrepi, ki bodo preprečili širjenja virusa SARS-CoV-2, ki rezultira v bolezni COVID-19 z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
 
• omogočiti zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic strank, saj je zaradi teh in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država (npr. zapiranje trgovin, ki ne prodajajo nujnih stvari, storitvenega sektorja, javnega prevoza) posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo onemogočeno pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov, zato se po predlogu zakona podaljšujejo tudi materialni roki, ki so prekluzivni, ki od njih zahtevajo določeno ravnanje;
 
• preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanje varnejših pogojev zaprtim osebam in delovnega okolja.

POVZETEK SEJE V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 17.03.2020 08:37
17.03.2020 63. REDNA SEJA VLADE

12. 3. 2020 – Vlada RS je na svoji 63. redni seji med drugim določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Vlada RS je sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze ter Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja. Prav tako se je Vlada RS seznanila z Informacijo o stanju priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic novembrskih poplav 2019 in s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja novembra 2019 na območju Obalne regije. Vlada RS pa se je seznanila tudi z vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije in s poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

POVZETEK SEJE V CELOTI
 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 17.03.2020 08:36
05.03.2020 111. DOPISNA SEJA VLADE RS 5. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 111. dopisni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju in Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Sprejet je bil tudi Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji in nosilcev izdelave načrtov odzivanja na kompleksne krize. Vlada RS se je seznanila tudi s tremi poročili - Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019, Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019. Prav tako pa je sprejela odgovor Državnemu svetu Republike Slovenije glede ureditve področja lastništva kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč.


Ime datotke: 111._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5.3.2020.pdf
Velikost datoteke: 406.77 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 30.03.2020 22:29
28.02.2020 62. REDNA SEJA VLADE RS 27. 2. 2020

Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Vlada je sprejela tudi mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeti pa so bili tudi odgovori na več poslanskih vprašanj, med drugim na vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027, v zvezi s športno infrastrukturo in na vprašanje v zvezi z ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko krizo.

 

* * *


Ime datotke: 62._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.2.2020.pdf
Velikost datoteke: 440.44 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 28.02.2020 09:33
13.02.2020 61. REDNA SEJA VLADE RS 13. 2. 2020

Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 ter stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave ter v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja.

* * *


Ime datotke: 61._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.2.2020.pdf
Velikost datoteke: 274.92 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 13.02.2020 12:01
23.01.2020 58. REDNA SEJA VLADE RS 23. 1. 2020

Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov ter sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah in k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na pobudo glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 02.02.2020 21:51
16.01.2020 57. SEJA VLADE 16. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018. Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojni Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter odgovorila na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, v zvezi s predpisi in podatki občin, v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo ter v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij.

 Celotno sporočilo je na voljo TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 02.02.2020 21:52
09.01.2020 56. REDNA SEJA VLADE RS 9. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 56. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o Računskem sodišču in Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Vlada RS se je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo julija 2019 ter se seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo avgusta 2019. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu. Prav tako so bili sprejeti odgovori na poslanska vprašanja, in sicer v zvezi v zvezi z javnimi naročili, v zvezi z občinskimi uslužbenci, v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in v zvezi s povečanjem števila zdravnikov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 02.02.2020 21:49