Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
21.01.2022 110. REDNA SEJA VLADE RS 20. 1. 2022

Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, besedilo predloga novele Zakona o kmetijstvu in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Vlada RS je sprejela odločitev o povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020. Vlada RS je sprejela tudi posodobljen Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2020.

* * *


Ime datotke: 110._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 211.93 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 21.01.2022 09:07
17.01.2022 321. DOPISNA SEJA VLADE RS 17. 1. 2022

Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in novelo Odloka izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Celoten povzetek 321. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 17.01.2022 12:11
17.01.2022 320. DOPISNA SEJA VLADE RS 14. 1. 2022

Vlada je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v Slovenijo napotena v karanteno na domu, le te ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR in traja polnih sedem dni.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 17.01.2022 08:13
14.01.2022 109. REDNA SEJA VLADE RS 13. 1. 2022

Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030, sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju ter podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020.  

                                                     * * *


Ime datotke: 109._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 211.65 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 14.01.2022 08:56
10.01.2022 318. DOPISNA SEJA VLADE RS 7. 1. 2022

Vlada RS je na 317. dopisni seji, ki je potekala 7. 1. 2022, je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter sklep o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19.

 

                                                           * * *


Ime datotke: 318._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 193.83 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 10.01.2022 08:48
07.01.2022 317. DOPISNA SEJA VLADE RS 6. 1. 2022

Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že veljavnih ukrepov za izvajalce socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki je del reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

                                                        * * *


Ime datotke: 317._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_6.1.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 218.53 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 07.01.2022 08:48
03.01.2022 316. DOPISNA SEJA VLADE RS 31. 12. 2021

Vlada RS je na 316. dopisni seji, ki je potekala 31. 12. 2021, izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma.

* * *


Ime datotke: 316._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_31.12.2021.pdf
Velikost datoteke: 156.36 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 03.01.2022 09:58
03.01.2022 315. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 12. 2021

Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 2021, izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Vlada RS pa je sprejela tudi sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19.

* * *


Ime datotke: 315._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_30.12.2021_01.pdf
Velikost datoteke: 174.65 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 03.01.2022 10:13