Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
15.01.2021 49. REDNA SEJA VLADE- 14.1.2021

 

 

14. 1. 2021 - Vlada je na seji sprejela spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada za demografijo, s katero je podaljšala datum začetka uporabe odloka za tri mesece. Poleg tega je Jelka Kacina imenovala za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Jelko Kacin bo usklajeval logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid19 v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter skrbel za ažurno izmenjavo informacij in podatkov v povezavi s cepljenjem.

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 15.01.2021 10:07
15.01.2021 48. SEJA VLADE RS- COVID VSEBINE-13.1.2021

13.1.2021 je Vlada  na  seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 15.01.2021 10:05
08.01.2021 47. REDNA SEJA VLADE RS 7. 1. 2021

Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) ter besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin. Vlada RS je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov ter Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024. Vlada RS je potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023, podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 ter Evropski investicijski banki dala pozitivno mnenje pri odobritvi kredita Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako se je Vlada RS seznanila s poročilom delovne skupine za učinkovitejše varovanje državne meje, sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021.

* * *


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 241.29 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 08.01.2021 09:52