Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
24.09.2021 237. DOPISNA SEJA VLADE RS 23. 9. 2021

Vlada RS je na svoji 273. dopisni seji prejela novelo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in podala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o lekarniški dejavnosti.

Celoten povzetek 273. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 24.09.2021 09:54
23.09.2021 93. REDNA SEJA VLADE RS 22. 9. 2021

Vlada RS je na 93. redni seji izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, prerazporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela pa je tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021 in Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2020.

* * *


Ime datotke: 93._REDNA_SEJA_VLADE_RS_23._9._2021.pdf
Velikost datoteke: 173.98 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 23.09.2021 09:00
23.09.2021 272. DOPISNA SEJA VLADE RS 22. 9. 2021

Vlada RS je na 272. dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev. Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi do konca leta 2026.

 

                                                        * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 23.09.2021 08:59
21.09.2021 270. DOPISNA SEJA VLADE RS 20. 9. 2021

Vlada RS je na 270. dopisni seji, ki je potekala 20. 9. 2021, določila dopolnitve predloga Zakona o debirokratizaciji. S prelogom Zakona nadomešča predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. marca 2021.

Celoten povzetek 270. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 21.09.2021 09:52
20.09.2021 268. DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 9. 2021

Vlada RS je na 268. dopisni seji, ki je potekala 16. 9. 2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Celoten povzetek 268. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 20.09.2021 08:48
13.09.2021 264. SEJA VLADE RS 11. 9. 2021

Vlada RS je na 264. dopisni seji izdala dva odloka - Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

* * *


Ime datotke: 264._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13.9.2021.pdf
Velikost datoteke: 233.55 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 13.09.2021 09:14
10.09.2021 90. REDNA SEJA VLADE RS 9. 9. 2021

Vlada RS je na 90. redni seji podala soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031. Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb ter Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih. Prav tako pa je Vlada RS sprejela spremenjen Poslovni in finančni načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2021 ter Spremembe št. 2  Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021. Med drugim pa je Vlada RS sprejela tudi dva odloka v zvezi z zajezitvijo širjenja koronavirusa in se seznanila s poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja.

 

* * *


Ime datotke: 90._REDNA_SEJA_VLADE_RS_9._9._2021.pdf
Velikost datoteke: 261.03 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 10.09.2021 09:49
27.08.2021 88. REDNA SEJA VLADE RS 26. 8. 2021

Vlada RS je na 88. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in štiri odloke v zvezi z obvladovanjem in zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2. Prav tako je Vlada RS določila besedilo Zakona o oskrbi s plini.

* * *


Ime datotke: 88._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26.8.2021.pdf
Velikost datoteke: 213.16 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 27.08.2021 09:17
19.08.2021 255. DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 8. 2021

Vlada RS je na 255. dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost in izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov. Prav tako je Vlada je sprejela stališče k Sporočilu Komisije o novem pristopu za trajnostno modro gospodarstvo v EU - Preobrazba modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost. Prav tako je Vlada RS sprejela stališče k Sporočilu Komisije o novem pristopu za trajnostno modro gospodarstvo v EU - Preobrazba modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost ter Stališče do Ocene Fiskalnega sveta o skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2020.

* * *


Ime datotke: 255._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.8.2021.pdf
Velikost datoteke: 181.49 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 19.08.2021 12:00
16.08.2021 252. DOPISNA SEJA VLADE RS 13. 8. 2021

Vlada RS je na 252. dopisni seji, ki je potekala 13. 8. 2021, izdala devet odlokov v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Med drugim za udeležbo na javnih prireditvah in shodih veljajo dokazila o PCT, za javne kulturne prireditve pa se znova uvaja uporaba zaščitnih mask. Prav tako od 22. avgusta dalje, za tranzitni promet ob vstopu v državo, ne bo več veljala izjema brez karantene in PCT.

* * *


Ime datotke: 252._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13.8.2021.pdf
Velikost datoteke: 225.78 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 16.08.2021 10:15
12.08.2021 251. DOPISNA SEJA VLADE 12.8.2021

Vlada je na današnji 251. dopisni seji, sprejela mnenje k več predlogom zakonov.

 

POVZETEK V CELOTI, SI LAHKO OGLEDATE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 12.08.2021 15:10
12.08.2021 250. DOPISNA SEJA VLADE 11.8.2021

Vlada je na 250. dopisni seji, z dne 11. 8. 2021, Med drugim je sprejela sklep, da se Severni Makedoniji podaljša pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju ter sprejela odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga.

 

POVZETEK SEJE V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 12.08.2021 11:24
09.08.2021 249. SEJA VLADE 6.8.2021

Vlada je na 249. dopisni seji, z dne 6. 8. 2021, omogočila cepljenje oseb proti COVID-19, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19, odločila je o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

POVZETEK SEJE V CELOTI.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 09.08.2021 08:21
05.08.2021 248. DOPISNA SEJA VLADE 4.8.2021

 Vlada je na 248. dopisni seji, 4. 8.2021,  sprejela Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki vse odloke, povezane z ukrepi za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, podaljšuje do 15. avgusta. Vlada je sprejela tudi odločitev in preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite Severni Makedoniji poslala pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju.

 


Ime datotke: 248._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_4.8.2021.pdf
Velikost datoteke: 224.41 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 05.08.2021 08:03
04.08.2021 247. DOPISNA SEJA VLADE - 3.8.2021

Ljubljana, 4. 8. 2021 – Vlada je na dopisni seji prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, Republiki Zelenortski otoki brezplačno namenila 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca in sklenila, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov.


Ime datotke: 247._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_3.8.2021.pdf
Velikost datoteke: 212.99 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 04.08.2021 13:28
29.07.2021 245. DOPISNA SEJA VLADE RS 28. 7. 2021

Ime datotke: 245._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_28.7.2021.pdf
Velikost datoteke: 200.90 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 29.07.2021 08:44
26.07.2021 243. DOPISNA SEJA VLADE RS 23.7.2021

Vlada Republike Slovenije je na 243. dopisni seji dne, 23. 7. 2021, sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, sprejela je tudi aneks k Dogovoru med vlado in MOL po Zakonu o glavnem mestu za obdobje 2020 – 2023. Vlada tudi soglaša s povečanjem vpisnih mest na študijskih programih Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete. Sprejela je sklep o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske, komisarjem vlade Madžarske za razvoj obrambe, Vlado Republike Slovenije, slovenskim podjetjem Pipistrel d.o.o. in madžarskim podjetjem Genevation Aircraft Ltd.

 

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 26.07.2021 07:53
23.07.2021 87. REDNA SEJA VLADE RS 22.7.2021

Vlada RS je na 87. redni seji, 22. 7.2021, med drugim podaljšala veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v njih organizatorjem prireditev, shodov in športnih tekmovanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju voznikov in vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, naložila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. Med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila Službo vlade za digitalno preobrazbo,  sprejela spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprejela dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.

POVZETEK SEJE V CELOTI.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 23.07.2021 07:54
20.07.2021 241. DOPISNA SEJA VLADE RS 19. 7. 2021

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki prinaša spremembe pri izvajanju hitrih antigenskih testov na COVID-19.

Celoten povzetek 241. dopsine seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 20.07.2021 10:29
19.07.2021 240. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada Republike Slovenije je na 240. dopisni seji, 17.7.2021,  sprejela novelo uredbe o organih v sestavi ministrstev, sprejela je mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa.

Dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev Vlada sprejela dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev 

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti je v prehodni določbi uredil spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev in sicer v roku treh mesecev od njegove uveljavitve zaradi prenosa delovnega področja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost na novo vladno službo. 
Posledično je potrebno uskladiti Uredbo o organih v sestavi ministrstev tako, da se ukine Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, opravljanje inšpekcijskega nazora nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in inšpekcijskega nadzora na področju elektronske identifikacije pa bo še naprej opravljal organ v Ministrstvu za javno upravo, kot ministrstvu, pristojnem za informacijsko družbo, in sicer Inšpektorat za javni sektor.

Mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa

Vlada Republike Slovenije je 17. junija 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prav tako je isto pobudo prejela od Državnega zbora z zaprosilom, da se do pobude opredeli predvsem z vidika izvršilne veje oblasti. Ministrstvo za zdravje je od Ustavnega sodišča prav tako prejelo poziv, da se opredeli do pobude.

POVZETEK V CELOTI SI LAHKO OGLEDATE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 19.07.2021 07:35
16.07.2021 86. REDNA SEJA VLADE RS 15.7.2021

Vlada je z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi

 

Vlada je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

 

Boni se unovčujejo z namenom odprave posledic epidemije in sledijo določbam Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Vsak polnoleten državljan Republike Slovenije bo prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, in sicer do konca leta 2021.

 

Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo tisti državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku – seveda za namen, za katerega so bili boni izdani.

 

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

 

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 25. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 

- Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;

- Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;

- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

 


Ime datotke: 86._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.7.2021.pdf
Velikost datoteke: 250.85 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 16.07.2021 07:47
15.07.2021 236. IN 238. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 7. 2021 - Vlada Republike Slovenije je na 236. dopisni seji, 13.7.2021 sprejela več odločitev, med drugim je sprejela Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.

Na 238. dopisni seji, 14.7.2021 pa je izdala spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Povzetek obeh sej, si lahko v celoti ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 15.07.2021 08:02
12.07.2021 235. DOPISNA SEJA VLADE RS 9. 7. 2021

Vlada RS je na 235. redni seji, ki je potekala 9. 7. 2021, izdala tri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela odločitev o ponovni vzpostavitvi klicnega centra za informacije o novem koronavirusu.

                                                           * * *


Ime datotke: 235._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.7.2021.pdf
Velikost datoteke: 272.39 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 12.07.2021 09:09
09.07.2021 234. DOPISNA SEJA VLADE RS 8. 7. 2021

Vlada RS je na 234. dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Z odlokom se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci, da se tekmovanj lahko udeležijo. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenski test, ne sme biti starejši od 48 ur. V sdaj veljavnem odloku je določena veljavnost 72 ur.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 18. julija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 09.07.2021 10:17
09.07.2021 85. REDNA SEJA VLADE RS 8. 7. 2021

Vlada RS je na 85. redni seji zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje vrtcev in osnovnih šol ter izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. Vlada RS je sprejela tudi Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020 ter prerazporedila sredstva državnega proračuna. Prav tako pa je Vlada RS izdala dva odloka v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in se seznanila s Poročilom o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja.

* * *


Ime datotke: 85._REDNA_SEJA_VLADE_RS_8.7.2021.pdf
Velikost datoteke: 297.63 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 09.07.2021 09:56
01.07.2021 84. REDNA SEJA VLADE RS 30. 6. 2021

Vlada RS je na 84. redni seji sprejela odločitev o povrnitvi stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Določeno je bilo tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci in sprejeto Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Vlada RS pa je sprejela tudi šest odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

                                                        * * *


Ime datotke: 84._REDNA_SEJA_VLADE_RS_30.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 361.03 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 01.07.2021 09:48
01.07.2021 233. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 6. 2021

Vlada RS je na 233. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Celoten povzetek 233. dopisne seja Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 01.07.2021 09:23
29.06.2021 83. REDNA SEJA VLADE RS 24. 6. 2021

Vlada RS je na 83. redni seji sprejela razrez proračunov za leti 2022 in 2023, določila kvote pravic proračunske porabe za tretje trimesečje in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Prav tako je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021, popravek besedila predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) ter izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 in Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Vlada RS pa je izdala tudi tri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in Sklep o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja ter sprejela odločitev o ureditvi helikopterskih prevozov pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči.

* * *


Ime datotke: 83._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 316.06 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 29.06.2021 08:54
22.06.2021 227. DOPISNA SEJA VLADE RS 21. 6. 2021

Vlada je na 227. dopisni seji določila izvajanje strategije cepljenja proti COVID-19 in sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja.

Vlada je v letu 2020 sprejela Nacionalno strategijo cepljenja (strategija) in jo v letu 2021 posodabljala. Strategija je bila v prvem obdobju omejenega dostopa do cepiv osredotočena v opredelitev skupin prebivalstva, pri katerih obstaja največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19 in jih je potrebno cepiti najprej. Z večanjem količine cepiv, ki so na razpolago in z dostopnostjo do več vrst cepiv, se ukrepi usmerjajo v aktivnosti, ki bodo omogočile, da se zagotovi precepljenost prebivalstva, ki bo poleg zaščite posameznika postopno pomenila tudi čredno imunost.

Vlada je zadolžila Ministrstvo za zdravje, da:

  • za pospešitev cepljenja takoj organizira večje število mobilnih ekip, ki bodo cepljenje izvajale na različnih mestih, da se cepivo in možnost cepljenja približata vsem prebivalcem;
  • zadolži vse izvajalce cepljenja, da takoj zagotovijo dovolj terminov za cepljenje vsem zainteresiranim osebam brez predhodnega naročanja na cepljenje;
  • vsem osebam, ki se naročijo ali pridejo na cepljenje, takoj zagotovi možnost izbire vrste cepiva;
  • cepljenim osebam takoj zagotovi enostavno in brezplačno pridobitev potrdila o cepljenju;
  • izvede dodatne aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi v zdravstvu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo s posvetovalno skupino za cepljenje z namenom doseganja višje precepljenosti preveril in po potrebi posodobi pravila in navodila za uporabo cepiv proti COVID-19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj z delodajalci identificiralo panoge, kjer je potrebno hitrejše cepljenje zaposlenih zaradi pospešenega okrevanja oziroma večje odpornosti panoge. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo takoj pričelo z aktivnostmi za promocijo cepljenja v skupinah študentov, dijakov, učencev in zaposlenih, z namenom čim bolj nemotenega izvajanja učnega procesa v naslednjem šolskem in študijskem letu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo izvedlo aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi in oskrbovanci v institucionalnem in neinstitucionalnem varstvu starejših, ki še niso bili cepljeni.

Vlada je tudi zadolžila vsa ministrstva, da na podlagi predhodnega mnenja Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 opredelijo panoge, kjer bi lahko ob večji precepljenosti opustili ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19, in temu ustrezno prilagodijo odloke. Vsi ministri in državni sekretarji pa so zadolženi, da pri obiskih na terenu in vseh drugih javnih nastopih komunicirajo dobrobit cepljenja za posamezne populacijske ali profesionalne skupine ter se aktivno vključujejo v promocijo cepljenja.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 22.06.2021 09:02
21.06.2021 226. DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 6. 2021

Vlada RS je na 226. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o nalezljivih boleznih in izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

                                                        * * *


Ime datotke: 226._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 312.52 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 21.06.2021 10:38
21.06.2021 82. REDNA SEJA VLADE RS 17. 6. 2021

Vlada RS je na 82. redni seji sprejela šest odlokov in dva sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja koronovirusa COVID-19 ter se seznanila s Poročilom o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 uvrstila projekt »Vzdrževanje in nadgradnja prostorskega informacijskega sistema« in razporedila sredstva državnega proračuna. Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in predloga Gradbenega zakona (GZ-1).

* * *


Ime datotke: 82._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 337.41 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 21.06.2021 09:24
16.06.2021 224. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na 224. dopisni seji sprejela amandmaje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah. 

                                                           * * *


Ime datotke: 224._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_15.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 186.07 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 16.06.2021 08:25
11.06.2021 81. REDNA SEJA VLADE RS 10. 6. 2021

Vlada RS je na 81. redni seji izdala štiri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in obravnavala tedensko poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS pa je sprejela bilo tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

                                                         * * *


Ime datotke: 81._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 254.64 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 11.06.2021 09:59
04.06.2021 80. REDNA SEJA VLADE RS 3. 6. 2021

Vlada RS je na 80. redni seji izdala novelo Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter sprejela sklep o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021 – 2025, dopolnila Uredbo o organih v sestavi ministrstev in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Prav tako pa je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor.

                                                      * * *


Ime datotke: 80._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 243.28 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 04.06.2021 09:55
03.06.2021 79. REDNA SEJA VLADE RS 2. 6. 2021

Vlada RS se je na 79. redni seznanila s tedenskim poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS z dne 21. maja 2021 o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Izdala pa je tudi pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in sprejela šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021s prednostnimi nalogami.

                                                      * * *


Ime datotke: 79._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.6.2021.pdf
Velikost datoteke: 298.87 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 03.06.2021 10:13
31.05.2021 217. DOPISNA SEJA VLADE RS 28. 5. 2021

Vlada RS je na 217. dopisni seji izdala Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, katerega je izdala na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih.

                                                      * * *


Ime datotke: 217._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_28.5.2021.pdf
Velikost datoteke: 186.09 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 31.05.2021 08:43
28.05.2021 78. REDNA SEJA VLADE RS 28. 5. 2021

Vlada RS se je na 78. redni seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov in z osnutkom proračunskega memoranduma in podala usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 ter pripravo proračuna za leto 2023. Prav tako je Vlada RS izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, razporedila sredstva državnega proračuna, razširila seznam projektov v nacionalnem razvojnem programu 2021-2024 ter sprejela stališče do sporočila Evropske komisije glede  zagotavljanja dolgoročnega trajnostnega razvoja Evrope. Vlada RS pa je določila tudi predlog sprememb Zakona o nadzoru državne.

* * *


Ime datotke: 78._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.5.2021.pdf
Velikost datoteke: 234.08 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 28.05.2021 09:20
27.05.2021 77. REDNA SEJA VLADE RS 26. 5. 2021

Vlada RS je na 77. redni seji izdala šest odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec dni.

                                                  * * *


Ime datotke: 77._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26.5.2021.pdf
Velikost datoteke: 219.31 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 27.05.2021 08:54
24.05.2021 214. DOPISNA SEJA VLADE RS 21. 5. 2021

Vlada RS se je na svoji 214. dopisni seji seznanila s povzetkom izvedenih aktivnosti glede izdaje Digitalnega zelenega potrdila o cepljenju, testiranju in prebolevnosti (DZP).

Celoten povzetek 214. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 24.05.2021 09:30
21.05.2021 213. DOPISNA SEJA VLADE RS 21. 5. 2021

Vlada RS je na 213. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice in izdala pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19.

* * *


Ime datotke: 213._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_20.5.2021.pdf
Velikost datoteke: 216.52 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 24.05.2021 09:29
20.05.2021 76. REDNA SEJA VLADE RS 19. 5. 2021

Vlada RS je na 76. redni seji izdala pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020 ter spremembe in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021. Vlada RS  je tudi razporedila sredstva državnega proračuna in določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Zakona o Zakona o informacijski varnosti in določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri nekaterih proračunskih uporabnikih.

                                                           * * *


Ime datotke: 76._REDNA_SEJA_VLADE_RS_19.5.2021_01.pdf
Velikost datoteke: 280.69 kB
Prenosov: 205x
Dodano: 20.05.2021 08:45
13.05.2021 74. REDNA SEJA VLADE RS 12. 5. 2021

Vlada RS je na 74. redni seji podaljšala epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 za mesec dni in sprejela odloke v zvezi z njeno zajezitvijo. Obravnavana pa so bila tudi tri poročila pristojnih institucij v zvezi z nadzorom nad izvajanjem odlokov za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

* * *


Ime datotke: 74._REDNA_SEJA_VLADE_RS_12.5.2021.pdf
Velikost datoteke: 265.88 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 13.05.2021 08:12
06.05.2021 73. REDNA SEJA VLADE-5.5.2021

Vlada je na 73. redni seji z dne, 5. 5. 2021,  sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covid-19, ter več zakonskih predlogov.

Izdala je  Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Sprememba odloka se nanaša na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Sprejela  je končno oceno neposredne škode posledic potresa decembra 2020, Vlada je določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, določila je besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 06.05.2021 10:11
29.04.2021 72. REDNA SEJA VLADE

 

Vlada je na 72. redni seji, dne 28.4.2021, izdala 4 odloke v povezavi s COVID situacijo. Sprejela je tudi Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Program stabilnosti in Izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja.

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 29.04.2021 07:12
28.04.2021 204. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada se je na 204. dopisni seji, 24.4.2021, seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem Strateškega sveta za socialno politiko, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade. Strateški svet je ustanovljen s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti z namenom zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 13.05.2021 08:10
28.04.2021 205. DOPISNA SEJA VLADE RS

 

 

Ljubljana, 28.4.2021 Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerimi se v sredo ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo.

 

Celoten poveztek ceje si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 13.05.2021 08:10
23.04.2021 203. DOPISNA SEJA VLADE RS 22. 4. 2021

Vlada RS je na 203. dopisni seji sprejela sprejela Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, dopolnjeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o javnem naročanju.

* * *


Ime datotke: 203._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_22.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 176.92 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 23.04.2021 14:37
22.04.2021 71. REDNA SEJA VLADE RS 21. 4. 2021

Vlada RS je na 71. redni seji izdala osem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19 in se seznanila s poročili pristojnih služb v zvezi z nadzorom izvajanja odlokov in v zvezi z izvajanjem cepljenja. Vlada RS je sprejela tudi predlog stališča Republike Slovenije v zvezi digitalnim zelenim potrdilom in določila besedila predlogov petih zakonov – predlog novele Zakona o revidiranju, Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, novele Zakona o zemljiški knjigi in novele Zakona o zadrugah. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 in izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.

* * *


Ime datotke: 71._REDNA_SEJA_VLADE_RS_21.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 320.02 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 22.04.2021 09:21
16.04.2021 200. DOPISNA SEJA VLADE RS 15. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINA)

Vlada RS je na 200. dopisni seji sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo V,v kateri so na novo oziroma podrobneje so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje.

V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem in omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.

Glede na navedeno je treba najprej cepiti skupine prebivalstva, pri katerih je večje tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi COVID-19. V čim krajšem času je treba doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva oz. vsaj 60 odstotkov (1.200.000 prebivalcev). Za dosego tega cilja pa se sprejema ustrezno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

                                                            * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 16.04.2021 09:38
16.04.2021 70. REDNA SEJA VLADE RS 15. 4. 2021

Vlada RS je na 70. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski. Vlada RS se je seznanila z informacijo o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020 na območju Notranjske in Obalne regije. Prav tako pa je Vlada RS odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ter potrdila Noveliran načrt realizacije zavez iz Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije.

* * *


Ime datotke: 70._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 259.93 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 16.04.2021 08:59
15.04.2021 69. REDNA SEJA VLDE RS 14. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 69. redni seji izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, podaljšala izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah ter sprejela še sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Prava tako je odločala o prerazporeditvah znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter obravnavala tri poročila - glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 in o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa.

* * *


Ime datotke: 69._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 218.83 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 16.04.2021 09:01
12.04.2021 198. DOPISNA SEJA VLADE RS 9. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 198. dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, za 30 dni podaljšala epidemijo in sprejela še enajst odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Vlada RS pa je tudi podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj, sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država od 2022 do 2024 in Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 ter podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije.

                                                         * * *


Ime datotke: 198._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 443.08 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 12.04.2021 08:56
09.04.2021 197. DOPISNA SEJA VLADE RS 8. 4. 2021

Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 in sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja ter sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt rescEU – skladiščenje zalog zaščitne opreme in sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

* * *


Ime datotke: 197._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_8.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 258.95 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 16.04.2021 08:59
29.03.2021 67. REDNA SEJ AVLADE RS 26. 3. 2021

Vlada RS je na 67. redni seji sprejela 13 odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 29.03.2021 10:44
25.03.2021 66. REDNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2021

Vlada RS je na 66. redni seji sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, izdala pet odlokov in dva sklepa z zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se seznanila s poročili o nadzorih pristojnih služb. Vlada RS se je seznanila z informacijo o aktivnostih ter nastalih intervencijskih stroških Rdečega križa Slovenije pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 od oktobra do konca leta 2020 ter sprejela četrto verzijo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2021 in mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Podano je bilo tudi soglasje k predlogom amandmajev k Stanovanjskemu zakonu, k predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ter k predlogom amandmajev k noveli Zakona o tujcev. Prav tako pa je Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020.

* * *


Ime datotke: 66._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 306.11 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 31.03.2021 09:30
24.03.2021 190. DOPISNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2021

Vlada RS je na 190. dopisni seji potrdila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Namreč, pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, zahteva strogo upoštevanje epidemioloških navodil.

Osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, morajo ostati v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva.

 

Novela Zakona uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. Določa tudi evidence, ki jih vodita Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Policija in so potrebne za nadzor in spremljanje ukrepa karantene na domu. Novela Zakona tudi opredeljuje neizvajanje karantene na domu kot prekršek.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 24.03.2021 08:24
19.03.2021 65. REDNA SEJA VLADE RS 18. 3. 2021

Vlada RS je na 65. redni seji določila besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, sprejela tri odloke v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije s COVID-19 in znotraj ministrstev prerazporedila sredstva, med drugim tudi zaradi ukrepov povezanih s COVID-19.

                                                             * * *


Ime datotke: 65._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 203.26 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 19.03.2021 08:52
18.03.2021 64. REDNA SEJA VLADE RS 17. 3. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 63. redni seji sprejela spremembe v šestih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19 in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa se je na seji seznanila tudi s poročili pristojnih služb glede opravljenih nadzorov v zvezi z epidemijo, o izvajanju nadzora cepljenja proti koronavirusu COVID-19, o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

* * *


Ime datotke: 64._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 240.83 kB
Prenosov: 83x
Dodano: 18.03.2021 09:00
17.03.2021 186. DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2021

Vlada RS je na 186. dopisni seji do 18. aprila 2021 podaljšala ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe.

                                                           * * *


Ime datotke: 186._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_16.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 156.88 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 17.03.2021 08:45
15.03.2021 184. DOPISNA SEJA VLADE RS 12. 3. 2021

Vlada RS je na svoji 184. dopisni seji sprejala posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzija III.

Vlada RS je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zaradi novih okoliščin je bila strategija 1. marca 2021 posodobljena.

Zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s PKP7, je vlada obstoječo strategijo ponovno posodobila in sicer:

  • poglavje o financiranju je dopolnjeno z besedilom iz PKP7 tako, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne samo za državljane Republike Slovenije,
  • v prilogi 2 so posodobljeni podatki o cepivih (v skladu z informacijami Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),
  • v prilogi 3 je med cepilne centre dodan Onkološki inštitut Ljubljana,
  • v prilogi 6 je med prednostne skupine za cepljenje v peti alineji poleg policije dodana tudi Slovenska vojska.

Posodobljena strategija je dostopna TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 15.03.2021 11:44
15.03.2021 63. REDNA SEJA VLADE RS 11. 3. 2021

Vlada RS je na 63. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 in poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije do leta 2025. Sprejet je bil tudi sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 in določeno besedilo Predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala predvidoma na naslednji seji.

* * *

 


Ime datotke: 63._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 202.84 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 15.03.2021 11:37
12.03.2021 183. DOPISNA SEJa VLADE 11.3.2021

Na 183. dopisni seji vlade, dne 11.3.2021,  je Vlada sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov, spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ki določa, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa) ter spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

Več si lahko preberete TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 15.03.2021 11:06
05.03.2021 61. REDNA SEJA VLADE RS 4. 3. 2021

Vlada RS je na 61. redni seji izdala dva odloka iz t.i. COVID vsebin in ministrstvom razporedila proračunska sredstva za kritje obveznosti iz naslova interventnih ukrepov zaradi COVID-19. Prav tako je Vlada RS sprejela  Uredbo o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov ter Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu. Vlada RS je sprejela tudi spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021.

* * *


Ime datotke: 61._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4.3.2021_01.pdf
Velikost datoteke: 284.16 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 05.03.2021 09:26
04.03.2021 60. REDNA SEJA VLADE RS 3. 3. 2021 (COVID VSEBINE)

Vlada je na 60. redni seji sprejela tri odloke s področja zajezitve epidemije s COVID-19. Tako se v šole vračajo dijaki, osnovnošolci od 6. razreda dalje pa bodo morali obvezno nositi maske tudi v matičnih učilnicah. Vlada RS pa se je seznanila tudi s tremi poročili – Poročilom glede opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja (SARS-CoV-2).

* * *


Ime datotke: 60._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 207.64 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 05.03.2021 09:12
26.02.2021 177. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada je na 177. dopisni seji (25.2.2021), spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, s katerim se omejuje gibanje v Obalno-kraški regiji. Sprejela je tudi novelo Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj.

Od sobote velja omejitev gibanja v Obalno-kraški regiji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 27. februarja in velja do 5. marca 2021.

V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to regijo, razen za izjeme, dovoljeno pa je prehajanje med občinami znotraj te regije.

Celoten povzetek seje si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 26.02.2021 07:48
25.02.2021 59. REDNA SEJA VLADE

Vlada je na 59. seji dne, 24.2.2021, med drugim sprejela predlog novele Zakona o trošarinah in predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Spremenila je tudi nekatere odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19.

 Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.

 

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

 

Spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj.

 

Ukrepi, ki jih določa Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe so le pri seznamih držav.

 

Povzetek v celoti si lahko ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 25.02.2021 13:08
22.02.2021 175. DOPISNA SEJA VLADE RS - 18. 2. 2021

Vlada RS je na 175. dopisni seji sprejela seji sprejela štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji glede cepljenja.

* * *


Ime datotke: 175._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 203.58 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 22.02.2021 09:02
18.02.2021 58. REDNA SEJA VLADE RS 17. 2. 2021 (COVID VSEBINE)

Vlada je na 58. redni seji izdala tri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila sredstva državnega proračuna in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov, Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata RS ter Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom »LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«.

                                                       * * *


Ime datotke: 58._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 215.36 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 18.02.2021 09:16
12.02.2021 57. REDNA SEJA VLADE RS 11. 2. 2021

Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila proračunska sredstva in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS je sprejela predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske,  Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019.

* * *


Ime datotke: 57._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 274.02 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 12.02.2021 09:34
11.02.2021 56. REDNA SEJA VLADE RS 10. 2. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada je na 56. redni seji podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in veljavnost Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Vlada RS je sprejeta tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata, Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2) ter se seznanila o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v obdobju od 1. do 7. februarja 2021 in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o nalezljivih boleznih.

* * *


Ime datotke: 56._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 187.47 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 11.02.2021 12:14
09.02.2021 171. DOPISNA SEJA VLADE RS 5. 2. 2021

Vlada RS je na 171. dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

* * *


Ime datotke: 171._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 230.67 kB
Prenosov: 73x
Dodano: 22.02.2021 09:00
05.02.2021 55. REDNA SEJA VLADE RS 4. 2. 2021

Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča Republike Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost. Vlada RS pa je sprejela tudi štiri odloke v povezavi z epidemijo COVID-19.

* * *


Ime datotke: 55._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 192.83 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 05.02.2021 08:55
04.02.2021 54. REDNA SEJA VLADE RS 3. 2. 2021

Vlada je na 54. redni seji sprejela Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19 in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja bolezni COVID-19 bodo člani vlade nadaljevali na jutrišnji redni seji. Seznanila se je tudi s poročiloma Zdravstvenega inšpektorata glede opravljenih nadzorov in o cepljenju, s Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa ter opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih na inšpektorja. Prav tako pa Vlada RS soglašal s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.

* * *


Ime datotke: 54._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 219.78 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 05.02.2021 08:56
26.01.2021 163. DOPISNA SEJA VLADE RS 25. 1. 2021

Vlada RS je na 163. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah proračunskih sredstev po posameznih ministrstvih.

* * *


Ime datotke: 163._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_25.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 197.98 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 26.01.2021 08:55
22.01.2021 51. REDNA SEJA VLADE RS 21. 1. 2021

Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o vodah. Vlada RS je odprla tudi novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter sprejela mnenji k predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor.

* * *


Ime datotke: 51._REDNA_SEJA_VLADE_RS_21.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 174.73 kB
Prenosov: 83x
Dodano: 22.01.2021 10:10
22.01.2021 50. REDNA SEJA VLADE RS 20. 1. 2021

Vlada je na 50. redni seji sprejela odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročilom inšpekcijskih služb ter Policije.


Ime datotke: 50._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 210.60 kB
Prenosov: 133x
Dodano: 22.01.2021 10:06
15.01.2021 49. REDNA SEJA VLADE- 14.1.2021

 

 

14. 1. 2021 - Vlada je na seji sprejela spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada za demografijo, s katero je podaljšala datum začetka uporabe odloka za tri mesece. Poleg tega je Jelka Kacina imenovala za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Jelko Kacin bo usklajeval logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid19 v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter skrbel za ažurno izmenjavo informacij in podatkov v povezavi s cepljenjem.

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 15.01.2021 10:07
15.01.2021 48. SEJA VLADE RS- COVID VSEBINE-13.1.2021

13.1.2021 je Vlada  na  seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 15.01.2021 10:05
08.01.2021 47. REDNA SEJA VLADE RS 7. 1. 2021

Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) ter besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin. Vlada RS je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov ter Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024. Vlada RS je potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023, podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 ter Evropski investicijski banki dala pozitivno mnenje pri odobritvi kredita Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako se je Vlada RS seznanila s poročilom delovne skupine za učinkovitejše varovanje državne meje, sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021.

* * *


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 241.29 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 08.01.2021 09:52