Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
02.02.2023 35. REDNA SEJA VLADE RS 2. 2. 2023

Vlada RS se je na 35. redni seji seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2023 ter sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada RS je tudi določila besedilo predloga novele Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah in besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu. Prav tako pa je Vlada RS iz zakonodajnega postopka umaknila Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev.

* * *


Ime datotke: 35._REDNA_SEJA_VLADE_RS_2._2._2023.pdf
Velikost datoteke: 148.22 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 02.02.2023 15:39
27.01.2023 34. REDNA SEJA VLADE RS 26. 1. 2023

Vlada RS je na 34. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Vlada RS je sprejela tudi sklep o dodatnih sredstvih organizacijam sodelujočih pri gašenju požarov v naravnem okolju na območju Socerba avgusta 2021 in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. Izdan pa je bil tudi Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter sprejet Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za letošnje leto.

* * *


Ime datotke: 34._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26_1._2023_01.pdf
Velikost datoteke: 140.98 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 27.01.2023 11:36
24.01.2023 58. DOPISNA SEJA VLADE RS 24. 1. 2023

Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in Uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Vlada RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

* * *


Ime datotke: 58._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_24._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 123.33 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.01.2023 15:42
19.01.2023 32. REDNA SEJA VLADE RS 19. 1. 2023

Vlada RS je na 32. redni seji izdala Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 ter Uredbo o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev. Vlada RS pa je potrdila tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 15. in 18. septembrom lani.

* * *


Ime datotke: 32._REDNA_SEJA_VLADE_RS_19._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 131.84 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 19.01.2023 15:28
12.01.2023 31. REDNA SEJA VLADE RS 12. 1. 2023

Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim potrdila besedilo novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in predloga novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Sprejela pa je tudi izhodišča za poganja za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in se seznanila s parafiranim sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

* * *

 


Ime datotke: 31._REDNA_SEJA_VLADE_RS_12._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 130.78 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 12.01.2023 15:42