SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
29.11.2017 35. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

35. seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 27. novembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, novelo Zakona o financiranju občin, novelo Zakona o lokalnih volitvah, novelo Zakona o zemljiški knjigi.

* * *

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 205.80 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 29.11.2017 11:53
25.10.2017 34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

34. seja Državnega zbora RS je bila od 16. do 26. oktobra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Predlog gradbenega zakona (GZ), Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A), Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu in Predlog zakona o dopolnitvi ZIPRS1718-b. Prav tako pa je Državni zbor RS sklenil, da je predlog Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v primeren za drugo obravnavo.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_OKTOBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 222.66 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 25.10.2017 13:10
27.09.2017 33. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

33. seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. septembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona o urejanju trga dela, novelo Zakona o vrtcih, novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, novelo Zakona o socialnem varstvu, novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakon o kolektivnih tožbah ter Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018. DZ je tudi sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) primeren za drugo obravnavo.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_SEPTEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 268.83 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 27.09.2017 09:09
17.07.2017 32. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Poslanke in poslanci so na 32. redni seji Državnega zbora RS, ki je bila od 10. do 14. julija 2017, med drugim sprejeli Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter novelo Zakona o elektronskih komunikacijah. DZ je odločil tudi, da sta predlog novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in Predlog zakona o urejanju prostora primerna za nadaljnjo obravnavo.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_JULIJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 358.71 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 17.07.2017 08:17
23.06.2017 31. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

31. redna seja Državnega zbora RS je bila od 19. do 22. junija 2017. Poslanke in poslanci so po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, sprejet je bi tudi nov Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča. Kot primerne za nadaljnjo obravnavo pa je DZ potrdil Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Predlog gradbenega zakona ter predlog novele Zakona o socialnem varstvu.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_JUNIJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 199.28 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 23.06.2017 09:52
31.05.2017 30. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

30. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 30. maja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, novelo Stanovanjskega zakona, novelo Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, novelo Zakona o kmetijstvu, Zakon o probaciji ter Zakon o športu.

Poslanke in poslanci so kot primerne za nadaljnjo obravnavo podprli predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, predlog novele Zakona o elektronskih komunikacijah ter Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_MAJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 221.82 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 31.05.2017 14:41
27.03.2017 28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

28. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 20. do 24. marca 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o gospodarskih družbah, kot primeren za nadaljnjo obravnavo je bil potrjen predlog novela Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017. Državni zbor je zavrnil naslednje »poslanske« predloge zakonov: predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, predlog novele Zakona o varstvu okolja, predlog novele Zakona o vrtcih, zavrnjena so bila tudi Priporočila v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_MAREC_2017.pdf
Velikost datoteke: 180.84 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 27.03.2017 10:21
20.02.2017 27. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

27. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 17. februarja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o občinskem redarstvu, novelo Zakona o pravdnem postopku, nov Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu, Zakon o osebni asistenci. DZ je zavrnil predlog novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_FEBRUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 200.50 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 20.02.2017 09:12
27.01.2017 26. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

26. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. januarja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o tujcih, v drugo pa so glasovali tudi o noveli Zakona o lokalni samoupravi (odpoklic župana), ki pa ni dobila zadostne večine.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_JANUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 185.86 kB
Prenosov: 109x
Dodano: 27.01.2017 08:59