SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
29.03.2018 39. REDNA SEJA DZ RS

38. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. marca 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Zakon o nevladnih organizacijah, Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. Poslanke in poslanci so zavrnili Predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (ZIIPKEPS), v nadaljnjo obravnavo pa Za nadaljnjo obravnavo pa gresta Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-C) in Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1).

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 110.21 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 29.03.2018 20:58
21.02.2018 38. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona o socialnem podjetništvu, novelo Zakona o javnih financah, Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč, novelo Zakona o posebnih pravicah narodnih skupnosti, novelo Zakona o cestah, nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, novelo Zakona o javnem naročanju, novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Resolucijo o družinski politiki 2018–2028.DZ je zavrnil novelo Energetskega zakona, kot primerna za nadaljnjo obravnavo sta  bila potrjena predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 133.02 kB
Prenosov: 132x
Dodano: 26.02.2018 12:14
29.01.2018 37. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

37. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 26. januarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, Zakon o izobraževanju odraslih in Zakon o Kobilarni Lipica. Prav tako pa so s 44 glasovi za in štirimi proti predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma poslali v nadaljnjo obravnavo.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 215.66 kB
Prenosov: 117x
Dodano: 29.01.2018 13:49