SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
13.12.2018 17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Poslanke in poslanci so na svoji 17. izredni seji, ki je potekala 13. 12. 20118, med drugim potrdili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)

DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo.


Vlada z novelo zakona odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so dogovor o višini povprečnine za leto 2019, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Čeprav vlada za prihodnje leto načrtuje proračunski presežek, kar namerava zapisati v rebalans, ki ga še pripravlja, se bodo z novelo zakona odhodki proračuna zmanjšali za 60 milijonov evrov. Toliko namreč namerava vlada prihraniti s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev.

Zaradi dogovora o višini povprečnine za leto 2019, ki ga je Vlada RS sklenila z reprezentativnimi združenji občin  je v noveli zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov za občine. Primeren obseg sredstev za financiranje osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov zvišal na 573,50 evra na prebivalca.

Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence, vendar se bo ta tudi prihodnje leto namesto v dveh izplačal v petih različnih višinah.

Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih organizacijah se z novelo zakona zagotavlja tudi pravne podlage za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami določili prejemnika.

Novela zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primerjavi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)
DZ je s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni bilo vloženih dodatnih dopolnil.

Novela zakona minimalno plačo s sedanjih okoli 638 evrov neto prihodnje leto zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto. Poleg tega ureja tudi časovnico izločitve dodatkov iz minimalne plače - dodatki bodo iz minimalne plače izločeni s 1. januarjem 2020 - ter formulo za njen izračun, po kateri je minimalna plača omejena tako navzgor kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 13.12.2018 23:38
29.11.2018 2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

2. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 28. novembra 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o DDV. Med drugim pa so zavrnili predlog novele Gradbenega zakona in novi Zakona o nepremičninskem posredovanju. Prav tako pa so poslanke in poslanci na svoji 2. redni seji sprejeli zaključni račun državnega proračuna za leto 2017 in peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji s Predlogom priporočila.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_NOVEMBER_2018_01.pdf
Velikost datoteke: 131.93 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 29.11.2018 12:44
29.03.2018 39. REDNA SEJA DZ RS

38. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. marca 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Zakon o nevladnih organizacijah, Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. Poslanke in poslanci so zavrnili Predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (ZIIPKEPS), v nadaljnjo obravnavo pa Za nadaljnjo obravnavo pa gresta Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-C) in Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1).

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 110.21 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 29.03.2018 20:58
21.02.2018 38. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona o socialnem podjetništvu, novelo Zakona o javnih financah, Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč, novelo Zakona o posebnih pravicah narodnih skupnosti, novelo Zakona o cestah, nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, novelo Zakona o javnem naročanju, novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Resolucijo o družinski politiki 2018–2028.DZ je zavrnil novelo Energetskega zakona, kot primerna za nadaljnjo obravnavo sta  bila potrjena predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 133.02 kB
Prenosov: 143x
Dodano: 26.02.2018 12:14
29.01.2018 37. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

37. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 26. januarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, Zakon o izobraževanju odraslih in Zakon o Kobilarni Lipica. Prav tako pa so s 44 glasovi za in štirimi proti predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma poslali v nadaljnjo obravnavo.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_DZ_RS_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 215.66 kB
Prenosov: 129x
Dodano: 29.01.2018 13:49