SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
08.04.2022 99. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGAZBORA RS 31. 3. 2022 - 6. 4. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela, Zakon o cestah, Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Odločili so tudi, da so predlog Zakona o elektronskih komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo, predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, predlog novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in primerni za nadaljnjo obravnavo.

                                                         * * *


Ime datotke: 99._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_31.3._6.4.2022.pdf
Velikost datoteke: 219.38 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 08.04.2022 12:40
29.03.2022 30. REDNA SEJA DZ RS 14.3-23.3.2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 30. redni seji, ki je potekala od 14. 3. 2022 pa do 23. 3. 2022, med drugim sprejeli novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o agrarnih skupnosti, Zakona o kmetijstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o varstvu pred požarom. Sprejeti pa so bili tudi Zakon o varstvu okolja, Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti. Poslanke in poslanci pa so sprejeli tudi še novelo Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

* * *

 


Ime datotke: 30._REDNA_SEJA_DZ_RS_14.3.-23.32022.pdf
Velikost datoteke: 222.42 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 29.03.2022 08:25
02.03.2022 96. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 28. 2. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 96. izredni seji, ki je potekala 28. 2. 2022, s 45 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti.

* * *


Ime datotke: 96._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_28.2.2022.pdf
Velikost datoteke: 158.94 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 02.03.2022 11:00
23.02.2022 95. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 21. 2. 2022 - 22. 2. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 95. izredni seji, ki je potekala 21. 2. 2022 in 22. 2. 2022, sprejeli Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov, Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela in novele Zakona o spodbujanju investicij, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o nadzoru državne meje. Sprejeli so tudi Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in odločili, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu primeren za nadaljnjo obravnavo.

                                                    * * *


Ime datotke: 95._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_21.2.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 218.51 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 23.02.2022 12:28
28.01.2022 94. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 26. 1. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 94. izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2022 sprejeli novelo Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

* * *


Ime datotke: 94._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_26._1._.2022.pdf
Velikost datoteke: 160.17 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 28.01.2022 10:14
14.01.2022 93. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGAZBORA RS 13. 1. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

* * *


Ime datotke: 93._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_13._1._.2022.pdf
Velikost datoteke: 163.01 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 14.01.2022 11:12