SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
16.10.2020 46. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 15. 10. 2020

Poslanke in poslanci so na 46. izredni seji, ki je potekala 15. 10. 2020 sprejeli Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) in za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovali Jožeta Podgorška.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 29 proti sprejeli Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oz. t.i. peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša še nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, številni ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Večina bo veljala do konca tega leta, vrednost vseh skupaj je ocenjena na 420 milijonov evrov.

Celoten povzetek izredne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 16.10.2020 11:01
29.09.2020 20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS - SEPTEMBER 2020

20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 21. 9. 2020 do 29. 9. 2020. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-B), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) in Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H). Potrdili pa so tudi, da je Predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D) primeren za nadaljnjo obravnavo.

Celoten povzetek 20. redne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 30.09.2020 12:09
29.05.2020 38. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

29. 5. 2020 je potekala 38. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanke in poslanci sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE), Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji investicij za zagon gospodarstva COVID – 19 (IZOOPIZG) ter Zakon o poroštvu Republike Slovenije v evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB).

* * *


Ime datotke: 38._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_MAJ_2020.pdf
Velikost datoteke: 263.64 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 20.07.2020 13:14
27.05.2020 17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

17. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 25. 9. 2020 do 27. 5. 2020. Poslanci pa so imeli na dnevnem redu obravnavo sledečih predlogov zakonov - Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B), Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B).

 

                                                            * * *


Ime datotke: 17._REDNA_SEJA_DZ_RS_MAJ_2020.docx
Velikost datoteke: 20.98 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 20.07.2020 13:51
28.04.2020 35. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Poslanke in poslanci so na 35. izredni seji, ki je potekala 28. 4. 2020 sprejeli Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A).

 

                                                                  * * *


Ime datotke: 35._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_APRIL_2020.docx
Velikost datoteke: 21.78 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 20.07.2020 13:46
02.04.2020 33. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Poslanke in poslanci so na 33. izredni seji, ki je potekala 2. 4. 2020 sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Poslanke in poslanci so s 53 glasovi za in 1 proti potrdili Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa. Zakon predvideva za tri milijarde evrov pomoči v naslednjih dveh, morda treh mesecih. Z njim želi vlada zagotoviti socialno varnost ljudi, ki so zaradi epidemije izgubili prihodke, kot tudi omogočiti obstoj delovnih mest in podjetij.

Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, predlog zakona sega tudi na področje policije. Tej želi vlada podeliti nekatera nova pooblastila, kar se številnim zdi sporno in protiustavno.

Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala zaposlene na čakanje, bo država priskočila na pomoč s tem, da bo poravnala nadomestila plač za te delavce in tudi socialne prispevke. A eden od pogojev je, da v letošnjem drugem polletju ne bodo presegla prihodkov iz enakega obdobja lani za 20 odstotkov.

V določenih dejavnostih, predvsem storitvenih, se namreč zna zgoditi, da se bodo podjetjem prihodki po koncu epidemije občutno povečali.

Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje bodo po predlogu prejeli pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov, upokojenci z najnižjimi pokojninami bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek, vsem rednim študentom in prejemnikom denarne socialne pomoči pa bo država do 30. aprila izplačala po 150 evrov.

 

                                                        * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 20.07.2020 13:13
20.03.2020 32. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ime datotke: 32._IZREDNA_SEJA_DZ.pdf
Velikost datoteke: 124.67 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 20.07.2020 13:13