SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
02.09.2022 15. IZREDNA SEJA DZ RS 31. 8. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 15. izredni seji, ki je potekala 31. 8. 2022, sprejeli novelo Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

                                                   * * *


Ime datotke: 15._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_31.8.2022.pdf
Velikost datoteke: 168.23 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 23.09.2022 10:08
24.08.2022 14. IZREDNA SEJA DZ RS 23. 8. 2022

Poslanke in poslanci so na 14. izredni seji Državnega zbora RS, ki je potekala 23. 8. 2022, z 78 glasovi soglasno sprejeli Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju: Zakon).

Z Zakonom se določa začasen ukrep znižanja DDV na 9,5%, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce, za obdobje od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, in sicer za dobave:

 • Električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;
 • Zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 271 29 00;
 • Daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnost D/35.30;
 • Lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 122.88 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 24.08.2022 08:35
22.07.2022 12. IZREDNA SEJA DZ 21.7.2022

12. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 21. julija 2022. Poslanke in poslanci so potrdili predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je v obravnavo po nujnem postopku poslala vlada. V skladu s predlogom se bo zakon namesto 1. januarja 2023 začel izvajati 1. januarja 2024.

Kot je uvodoma v predstavitvi ključnih rešitev na današnji seji predstavil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac, bodo s podaljšanjem obdobja za namenjanje dodatnih sredstev zaposleni v domovih za starejše bolje plačani, omogočene bodo tudi nove zaposlitve. Omenjena sredstva tudi preprečujejo, da bi breme povišanih oskrbnin padlo na ramena oskrbovancev in svojcev, poudarjajo na ministrstvu.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 122.88 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 28.07.2022 12:05
22.07.2022 13. IZREDNA SEJA DZ 21.7.2022

13. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 21. julija 2022. Poslanke in poslanci so  ob vnovičnem odločanju o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), na katero je DS v sredo vložil odložilni veto, novelo potrdili. Ponovno so poslanci odločali tudi o  Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Slednji je prav tako dobil zadostno podpro ob ponovnem odločanju.


Ime datotke: 13._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_21.7.2022.pdf
Velikost datoteke: 156.94 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 22.07.2022 07:09
15.07.2022 10. IZREDNA SEJA DZ, 14.7.2022

10. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 14. julija 2022. Poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. ZOS je predložil amandmaje k zakonoma in bil delno uspešen, saj je bilo sprejeto dopolnilo, da se v sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.


Ime datotke: 10._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_14.7.2022.pdf
Velikost datoteke: 162.18 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 15.07.2022 07:38
11.07.2022 8. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 1.7.2022

8. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 1. julija 2022. Poslanke in poslanci so v prvi obravnavi predlog  Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

 


Ime datotke: 8._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_1.7.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 148.63 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 11.07.2022 09:57
11.07.2022 7. IZREDNA SEJA DZ 27.6.2022

7. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala od 27. junija  do 1. julija 2022. Poslanke in poslanci so zavrnili skoraj vse zakonske predloge, ki jih je vložila opozicija med drugim tudi novelo zakona o lokalnih volitvah in predlog zakona o ustanovitvi občin. Sprejeta pa je bila novela zakona o nalezljivih boleznih. Na dnevnem redu je torej bilo približno 40 zakonskih predlogov opozicijskih SDS in NSi, pa tudi predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS).


Ime datotke: 7._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_27.6.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 156.74 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 11.07.2022 09:56
30.06.2022 3. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 3. izredni seji, ki je potekala 1. 6. 2022, z 53 glasovi za in 28 proti imenovali sledeče ministrice in ministre:

 1. Sanja Ajanović Hovnik za ministrico za javno upravo,
 2. Matej Arčon za ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu,
 3. Danijel Bešič Loredan za ministra za zdravje,
 4. mag. Tatjana Bobnar za ministrico za notranje zadeve,
 5. Klemen Boštjančič za ministra za finance,
 6. Uroš Brežan za ministra za okolje in prostor,
 7. Tanja Fajon za ministrico za zunanje zadeve,
 8. Matjaž Han za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 9. dr. Aleksander Jevšek za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 10. mag. Bojan Kumer za ministra za infrastrukturo,
 11. Luka Mesec za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 12. dr. Igor Papič za ministra za izobraževanje, znanost in šport,
 13. dr. Emilija Stojmenova Duh za ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo,
 14. Marjan Šarec za ministra za obrambo
 15. Irena Šinko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 16. dr. Dominika Švarc Pipan za ministrico za pravosodje in
 17. dr. Asta Vrečko za ministrico za kulturo.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 122.88 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 04.07.2022 00:41
08.04.2022 99. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGAZBORA RS 31. 3. 2022 - 6. 4. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela, Zakon o cestah, Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Odločili so tudi, da so predlog Zakona o elektronskih komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo, predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, predlog novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in primerni za nadaljnjo obravnavo.

                                                         * * *


Ime datotke: 99._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_31.3._6.4.2022.pdf
Velikost datoteke: 219.38 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 08.04.2022 12:40
29.03.2022 30. REDNA SEJA DZ RS 14.3-23.3.2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 30. redni seji, ki je potekala od 14. 3. 2022 pa do 23. 3. 2022, med drugim sprejeli novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o agrarnih skupnosti, Zakona o kmetijstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o varstvu pred požarom. Sprejeti pa so bili tudi Zakon o varstvu okolja, Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti. Poslanke in poslanci pa so sprejeli tudi še novelo Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

* * *

 


Ime datotke: 30._REDNA_SEJA_DZ_RS_14.3.-23.32022.pdf
Velikost datoteke: 222.42 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 29.03.2022 08:25
02.03.2022 96. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 28. 2. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 96. izredni seji, ki je potekala 28. 2. 2022, s 45 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti.

* * *


Ime datotke: 96._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_28.2.2022.pdf
Velikost datoteke: 158.94 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 02.03.2022 11:00
23.02.2022 95. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 21. 2. 2022 - 22. 2. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 95. izredni seji, ki je potekala 21. 2. 2022 in 22. 2. 2022, sprejeli Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov, Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela in novele Zakona o spodbujanju investicij, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o nadzoru državne meje. Sprejeli so tudi Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in odločili, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu primeren za nadaljnjo obravnavo.

                                                    * * *


Ime datotke: 95._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_21.2.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 218.51 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 23.02.2022 12:28
28.01.2022 94. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 26. 1. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 94. izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2022 sprejeli novelo Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

* * *


Ime datotke: 94._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_26._1._.2022.pdf
Velikost datoteke: 160.17 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 28.01.2022 10:14
14.01.2022 93. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGAZBORA RS 13. 1. 2022

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

* * *


Ime datotke: 93._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_13._1._.2022.pdf
Velikost datoteke: 163.01 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 14.01.2022 11:12