SEJE DRŽAVNEGA SVETA RS

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Državnega zbora pripravimo in objavimo povzetke sprejetih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
22.09.2022 54. REDNA SEJA DS RS 21. 9. 2022

Državni svet RS je na 54. redni seji, ki je potekala 21. 9. 2022, med drugim obravnaval odgovor Vlade RS glede ocene ustavnosti Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022, s katerim se ne strinja in vztraja pri vseh argumentih glede protiustavnosti. DS RS je pripravil kar enajst različnih pobud in vprašanj, ki jih bodo posredovali pristojnim organom in obravnavali so tudi več poročil. DS RS pa se je seznanil tudi s prednostnimi nalogami, ki jih bo Češka republika izvedla med predsedovanjem Svetu Evropske unije.

 

                                                      * * *


Ime datotke: 54._REDNA_SEJA_DS_RS_21.9._2022.pdf
Velikost datoteke: 205.40 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 23.09.2022 09:51
21.07.2022 31. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Državni svet je na 31. izredni seji dne 20. 7. 2022 izglasoval odložilni veto na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Podporniki veta so prepričani, da bi bilo bolje novelirati vsak zakon posebej in ne s t. i. omnibus pristopom.

Zakon, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, bi sicer v prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše. Minuli četrtek je DZ zakon sprejel z 52 glasovi podpore. Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike.


Ime datotke: 31._IZREDNA_SEJA_DS_20.7.2022.pdf
Velikost datoteke: 146.92 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 21.07.2022 07:37
11.07.2022 53. SEJA DRŽAVNEGA SVETA 6.7.2022

53.  seja Državnega sveta RS je na povabilo državnega svetnika in župana Občine Litija potekala v Litiji. Državni svetniki so paket pokrajinske zakonodaje, ki poleg zakona o ustanovitvi pokrajin zajema tudi predlog zakona o pokrajinah in zakona o financiranju pokrajin, sprejeli soglasno in s tem odprli pot nadaljevanju postopka v Državnem zboru.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 11.07.2022 07:30
10.06.2022 52. REDNA SEJA DS RS 8. 6. 2022

Državni svet RS je na 52. redni seji, ki je potekala 8. 6. 2022, med drugim obravnaval dve zakonodajni iniciativi – predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Državnem svetu in Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, s katerimi bi zagotovili vse potrebno za dodeljevanje štipendij na področju zdravstva. Državni svet RS se je seznanil tudi s poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2021 in Poročilom Informacijskega pooblaščenca za leto 2021. Prav tako pa je bila sprejeta zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu, se seznanil z delom delovne skupine za upravljanje z velikimi zvermi v 2021 in z delom skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021. 

                                                       * * *

 


Ime datotke: 52._REDNA_SEJA_DS_RS_8.6._2022.pdf
Velikost datoteke: 164.66 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 10.06.2022 11:37
12.05.2022 51. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 11.5.2022

Dne, 11. 5. 2022 se je na 51. redni seji sestal Državni svet.

Na Ustavno sodišče so  podali zahtevo za oceno ustavnosti, s katero želijo doseči finančno avtonomijo neodvisnih ustavnih organov. Poleg tega so se državni svetniki na seji seznanili tudi z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in s poročilom o delu Državne revizijske komisije za 2021.


Ime datotke: 51._REDNA_SEJA_DS_11.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 161.62 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 12.05.2022 07:12
14.04.2022 50. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 13. 4. 2022

Državni svet RS je na 50. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2022, predlagal spremembo Ustave, obravnavali problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva in podali zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje. Državni svet RS je podprl tudi Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju in podal še Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

                                                        * * *


Ime datotke: 50._REDNA_SEJA_DS_RS_13.4._2022_01.pdf
Velikost datoteke: 173.67 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 14.04.2022 09:22
11.03.2022 49. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 9. 3. 2022

Državni svet RS je na 49. redni seji, ki je potekala 9. 3. 2022, podprl tri predloge zakonodajnih sprememb ter podali iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podana je bila tudi zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi ter, na pobudo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, sprejet sklep o trenutnih razmerah v Ukrajini. Obravnavanih pa je bilo tudi sedem pobud državnih svetnikov.

* * *


Ime datotke: 49._REDNA_SEJA_DS_RS_9.3._2022.pdf
Velikost datoteke: 182.71 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 11.03.2022 13:23
17.02.2022 48. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 16. 2. 2022

Državni svet RS je na 48. redni seji, ki je potekala 16. 2. 2022, podal predlog novele zakona o divjadi in lovstvu in podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Državni svet RS pa je podprl tudi Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 in Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029.

* * *


Ime datotke: 48._REDNA_SEJA_DS_RS_16.2._2022_01.pdf
Velikost datoteke: 193.91 kB
Prenosov: 76x
Dodano: 17.02.2022 10:38
03.02.2022 30. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 2. 2. 2022

Državni svet RS na 30. izredni seji, ki je potekala 2. 2. 2022 ni izglasoval veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in na Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih. Zahtevo za dva predloga odložilnega veta je Državnemu svetu podala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državni svetniki so pobudi zavrnili, za prvo je glasovalo le 7 državnih svetnikov, za drugo pa 6.

* * *


Ime datotke: 30._IZREDNA_SEJA_DS_RS_2.2._2022.pdf
Velikost datoteke: 163.30 kB
Prenosov: 101x
Dodano: 03.02.2022 14:54
27.01.2022 47. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 26. 1. 2022

Državni svet RS je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 26. 1. 2022, podprl predlagane spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in podal dve zakonodajni iniciativi glede dodatnega državnega praznika in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi. Slednja ni bila potrjena. Državni svetniki pa so podali kar nekaj pobud in predlogov pristojnim ministrstvom in vladnim službam.

* * *


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_DS_RS_26.1._2022.pdf
Velikost datoteke: 182.00 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 27.01.2022 11:03
25.01.2022 29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 19. 1. 2022

Državni svet RS je na 29. izredni seji, ki je potekala 19. 1. 2022 izglasoval veto na novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

                                                             * * *


Ime datotke: 29._IZREDNA_SEJA_DS_RS_19.1._2022.pdf
Velikost datoteke: 162.06 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 25.01.2022 13:45
06.01.2022 28. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS 29. 12. 2021

Državni svetniki so na svoji 28. izredni seji obravnavali predlog za odložilni veto, na novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) in na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Po daljši polemični razpravi predloga veta nista dobila zadostne podpore med državnimi svetniki.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 86x
Dodano: 06.01.2022 10:41