Mesečni utrip

Išči
Po letu:
31.08.2021 MESEČNI UTRIP AVGUST 2021Ime datotke: MU_avgust_2021_www.pdf
Velikost datoteke: 383.10 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 31.08.2021 13:59
30.07.2021 MESEČNI UTRIP JULIJ 2021

Ime datotke: MU_jullij_2021_www.pdf
Velikost datoteke: 529.29 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 30.07.2021 10:29
05.07.2021 MESEČNI UTRIP JUNIJ 2021

Ime datotke: MU_junij_2021_www.pdf
Velikost datoteke: 424.10 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 05.07.2021 11:33
01.06.2021 MESEČNI UTRIP MAJ 2021

Ime datotke: MU_maj_2021_www.pdf
Velikost datoteke: 495.48 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 01.06.2021 13:24
23.04.2021 MESEČNI UTRIP APRIL 2021

Ime datotke: MU_april_2021_www_ok.pdf
Velikost datoteke: 501.39 kB
Prenosov: 143x
Dodano: 23.04.2021 15:17
01.04.2021 MESEČNI UTRIP MAREC 2021

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MESECA_MARCA_ZOS.pdf
Velikost datoteke: 372.46 kB
Prenosov: 121x
Dodano: 01.04.2021 13:21
01.03.2021 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2021

V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o drugi seji predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je zaradi aktualnih epidemioloških razmer še vedno potekala preko spletnega portala ZOOM. Člani predsedstva so obravnavali poročilo o delu za leto 2020 in oblikovali smernice dela za leto 2021. Leto je bilo vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Člani so se dotaknili tudi vedno bolj pereče problematike na področju graditve novih šol in vrtcev. Trenutno je sicer objavljen javni razpis na tem področju vendar pa so potrebe na tem področju bistveno večje.

Predstavniki ZOS smo se udeležili sestanka na kmetijskem ministrstvu na temo predloga Zakona o kmetijskih zemljiščih ter dveh sej pogajalskih skupin s sindikati javnega sektorja.

 

Na naslove pristojnih pa smo naslovil tudi predloge za že deveti sklop ukrepov za zajezitev epidemije s koronavirusom COVID-19 in omilitev njenih posledic oz. PKP9. Prav tako pa smo podali predloge in pripombe k predlogu Zakona o katastru nepremičnin, predlogu Zakona o urejanju prostora in predlogu Zakona o varstvu okolje. Spremljajte nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, objavljeni pa so tudi na spletni strani ZOS.

V mesecu februarju smo za vas organizirali tri spletna izobraževanja, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih v mesecu marcu in aprilu, in sicer:

 • Razlastitve in lastninske pravice – 4. 3. 2021
 • Posebne gradbene uzance 202011. 3. 2021
 • Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost – 16. 3. 2021
 • Oblikovna (ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah v Sloveniji 23. 3. 2021
 • Naročila male vrednosti in izjeme ter evidenčna naročila – 26. 3. 2021
 • Delovna in uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih – 31. 3. 2021
 • Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 15. 4. 2021
 • Kako pomembna je ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP – 21. 4. 2021

                                                                         * * *


Ime datotke: MU_februar_2021_www_OK.pdf
Velikost datoteke: 515.16 kB
Prenosov: 131x
Dodano: 01.03.2021 13:13
01.02.2021 MESEČNI UTRIP JANUAR 2021

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo številko Mesečnega utripa v letu 2021. Čeprav velja mesec januar za bolj miren mesec, pa se je v okviru dela ZOS odvilo kar nekaj aktivnosti.

Tako smo prvi delovni dan v letu 2021 pričeli s sejo predsedstva, na kateri so člani razpravljali o humanitarni donaciji občinam sosedje Hrvaške, katero je konec leta 2020 prizadel uničujoč potres. Predsedstvo je sprejelo sklep o donaciji v višini 15.000,00 evrov.

Glavni Odbor ZOS se je sestal z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije in se dogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Prav tako je Glavni Odbor ZOS obravnaval in potrdil predloge ukrepov za že osmi protikoronski paket (PKP8), katere smo naslovili na Kabinet Predsednika Vlade RS.

Na zaprosilo pristojnih ministrstev smo v delovne skupine imenovali tri predsednike ZOS in podali kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo na okoljsko ministrstvo posredovali pripombe na osnutek Gradbenega zakona in med drugim
opozorili na nujnost ohranitve plačila komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta mehanizem namreč deluje in ga ni treba spreminjati. Podali smo tudi pripombe na predlog novele Zakona o javnem naročanju in med drugim podali predlog za dvig mejnih vrednosti javnih naročil.

V mesecu januarju smo za vas organizirali pet spletnih seminarjev, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih, in sicer:

 • Pogodba o opremljanju – vsebina, težave, rešitve4. 2. 2021
 • Novosti zadnjega protikoronskega paketa – PKP7 – 5. 2. 2021
 • Osvežite znanje s področja Zakona o upravnem postopku – 11. 2. 2021
 • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov na praktičen način – 18. 2. 2021
 • Posebne gradbene uzance – 19. 2. 2021
 • Določitev plač direktorjev različnih dejavnosti javnega sektorja – 26. 2. 2021
 • Razlastitve in lastninske pravice – 4. 3. 2021
 • Predstavitev načrta za okrevanje – 16. 3. 2021
 • Delovna in uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih – 31. 3. 2021

 

* * *


Ime datotke: MU_januar_2021_www.pdf
Velikost datoteke: 545.15 kB
Prenosov: 116x
Dodano: 01.02.2021 14:12
04.01.2021 MESEČNI UTRIP DECEMBER 2020

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2020. Tudi mesec december je bil v veliki meri zaznamovan z epidemijo koronavirusa COVID-19, Vlada RS je 16. 12. 2020 še za mesec dni podaljšala epidemijo in tako bodo ukrepi za zajezitev njegovega širjenja še nekaj časa ostali v veljavi. Zbrali smo vse aktualne informacije. V mesecu decembru se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Idrija. Občini Idrija izrekamo dobrodošlico in verjamemo, da bomo v mozaik uspeha skupaj dodali veliko novih kamenčkov.

7. 12. 2020 je bil z 81 glasovi za in nobenim proti sprejet dolgo pričakovan 
Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki slovenskim občinam prinaša tako administrativne kot finančne razbremenitve v vrednosti dobrih 70 mio evrov.
Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji je Združenje občin Slovenije doseglo, da se v predlog zakona končno vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za katerega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let.


V zadnji števili Mesečnega utripa boste med drugim lahko več prebrali tudi o zadnji seji predsedstva Združenja občin Slovenije, katere se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban. ZOS je med drugim Vladi RS ponudil pomoč lokalnih skupnosti pri zajezitvi epidemije COVID-19.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je udeležil okrogle mize v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije, ki je potekala v sklopu Tedna boja proti korupciji 2020, tema pa je bila nasprotja interesov.


Predstavniki Združenja občin Slovenije pa so se udeležili kar nekaj sestankov, in sicer na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo priprave projektov s področja turizma in kulture, na Ministrstvu za okolje na temo predloga Gradbenega zakona ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo institucionalnega varstva in pomoči na domu.

Prav tako smo pripravili kar nekaj predlogov in mnenj, ki smo jih poslali pristojnim službam. Tako smo med drugim Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovali pripombe na predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih in Državnemu svetu RS ter Državnemu zboru RS predloge ukrepov za PKP7.

Žal pa smo bili v zadnjih dneh leta 2020 priča grozovitemu potresu v sosednji Republiki Hrvaški. Združenje občin Slovenije je slovenske občine pozvalo k pomoči občinam na Hrvaškem. Občine so se odzvale, prav tako pa bo Predsedstvo ZOS o donaciji hrvaškim kolegom odločalo na prvi seji v letu 2021.

 

 * * *


Ime datotke: MU_december_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 749.28 kB
Prenosov: 167x
Dodano: 04.01.2021 13:41