Mesečni utrip

Išči
Po letu:
31.05.2018 MESEČNI UTRIP MAJ 2018

Ime datotke: MU_maj_2018_www.pdf
Velikost datoteke: 335.40 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 31.05.2018 13:32
26.04.2018 MESEČNI UTRIP APRIL 2018

Za vas smo pripravili četrto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko več preberete o aktualnem dogajanju meseca aprila.

Z vidika sestankov in različnih usklajevanj s predstavniki ministrstev lahko mesec april ocenimo za mirnega, pa vendar to ne pomeni, da se ni nič dogajalo. V mesecu aprilu so se na svoji drugi redni seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim sprejeli sklepe na podlagi katerih bodo izpeljane vse potrebne aktivnosti za izvedbo 20. redne letne Skupščine Združenja občin Slovenije. Skupščina bo potekala 23. maja 2018 v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.

Na 60. izredni seji se je sestal Državni zbor RS in sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim Združenju mestnih občin podeljuje status reprezentativnosti.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14. aprila 2018 razpisal datum predčasnih državnozborskih volitev. Te bodo potekale 3. junija 2018.

 

S strani občin članic smo prejeli pripombe in predloge na predlog Uredbe o razvrščanju objektov. Te smo zbrali in jih posredovali Ministrstvu za okolje in prostor.

 

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo v mesecu aprilu pripravljali tiskano glasilo Glas občin, ki ga lahko na vaših mizah pričakujete v naslednjih dneh. V njem boste našli mnogo zanimivih prispevkov, tudi s strani občin članic. Za slednje se še posebej zahvaljujemo.

 

V aprilu smo za občine ponovno izvedli štiri uspešna izobraževanja, za mesec maj pa smo pripravili:

  • Seminar »Glavne veščine javnega nastopanja«, ki bo 8. 5. 2018 potekal v dvorani Državnega sveta RS;
  • Seminar »Pogodba o izvedbi javnega naročila in vpliv nove gradbene zakonodaje na javno naročanje«, ki bo 18. 5. 2018 potekal v dvorani Državnega zbora RS;
  • Seminar »Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki«, ki bo 28. 5. 2018 potekal d dvorani Ministrstva za infrastrukturo;
  • Delavnica: Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov«, ki bo 31. 5. 2018 potekala v sejni sobi Združenja občin Slovenije.

Ime datotke: MU_april_2018_www-ok.pdf
Velikost datoteke: 344.37 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 31.05.2018 13:32
03.04.2018 MESEČNI UTRIP MAREC 2018

V Mesečnem utripu meseca marca si lahko med drugim več preberete o pobudi Združenje občin Slovenije za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Prav tako smo Vladi RS poslali dopis, v katerem pozivamo k zagotovitvi denarne pomoči oz dodelitvi izrednih finančnih sredstev za kritje izrednih stroškov nastalih na področju zimskih služb.

V Državni zbor RS pa smo poslali dve mnenji, in sicer mnenje k Predlogu Zakona o javno zasebnem partnerstvu ter mnenje k Predlogu Zakona o postopkih za podeljevanja koncesij.

Mesec marec pa je zaznamoval tudi odstop predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, o čemer se je že seznanil tudi Državni zbor RS. Vlada RS bo tako do izvolitve nove opravljala le tekoče posle.

Za občine smo v marcu  izvedli štiri uspešna izobraževanja, za mesec april pa smo pripravili:

  • Seminar »Kako zgledno urediti kadrovske mape in evidence ter pravilno pripraviti kadrovski načrt ter izvesti postopek zaposlitve« – 10. 4. 2018, sejna soba Poslovne stavbe SMELT, Dunajska 160 Ljubljana
  • Seminar: »Omogočanje trajnostne mobilnosti ranljivih skupin  - izzivi za občine in državo« - 12. 4. 2018, dvorana Državnega svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana
  • Seminar: »Pripravite se na uporabo Zakona o urejanju prostora« - 17. 4. 2018, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
  • Seminar: »Aktualni razpisi Eko sklada za občine« -24. 4. 2018, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 346.50 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 03.04.2018 10:29
28.02.2018 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2018

V tokratnem glasilu Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo kot po tekočem traku. V zvezi s tem smo na Združenju občin Slovenije tako Vlado RS kot Državni zbor RS pozvali, da se še pred sprejemom aktov pripravi njihovo ustrezno finančno ovrednotenje. Slednje pa naj se upošteva tudi pri določitvi višine povprečnine.

V iztekajočem se mesecu se je na svoji prvi redni seji sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije in med drugim sprejelo sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Obravnavali so tudi predlog poročila o delu za leto 217 in program dela za leto 2018.

Združenje je v drugem mesecu leta 2018 podalo veliko število pripomb in mnenj na predlagano zakonodajo in pri tem predvsem opozarjali na finančne posledice, ki jih predlogi prinašajo občinskim proračunom.

Vlado RS smo opozorili, da
občine na ravni države nimajo svojega predstavnika v posebni vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pozvali smo k pravilnemu ovrednotenju vseh finančnih posledic dogovora in k zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev občinam z višjo povprečnino.

Občinam članicam smo poslali dva dopisa, in sicer smo jim v prvem predlagali da zdravstvene domove pozovejo, da izdajo zahtevke, ki bodo izkazovali realno stanje in v kolikor ti niso v celoti plačani, naj sprožijo ustrezne postopke. V drugem pa smo  naprošamo za izkaz interesa o tem, da bi bila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov imenovana s strani združenja. V kolikor bo izkazan zadosten interes, bomo na Združenju občin Slovenije pristopili k izvedbi ustreznih postopkov.

Konec meseca februarja je v prostorih Združenja občin Slovenije potekalo srečanje predstavnikov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO) s člani slovenske delegacije v KLRO in predstavniki združenj občin. V času dvodnevnega obiska so opravili kontrolo oziroma nadzor o demokraciji na lokalni in regionalni ravni.

Za občine smo v februarju izvedli dve uspešni izobraževanji, za mesec marec pa smo pripravili dve novi, in sicer:

  • 6. 3. 2018 – »Na katere davčne novosti v 2018 je treba biti še posebej pozoren?« - dvorana Državnega sveta RS, Šibičeva 4, Ljubljana
  • 27. 3. 2018 – »Nomotehnika teoretično in praktično« - dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


Ime datotke: MU_februar_2018_www-ok.pdf
Velikost datoteke: 375.98 kB
Prenosov: 112x
Dodano: 28.02.2018 13:20
31.01.2018 MESEČNI UTRIP JANUAR 2018

V tokratnem Mesečnem utripu si lahko več preberete o izobraževanjih, ki smo jih pripravili v prvem mesecu leta 2018, o podanih mnenjih na aktualno predlagano zakonodajo ter še o mnogočem drugem.

Vse zainteresirane pa vabimo , da se nam v mesecu februarju 2018, natančneje 15. 2. 2018, pridružite na seminarju z naslovom »Novosti Uredbe o upravnem poslovanju«. Seminar, na katerem bodo predstavljene tudi novosti Uredbeo upravnem poslovanju, ki je trenutno še v javni obravnavi, bo potekal v dvorani Državnega sveta RS.

Želimo vam prijetno branje!

* * *


Ime datotke: MU_januar_2018_www.pdf
Velikost datoteke: 377.04 kB
Prenosov: 146x
Dodano: 31.01.2018 14:04