Mesečni utrip

Išči
Po letu:
04.05.2020 MESEČNI UTRIP APRIL 2020

Za vas smo pripravili novo številko glasila Mesečni utrip, ki je tudi tokrat zapolnjena predvsem z vsebinami povezanimi z epidemijo COVID-19. Seveda pa so na voljo tudi druge koristne informacije.

Državni zbor RS je na 35. izredni seji s 54 glasovi za in 1 proti potrdil Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki prinaša tudi zvišanje povprečnine na 623,96 evra. Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja. To je vsekakor dobra novica, bo pa treba vložiti še veliko truda za dosego drugih, še večjih sprememb.

V začetku aprila je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje vladne delovne skupine za lokalno samoupravo, katero vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina je začela s pripravami predlogov dopolnitev že sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP#1) ter s pripravo predlogov za naslednje svežnje ukrepov. Razpravljali pa so tudi o dvigu povprečnine. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.

Na Vlado RS in pristojna ministrstva smo naslovili več vprašanj, pobud in predlogov, ki smo jih prejeli s strani občin in se nanašajo na soočenje in ukrepanje ob različnih situacijah v času epidemije s korona virusom COVID-19.

Nekaj pobud je bilo s strani pristojnih upoštevanih in tudi vključenih v predloge interventnih zakonov za blažitev posledic epidemije s korona virusom COVID-19. V kolikor imate še kakšno vprašanje, dilemo kako postopati v določeni situaciji, nam le-to pošljite na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

Pristopili smo k organizaciji spletnih izobraževanj in smo v mesecu aprilu že izvedli spletno klepetalnico, h kateri ste predstavniki občin pristopili zelo aktivno. S spletnim načinom izobraževanj bomo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. Zaenkrat načrtujemo izvedbo sledečih:

Želimo vam prijetno branje.

* * *


Ime datotke: MU_april_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 517.24 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 04.05.2020 19:41
01.04.2020 MESEČNI UTRIP MAREC 2020

Ime datotke: MU_marec_2020_www__002_.pdf
Velikost datoteke: 444.34 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 01.04.2020 14:45
02.03.2020 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2020

Za vas smo pripravili drugo izdajo Mesečnega utripa v letu 2020. Čeprav je mesec februar najkrajši mesec v letu, je potekalo kar nekaj aktivnosti.

V začetku meseca februarja smo izdali novo številko tiskanega glasila Združenja občin Slovenije, ki ste ga občine že prejele na svoje naslove, dostopen pa je tudi na spletni strani Združenja občin Slovenije.

Tako so se na svoji prvi seji v letu 2020 sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice dela v letošnjem letu.

Poslanke in poslance smo pozvali, da še pred oblikovanjem nove vlade sprejmejo Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bi občinam prinesel prihranke v predvideni višini 31 milijonov evrov.

Na zadnji seji se je sestala tudi vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, katere se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije Mihaela Smrdel. Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Delovne skupine za pripravo predloga Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2021-2027. Na sestanku je razprava potekala o izvajanju sedanje Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in o ciljih nove resolucije.

Oblikovali smo pripombe na predlog novele Zakona o zaščiti živali ter na Ministrstvo za okolje in prostor poslali pripombe k predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane.

Županje in župani občin so koalicijske stranke pozvali k tvornemu sodelovanju in k umestitvi lokalne samouprave na listo prioritet v novi koalicijski pogodbi. Spomnili so, da je pomembna politika sodelovanja in ne izključevanja. Koalicijske stranke nove Vlade RS so že podpisale koalicijsko pogodbo in veseli nas, da ta med drugim predvideva tudi dvig povprečnine.


Ime datotke: MU_februar_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 485.22 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 03.03.2020 10:34
03.02.2020 MESEČNI UTRIP JANUAR 2020

Ime datotke: MU_januar_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 439.19 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 03.02.2020 13:47