GLAS OBČIN

Išči
Po letu:
04.05.2018 GLAS OBČIN - APRIL 2018

Za vas smo pripravili prvo številko glasila Glas občin, v kateri boste našli pisano paleto prispevkov, ki dajejo vpogled v to kaj se je dogajalo z zadnjem delu leta 2017, kaj se in kaj se bo v prihajajočih mesecih leta 2018.

Zadnji del leta 2017 je bil, kot vsako leto, v znamenju pogajanj o višini povprečnine. Ponovno so nas pristojni poslušali, ampak slišali nas pa niso. Zahtevali smo polno povprečnino, povprečnino, ki bo pokrivala vse stroške, ki jih občine imajo. Vemo, da povprečnina ni edini vir financiranja občin. Ne gre pozabiti na investicijski transfer, ki velikemu številu občin zagotavlja levji delež proračunskih sredstev in zagon za razvoj. Združenje tu ne bo popuščalo in bo vztrajalo pri dodelitvi teh sredstev, čeprav so se že pojavljale težnje, da se ta sredstva preprosto ukine. Bilo bi enostavno, vendar za občine tudi pogubno.

Čeprav bo leto 2018 bolj ali manj v znamenju referenduma o drugem tiru in državnozborskih ter lokalnih volitev, pa bodo občine na več področjih imele nemalo dela. Med drugim čaka občine veliko aktivnosti na področju gradbene in okoljske zakonodaje. Ne glede na to, da novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ni bil sprejet, pa s 25. 5. 2018 stopa v veljavo evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR) in tudi na tem področju bo nemalo dela. Zopet naloge, ki žal prinašajo finančne posledice.


Več kot zanimiva pa so končne določbe novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon, ki je začel veljati 10. marca 2018, prinesel pa kup nejasnosti, določa, da se bo poglavje, ki ureja načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem, začelo uporabljati šele za leto 2020. Kaj to pomeni v praksi občine dobro vedo. Naleteli smo na pravno praznino. In kako naprej? Na združenju smo dali pobudo za spremembo zakona, vendar smo s strani pristojnih prejeli odgovor, da ne bodo pristopili k pripravi sprememb.

Kot že rečeno, leto 2018 bo v znamenju volitev. 3. junija 2018 bodo potekale državnozborske volitve, lokalne volitve pa bodo potekale tretjo nedeljo meseca novembra. Slednje določa novela Zakona o lokalnih volitvah, ki je bila sprejeta decembra 2017. Da bi dobili vsaj majcen vpogled v to kako politične stranke vidijo lokalno samoupravo, smo jim posredovali nekaj vprašanj. Zanimivo je, da se načeloma strinjajo, da je uvedba pokrajin nujna, ampak, ko pa je treba stvari udejanjiti, pa nekako ni najti politične volje in soglasja. Morebiti pa bomo v novem mandatnem obdobju deležni prijetnih presenečenj.

* * *

 


Ime datotke: Glas_Obcin_april_18_www.pdf
Velikost datoteke: 3253.94 kB
Prenosov: 521x
Dodano: 04.05.2018 13:06