Postanite član

Združenje občin Slovenije (ZOS) je krovno združenje za srednje velike in manjše občine, katerega je oktobra 1998 ustanovilo deset občin. Glavna razloga ustanovitve sta bila dva, in sicer porast števila občin in neustrezen sistem financiranja. Manjše in šibkejše občine so bile finančno popolnoma podhranjene. Novo nastale občine pa so bile tudi praviloma brez vsakršne upravne infrastrukture in v neenakovrednem položaju tudi iz vidika sistemskega financiranja. ZOS je bil tudi nosilec in motor formiranja Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2004 in postavitve novega sistema financiranja.

Na ZOS sledimo dolgoročno in kratkoročno zastavljenim ciljem. Med njimi je tudi ta, da med naše vrste povabimo nove članice. Zavedamo se, da je vsaka občina je zgodba zase in da se vsaka sooča s svojimi težavami ter dosega svoje uspehe, zavedamo pa se tudi, da le povezani lahko sežemo dlje in dosežemo več.