Osebna izkaznica

 

Združenje občin Slovenije

Dunajska 156

1000 LJUBLJANA

telefon (01) 230 63 32

elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si;

 

Pravna oseba:

Davčna št.: 14486199

Matična številka: 1621645000

ni zavezanec za DDV

Transakcijski račun SI56 6100 0001 0922 838 Delavska hranilnica

Predsednik ZOS

Robert Smrdelj

e-pošta: info(at)zdruzenjeobcin.si

 

 

Tajništvo ZOS

Robert Smrdelj, predsednik

e-pošta: info(at)zdruzenjeobcin.si

 

Mateja Krvina, svetovalka

e-pošta: mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si

 

Katarina Čoklc

e-pošta: katarina.coklc@zdruzenjeobcin.si

 

 

 

Skupna notranjerevizijska služba ZOS

Skupna notranje revizijska služba

Metka Kovač

e-pošta: metka.kovac@zdruzenjeobcin.si