Organi združenja

Združenje občin Slovenije deluje na osnovi statuta, ki je bil sprejet na ustanovni skupščini 2. februarja 1999 in bil dopolnjen na redni skupščini 14. marca 2000.

 

Organi so skupščina, predsedstvo, nadzorni odbor ter regijski sveti.

 

SKUPŠČINA
Skupščina je najvišji organ združenja in se sklicuje v 1. četrtletju vsakega koledarskega leta.

 

PREDSEDSTVO

Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednik in predstavniki regijskih svetov. Predsednika izvoli skupščina, podpredsednika izvolijo člani predsedstva izmed sebe.

Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse druge posle, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine ali drugega organa združenja.

 

Predsednik:

Robert Smrdelj, župan Občine Pivka (Notranjsko-kraška regija)

 

Podpredsednika:

mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Savinjska regija)

Uroš Brežan, župan Občine Tolmin (Goriška regija)

 

Člani predsedstva:

 • Marko Virag; župan Občine Beltinci (Pomurska regija)
 • Martin Mikolič, župan Občine Rogatec (Savinjska regija)
 • Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki (Spodnjeposavska regija)
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje (Jugovzhodna regija)
 • Franci Rokavec, župan Občine Litija (Osrednje slovenska regija)
 • Igor Ahačevčič, župan Občine Dobrepolje (Osrednje slovenska regija)
 • Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica (Obalno-kraška regija)
 • Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč (Jugovzhodna regija) 
 • Anton Kovše, župan občine Podvelka (Koroška regija)
 • Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje (Pomurska regija)
 • Franc Pukšič, župan Občine Destrnik (Podravska regija)
 • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica (Podravska regija)
 • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Savinjska regija)
 • Uroš Brežan, župan Občine Tolmin (Goriška regija)
 • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje (Zasavska regija)
 • Ciril Kozjek; župan Občine Šenčur (Gorenjska regija)

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje združenja in o tem poroča skupščini.

Člani nadzornega odbora:

 • Sandi Potočnik, Občina Šentjur, predsednik
 • Marko Miklavič, Občina Kobarid, član
 • Lijana Lovše, Občina Litija, članica

 

REGIJSKI SVET

Da bi zagotovili čim bolj enakomerno zastopanost lokalnih skupnosti iz celotne Slovenije, je združenje organizirano po regionalnem načelu. Regijski svet sestavljajo občine članice iz te regije. Vsak regijski svet ima po enega zastopnika v predsedstvu združenja.

Naloga regijskih svetov je, da aktivno sodelujejo v dejavnostih združenja in dajo predsedstvu predloge in pobude z vseh področij, ki sodijo v delokrog občin.

Podravski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Podravski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Cerkvenjak (župan Marjan Žmavc)

Cirkulane (županja Antonija Žumbar)

Destrnik (župan Franc Pukšič)

Gorišnica (župan Jožef Kokot)

Kungota (županja Tamara Šnofl)

Lovrenc na Pohorju (župan Marko Rakovnik)

Makole (župan Franc Majcen)

Oplotnica (župan Matjaž Orter)

Ormož (župan Danijel Vrbnjak)

Poljčane (župan Stanislav Kovačič)

Podlehnik (župan mag. Sebastijan Toplak)

Rače-Fram (župan Branko Ledinek)

Selnica ob Dravi (županja dr. Vlasta Krmelj)

Slovenska Bistrica (župan dr. Ivan Žagar)

Središče ob Dravi (župan Jurij Borko)

Starše (župan Bojan Kirbiš)

Sveta Ana (župan Silvo Slaček)

Sveta Trojica v Slovenskih goricah (župan David Klobasa)

Sveti Jurij v Slovenskih goricah (župan Peter Škrlec)

Sveti Tomaž (župan Mirko Cvetko)

Videm (župan Branko Marinič)

Zavrč (župan Slavko Pravdič)

 

Pomurski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Pomurski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Apače (župan dr. Andrej Steyer)

Beltinci (župan Marko Virag)

Cankova (župan Danilo Kacijan)

Črenšovci (županja Vera Markoja)

Gornji Petrovci (župan Franc Šlihthuber)

Grad (županja Cvetka Ficko)

Križevci (župan mag. Branko Belec)

Ljutomer (županja mag. Olga Karba)

Odranci (župan Ivan Markoja)

Puconci (župan Ludvik Novak)

Radenci (župan Roman Leljak)

Razkrižje (župan Stanko Ivanušič)

Sveti Jurij ob Ščavnici (župan Anton Slana)

Šalovci (župan Iztok Fartek)

Tišina (župan Franc Horvat)

Turnišče (župan Borut Horvat)

Velika Polana (župan mag. Damijan Jaklin)

Veržej (župan Slavko Petovar)

 

Savinjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Savinjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Dobrna (župan Martin Brecl)

Gornji Grad (župan Anton Špeh)

Laško (župan Franc Zdolšek)

Ljubno (župan Franjo Naraločnik)

Luče (župan Ciril Rosc)

Rogaška Slatina (župan Branko Kidrič)

Rogatec (župan Martin Mikolič)

Solčava (županja Katarina Prelesnik)

Šentjur (župan mag. Marko Diaci)

Šmarje pri Jelšah (župan Matija Čakš)

Štore (župan Miran Jurkošek)

Tabor (župan Marko Semprimožnik)

 

Gorenjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Gorenjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bled (župan Janez Fajfar)

Gorenja vas – Poljane (župan Milan Čadež)

Gorje (župan Peter Torkar)

Jezersko (župan Andrej Karničar)

Preddvor (župan Rok Roblek)

Šenčur (župan Ciril Kozjek)

Škofja Loka (župan Tine Radinja)

Železniki (župan Anton Luznar)


Osrednje-slovenski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Osrednje-slovenski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Borovnica (župan Bojan Čebela)

Dobrepolje (župan Igor Ahačevčič)

Ivančna Gorica (župan Dušan Strnad)

Litija (župan Franci Rokavec)

Logatec (župan Berto Menard)

Log-Dragomer (župan Miran Stanovnik)

Lukovica (županja Olga Vrankar)

Mengeš (župan Franc Jerič)

Šmartno pri Litiji (župan Rajko Meserko)

Vodice (župan Aco Franc Šuštar)

Vrhnika (župan Daniel Cukjati)

 

Jugovzhodni regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Jugovzhodni regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Dolenjske Toplice (župan Franc Vovk)

Kočevje (župan dr. Vladimir Prebilič)

Kostel (župan Ivan Črnkovič)

Mirna (župan Dušan Skerbiš)

Mirna Peč (župan Andrej Kastelic)

Mokronog-Trebelno (župan Anton Maver)

Semič (županja Polona Kambič)

Sodražica (župan Blaž Milavec)

Straža (župan Dušan Krštinc)

Šentjernej (župan Radko Luzar)

Šentrupert (župan Andrej Martin Kostelec)

Škocjan (župan Jožef Kapler)

Šmarješke Toplice (župan Marjan Hribar)

Trebnje (župan, Alojzij Kastelic)

Žužemberk (župan Jože Papež)

 

Koroški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Črna na Koroškem (županja Romana Lesjak)

Dravograd (županja Marijana Cigala)

Prevalje (župan Matija Tasič)

Podvelka (župan Anton Kovše)

Ravne na Koroškem (župan dr. Tomaž Rožen)

Ribnica na Pohorju (župan Srečko Geč)

Muta (župan Mirko Vošner)

 

Notranjsko-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bloke (župan Jože Doles)

Ilirska Bistrica (župan Emil Rojc)

Pivka (župan Robert Smrdelj)

 

Obalno-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Obalno –kraški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Divača (županja Alenka Štrucl Dovgan)

Hrpelje-Kozina (županja Saša Likavec Svetelšek)

Komen (župan Erik Modic)

Piran (župan Đenio Zadković)

Sežana (župan David Škabar)

Miren-Kostanjevica (župan Mauricij Humar) 

 

Goriški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Goriški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bovec (župan Valter Mlekuž)

Cerkno (župan Gašper Uršič )

Kanal ob Soči (županja Tina Gerbec) 

Kobarid (župan Marko Matajurc)

Renče-Vogrsko (župan Tarik Žigon)

Tolmin (župan Uroš Brežan)

Vipava (župan Goran Kodelja)

 

Spodnjeposavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Spodnjeposavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Kostanjevica na Krki (župan Ladko Petretič)

 

Zasavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Zasavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Trbovlje (županja Jasna Gabrič)

Zagorje ob Savi (župan Matjaž Švagan)

 

SEKRETARIAT

Sekretariat skrbi, da se sklepi skupščine in predsedstva izvajajo. Prav tako pa vodi tudi delo posameznih odborov in delovnih skupin.

V sekretariatu trenutno delujejo:

Polona Drofenik, generalna sekretarka

Metka Kovač, Skupna notranje revizijska služba

Katarina Čoklc, svetovalka

Mateja Krvina, svetovalka