Organi združenja

Združenje občin Slovenije deluje na osnovi statuta, ki je bil sprejet na ustanovni skupščini 2. februarja 1999 in bil dopolnjen na redni skupščini 14. marca 2000.

 

Organi so skupščina, predsedstvo, nadzorni odbor ter regijski sveti.

 

SKUPŠČINA
Skupščina je najvišji organ združenja in se sklicuje v 1. četrtletju vsakega koledarskega leta.

 

PREDSEDSTVO

Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednik in predstavniki regijskih svetov. Predsednika izvoli skupščina, podpredsednika izvolijo člani predsedstva izmed sebe.

Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse druge posle, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine ali drugega organa združenja.

 

Predsednik:

Robert Smrdelj, župan Občine Pivka (Notranjsko-kraška regija)

 

Podpredsednika:

Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi (Koroška regija)

Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje (Zasavska regija)

 

Člani predsedstva:

 • Milan Kerman; župan Občine Beltinci (Pomurska regija)
 • Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje (Savinjska regija)
 • Radko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki (Spodnjeposavska regija)
 • Lilijana Butina, županja Občine Kostel (Jugovzhodna regija)
 • Franci Rokavec, župan Občine Litija (Osrednje slovenska regija)
 • Franc Jerič, župan Občine Mengeš (Osrednje slovenska regija)
 • Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica (Obalno-kraška regija)
 • Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč (Jugovzhodna regija) 
 • Anton Kovše, župan občine Podvelka (Koroška regija)
 • Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje (Pomurska regija)
 • Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi (Podravska regija)
 • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica (Podravska regija)
 • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Savinjska regija)
 • Uroš Brežan, župan Občine Tolmin (Goriška regija)
 • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje (Zasavska regija)
 • mag. Borut Sajovic; župan Občine Tržič (Gorenjska regija)

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje združenja in o tem poroča skupščini.

Člani nadzornega odbora:

 • Marija Kos, Občina Mengeš, predsednica
 • Marko Miklavčič, Občina Kobarid, član
 • Brane Kolednik, Občina Videm, član

 

REGIJSKI SVET

Da bi zagotovili čim bolj enakomerno zastopanost lokalnih skupnosti iz celotne Slovenije, je združenje organizirano po regionalnem načelu. Regijski svet sestavljajo občine članice iz te regije. Vsak regijski svet ima po enega zastopnika v predsedstvu združenja.

Naloga regijskih svetov je, da aktivno sodelujejo v dejavnostih združenja in dajo predsedstvu predloge in pobude z vseh področij, ki sodijo v delokrog občin.

Podravski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Podravski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Cerkvenjak (župan Marjan Žmauc)

Cirkulane (župan Janez Jurgec)

Destrnik (župan Vladimir Vindiš)

Gorišnica (župan Jožef Kokot)

Hajdina (župan mag. Stanislav Glažar)

Hoče-Slivnica (župan Marko Soršak)

Kidričevo (župan Anton Leskovar)

Kungota (župan Igor Stropnik)

Lovrenc na Pohorju (župan Joško Manfreda)

Majšperk (županja Darinka Fakin)

Makole (župan Franc Majcen)

Markovci (župan Milan Gabrovec)

Oplotnica (župan Matjaž Orter)

Ormož (župan Alojz Sok)

Poljčane (župan Stanislav Kovačič)

Podlehnik (župan Marko Maučič)

Rače-Fram (župan Branko Ledinek)

Selnica ob Dravi (župan Jurij Lep)

Slovenska Bistrica (župan dr. Ivan Žagar)

Središče ob Dravi (župan Jurij Borko)

Starše (župan Bojan Kirbiš)

Sveta Ana (župan Silvo Slaček)

Sveta Trojica v Slovenskih goricah (župan Darko Fras)

Sveti Andraž v Slovenskih goricah (županja Darja Vudler)

Sveti Jurij v Slovenskih goricah (župan Peter Škrlec)

Sveti Tomaž (župan Mirko Cvetko)

Videm (župan Friderik Bračič)

Zavrč (župan Miran Vuk)

 

Pomurski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Pomurski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Apače (župan Franc Pižmoht)

Beltinci (župan Milan Kerman)

Cankova (župan Drago Vogrinčič)

Črenšovci (župan Anton Törnar)

Gornji Petrovci (župan Franc Šlihthuber)

Križevci (župan Branko Belec)

Ljutomer (županja mag. Olga Karba)

Odranci (župan Ivan Markoja)

Puconci (župan Ernest Nemec)

Radenci (župan Janez Rihtarič)

Razkrižje (župan Stanko Ivanušič)

Sveti Jurij ob Ščavnici (župan Miroslav Petrovič)

Šalovci (župan Iztok Fartek)

Tišina (župan Jožef Horvat)

Turnišče (župan Vesna Jerala Zver)

Velika Polana (župan Damijan Jaklin)

Veržej (župan Slavko Petovar)

 

Savinjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Savinjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Mestna občina Celje (župan Bojan Šrot)

Dobrna (župan Martin Brecl)

Gornji Grad (župan Stanko Ogradi)

Laško (župan Franc Zdolšek)

Ljubno (župan Franjo Naraločnik)

Luče (župan Ciril Rosc)

Podčetrtek (župan Peter Misja)

Rogaška Slatina (župan Branko Kidrič)

Rogatec (župan Martin Mikolič)

Solčava (županja Katarina Prelesnik)

Šentjur (župan mag. Marko Diaci)

Šmarje pri Jelšah (župan Stanislav Šket)

Štore (župan Miran Jurkošek)

Tabor (župan Anton Grobler)

Vitanje (župan Mirko Polutnik)

Vojnik (župan Branko Petre)

Vransko (župan Franc Sušnik)

 

Gorenjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Gorenjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bled (župan Janez Fajfar)

Gorenja vas – Poljane (župan Milan Čadež)

Gorje (župan Peter Torkar)

Naklo (župan Marko Mravlja)

Preddvor (župan Miran Zadnikar)

Šenčur (župan Ciril Kozjek)

Škofja Loka (župan Miha Ješe)

Tržič (župan mag. Borut Sajovic)

Železniki (župan Anton Luznar)


Osrednje-slovenski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Osrednje-slovenski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Borovnica (župan Bojan Čebela)

Brezovica (župan Metod Ropret)

Dobrepolje (župan Janez Pavlin)

Ivančna Gorica (župan Dušan Strnad)

Litija (župan Franci Rokavec)

Logatec (župan Berto Menard)

Log-Dragomer (župan Miran Stanovnik)

Lukovica (župan Matej Kotnik)

Mengeš (župan Franc Jerič)

Škofljica (župan Ivan Jordan)

Šmartno pri Litiji (župan Rajko Meserko)

Vodice (župan Aco Franc Šuštar)

Vrhnika (župan Stojan Jakin)

 

Jugovzhodni regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Jugovzhodni regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Črnomelj (županja Mojca Čemas Stjepanovič)

Dolenjske Toplice (župan Jože Muhič)

Kočevje (župan Vladimir Prebilič)

Kostel (županja Lilijana Butina)

Mirna Peč (župan Andrej Kastelic)

Mokronog-Trebelno (župan Anton Maver)

Osilnica (župan Anton Volf)

Ribnica (župan Jože Levstek)

Semič (županja Polona Kambič)

Sodražica (župan Blaž Milavec)

Straža (župan Dušan Krštinc)

Šentjernej (župan Radko Luzar)

Šentrupert (župan Rupert Gole)

Škocjan (župan Jožef Kapler)

Šmarješke Toplice (županja Bernardka Krnc)

Trebnje (župan, Alojzij Kastelic)

Žužemberk (župan Franc Škufca)

 

Koroški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Črna na Koroškem (županja Romana Lesjak)

Dravograd (županja Marijana Cigala)

Mislinja (župan Franc Šilak)

Prevalje (župan Matija Tasič)

Podvelka (župan Anton Kovše)

Radlje ob Dravi (župan Alan Bukovnik)

Ravne na Koroškem (župan Tomaž Rožen)

Ribnica na Pohorju (župan Srečko Geč)

Vuzenica (župan Franjo Golob)

 

Notranjsko-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bloke (župan Jože Doles)

Cerknica (župan Marko Rupar )

Ilirska Bistrica (župan Emil Rojc)

Pivka (župan Robert Smrdelj)

 

Obalno-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Obalno –kraški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Divača (županja Alenka Štrucl Dovgan)

Hrpelje-Kozina (županja Saša Likavec Svetelšek)

Komen (župan Amrko Bandelli)

Sežana (župan Davorin Terčon)

Miren-Kostanjevica (župan Mauricij Humar) 

 

Goriški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Goriški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bovec (župan Valter Mlekuž)

Cerkno (župan Jurij Kavčič)

Kanal ob Soči (župan Andrej Maffi) 

Kobarid (župan Robert Kavčič)

Renče-Vogrsko (župan Aleš Bucik)

Tolmin (župan Uroš Brežan)

Vipava (župan Ivan Princes)

 

Spodnjeposavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Spodnjeposavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Kostanjevica na Krki (župan Ladko Petretič)

 

Zasavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Zasavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Trbovlje (županja Jasna Gabrič)

Zagorje ob Savi (župan Matjaž Švagan)

 

SEKRETARIAT

Sekretariat skrbi, da se sklepi skupščine in predsedstva izvajajo. Prav tako pa vodi tudi delo posameznih odborov in delovnih skupin.

V sekretariatu trenutno delujejo:

Polona Drofenik, generalna sekretarka

Nataša Ahačič, vodja skupne notranje revizijske službe

Katarina Čoklc, svetovalka

Mateja Eržen, svetovalka