29.06.2015
NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 29. 6. 2015 – Na Ministrstvu za finance so se nadaljevali pogovori glede povprečnine za drugo polovico leta 2015. Vlada RS vztraja na 514,22 evrov, občine na 525 evrov povprečnine.[več]


29.06.2015
PODALJŠAN ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA PRP 2007-2013

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje...[več]


29.06.2015
43. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada RS je na 43. redni seji, dne 24. 6. 2015, med drugim sprejela predlog novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih...[več]


24.06.2015
NA SEJI PREDSEDSTEV O NADALJNJIH KORAKIH GLEDE POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO 2015

Trzin, 24. 6. 2015 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala na skupni seji. Združenja občin vztrajajo, da Vlada RS povprečnino za obdobje julij –...[več]


23.06.2015
O POVPREČNINI TUDI NA PRISTOJNEM PARLAMENTARNEM ODBORU

Ljubljana, 23. 6. 2015 – Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na zahtevo skupine poslancev obravnaval problematiko financiranja občin. Tako kot predlagatelji so tudi predstavniki združenj občin...[več]


22.06.2015
PO NADALJEVANJU POGOVOROV MED PREDSTAVNIKI VLADE IN OBČIN NIČ NOVEGA: ZDRUŽENJA OBČIN VZTRAJAMO NA 525, VLADA NA 514,22 EVROV POVPREČNINE

Ljubljana, 22. 6. 2015 – Vodstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala z državnima sekretarjema Matejo Vraničar (MF) in Jankom Burgerjem (MJU). Nadaljevali so se...[več]


19.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. JUNIJA 2015

Ljubljana, 19. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


19.06.2015
42. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 6. 2015 - Vlada RS se je na 42. redni seji med drugim seznanila z Analizo plačnega sistema javnega sektorja in določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede izboljšave...[več]


17.06.2015
ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K OHRANITVI SEDANJE VIŠINE POVPREČNINE, VLADA PREDLAGA POVPREČNINO 514,22 EVROV

Ljubljana, 16. 6. 2015 - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je vodstvom Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije predstavil aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov...[več]


15.06.2015
41. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 6. 2015 - Vlada RS se je na 41. redni seji med drugim seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih...[več]


12.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JUNIJA 2015

Ljubljana, 12. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


12.06.2015
MINISTRICA MAKOVEC BRENČIČEVA SE JE SREČALA Z VODSTVOM ZOS

Ljubljana, 11. 6. 2015 – Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je sestala z vodstvoma Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je bilo spoznavne narave, pogovor je...[več]


08.06.2015
PREDSEDNIK ZOS SMRDELJ IN MINISTRICA KOPAČ MRAKOVA O ODPISU DOLGOV

Ljubljana, 8. 6. 2015 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravlja nabor ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim. O možnih oblikah pomoči, predvsem o odpisu dolgov, sta se pogovarjala...[več]


05.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JUNIJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


05.06.2015
39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Vlada RS je na 39. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o cestah, izdala novelo Uredbe o kategorizaciji državnih cest in sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste,...[več]


04.06.2015
PLAČILO UPRAVNE TAKSE ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA ODVETNIKE IN NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dve pojasnili, v zvezi z oprostitvijo plačila upravne takse za izdajo potrdila odvetnikom in nepremičninskim posrednikom. Ministrstvo za pravosodje in...[več]


04.06.2015
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Če smo še v aprilu opozarjali na premajhno aktivnost Vlade RS glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov občinam, pa smo v maju že zahtevali dvig povprečnine. Takoj, ko smo ugotovili, da je v vladnem...[več]


03.06.2015
PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI UMAKNJEN Z DNEVNEGA REDA ODBORA DZ

Ljubljana, 2. 6. 2015 - Večina iz paketa zakonov, ki bi pravnomočno obsojenim prepovedali kandidirati na najvišje položaje, je zakonodajno pot končala na Odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, saj je...[več]


01.06.2015
38. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 6. 2015 - Vlada RS je na 38. redni seji med drugim sprejela Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, predlog novele...[več]


29.05.2015
SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, SOS, ZMOS

Velenje, 29. 5. 2015 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala na skupni seji. Oblikovana so bila skupna stališča glede pomembnih aktualnih vprašanj.[več]