14.09.2015
PREDSEDSTVO ZOS DOLOČILO NOVA IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na šesti redni seji v letošnjem letu. Potrjena je bila vložitev tožbe na izpolnitev Dogovora o višini povprečnini za leto 2015, prav tako pa je...[več]


11.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. SEPTEMBRA DO 18. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.[več]


11.09.2015
52. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 9. 2015 - Vlada RS je na 52. redni seji med drugim sprejela predlog Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025, predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter se seznanila z...[več]


10.09.2015
NA MOS-U O ENERGETSKEM POGODBENIŠTVU ZA OBČINE

Celje, 9. 9. 2015 - Ker občine za izpolnjevanje zavez Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU, da od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenovijo najmanj tri odstotke skupne tlorisne površine javnih stavb, nimajo dovolj...[več]


10.09.2015
VLADA IN SINDIKATI NA POGAJANJIH o PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 9. 9. 2015 – Vlada RS je sindikatom javnega sektorja poleg treh predlagala podaljšanje še dveh varčevalnih ukrepov - nižji regres in delno zamrznitev premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sindikati...[več]


07.09.2015
NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 7. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin in vlade smo se danes popoldne sestali na drugem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do zbližanja stališč še ni prišlo.[več]


04.09.2015
51. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2015 - Vlada RS je na 51. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS ter sklep o ustanovitvi medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja...[več]


04.09.2015
V PREDLOGU ZAKONA O FUNKCIONARJIH VELIKO NEJASNOSTI

Ljubljana, 4. 9. 2015 - Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe na Predlog zakona o funkcionarjih. V Združenju občin Slovenije smo že v fazi obravnave delovnega osnutka zakona podali pripombe, v...[več]


31.08.2015
ZOS SE NE STRINJA S PREDLAGANIMI DOLOČILI NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe na predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu. Da se avtotaksi prevozi opravljajo na podlagi podeljenih koncesij ali v...[več]


31.08.2015
ZOS NASPROTUJE PRENOSU NOVIH NALOG NA OBČINE V OKVIRU PREDLOGA ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Združenje občin Slovejije je na Ministrstvo za okolje in prostor podalo stališče do Predloga uakona o dimnikarskih storitvah. ZOS odločno nasprotuje prenosu novih nalog na občine.[več]


31.08.2015
50. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Vlada RS se je na 50. redni seji seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. Vlada RS je med drugim tudi določila besedilo predloga novele...[več]


27.08.2015
ZAČETEK POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 26. 8. 2015 – Predstavniki združenj občin in Vlade RS so se sestali na prvem usklajevalnem sestanku o financiranju občin za leti 2016 in 2017.[več]


04.08.2015
60. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 8. 2015 - Vlada RS je na včerajšnji 60. dopisni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.[več]


04.08.2015
PRIČELO SE JE ODDAJANJE VLOG ZA ODPIS DOLGOV

Ljubljana, 4. 8. 2015 - 3. 8. 2015 so upravičenci za odpis dolgov lahko pričeli z oddajanjem vlog. K projektu je poleg podjetij pristopilo tudi 37 občin. Vloge bodo lahko upravičenci oddali do konca oktobra 2015, država pa...[več]


03.08.2015
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o tem, da je Državni zbor RS na predlog parlamentarnega odbora za finance določil višino povprečnine za drugo polovico leta 2015 pri 519...[več]


03.08.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o zakonodaji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri in osvojite praktično...[več]


03.08.2015
48. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 8. 2015 - Vlada RS je na 48. redni seji med drugim sprejela razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona o infrastrukturi za prostorske...[več]


24.07.2015
47. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2015 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela predloga novega Zakona o javnem naročanju, predlog novele Zakona o prostovoljstvu in besedilo Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in...[več]


20.07.2015
16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 17. julija 2015 je potekala 16. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri je poslanek in poslanci med drugim potrdili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o pogojih za...[več]


20.07.2015
PRIKRITO RAZVREDNOTENJE DELA ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Združenje občin Slovenije je podalo pripombe na delovno gradivo Predloga zakona o funkcionarjih in jih poslalo Ministrstvu za javno upravo. Združenje občin Slovenije se je na predlog zakona odzvalo s...[več]