07.01.2016
SESTANEK NA TEMO FINANČNIH JAMSTEV ZA ODLAGALIŠČA

Ljubljana, 7. 1. 2016 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča. Udeležili smo se predstavniki občin in upravljavcev odlagališč.[več]


07.01.2016
MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

Ljubljana, 7. 1. 2016 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov na območju Republike Slovenije v velikosti 12.000 do 15.000 m2 za nastanitev ljudi,...[več]


07.01.2016
SKUPNA SEJA STROKOVNIH DELOVNIH TELES ZDRUŽENJ – OBRAVNAVA PREDLAGANE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Maribor, 6. 1. 2016 – Delovna telesa vseh treh združenj občin, pristojna za prostor, so se sestala na skupni seji. Predstavniki občin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve registra stavbnih zemljišč ter obravnavali...[več]


06.01.2016
NA MGRT O SOFINANCIRANJU IN KREDITIRANJU INVESTICIJ

Ljubljana, 6. 1. 2015 - Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal sestanek, na katerem so bili med drugim predstavljeni roki za prijavo projektov. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja občin...[več]


05.01.2016
SISTEM DIMINKARSKIH STORITEV PODALJŠAN DO KONCA LETA

Ljubljana, 5. 1. 2016 - S sprejetjem sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO) je podaljšan obstoječ sistem dimnikarskih storitev do konca leta 2016. To velja tako za prve preglede kot tudi za pogostnost čiščenja kurilnih,...[več]


04.01.2016
KOHEZIJSKE E-NOVICE MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 4. 1. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila decembrsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


29.12.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 29. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe na predlog Strategije razvoja lokalne samouprave. V Sloveniji kot centralizirani državi bi bilo logično, da Strategija ponuja in...[več]


24.12.2015
68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 12. 2015 – Vlada RS je na svoji 68. Redni seji med drugim določila besedilo Sprememb Zakona o varstvu okolja in predloga Resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, potrdila Predlog zakona o...[več]


23.12.2015
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 23. 12. 2015 - V zadnji izdaji letošnjega Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o nadaljnjih prizadevanjih Združenja občin Slovenije za višjo povprečnino in investicijski transfer.[več]


21.12.2015
14. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 12. 2015 - 14. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 18. decembra 2015. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja, novelo Zakona o dostopu do informacij javnega...[več]


18.12.2015
IX. POSVET DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

Ljubljana, 18. 12. 2015 - Ministrstvo za javno upravo in vsa tri združenja občin ter Občina Ljubno bodo marca 2016 pripravili že deveti posvet na temo delovanja skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Nosilna tema posveta bo...[več]


18.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 24. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


18.12.2015
67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 12. 2015 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,...[več]


15.12.2015
PREDSEDSTVO PODPIRA ZAHTEVO K ODSTOPU FINANČNEGA MINISTRA IN PREDSEDNIKU VLADE PREDLAGA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRURAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017 IN OCENJUJE, DA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE NI DOBRA PODLAGA ZA NADALJNJO OBRAVNAVO

Mirna Peč, 15. 12. 2015 – Člani Predsedstva Združenja občin Slovenije so na 8. redni seji v letošnjem letu razpravljali o nadaljnjih ukrepih združenja zaradi nepodpisanega dogovora med Vlado RS in občinami in se pridružili k...[več]


11.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


11.12.2015
66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 12. 2015 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom...[več]


10.12.2015
PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Ljubljana, 10. 12. 2015 - V organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pristojne za izvajanje trinajstih programov evropskega teritorialnega sodelovanja, transnacionalnih, med-regionalnih in čezmejnih...[več]


10.12.2015
PRENOVLJEN PORTAL E-UPRAVA

Ljubljana, 9. 12. 2015 - Na Ministrstvu za javno upravo so predstavili prenovljeni portal e-uprava, ki je začel delovati v novembru. [več]


09.12.2015
NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O PROBLEMATIKI PREPOVEDANIH DROG, ALOKOHOLA IN TOBAKA

Ljubljan, 9. 12. 2015 - Včeraj je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek o problematiki področja prepovednih drog, alokohola in tobaka. Ministrstvo vidi občine med ključnimi akterji pri preventivi na teh podorčjih. [več]


09.12.2015
PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 12. 2015 - Na prvi predstavitvi Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so se člani predsedstev združenj občin srečali z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in državnim sekterarjem...[več]