01.10.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 10. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter na predlog Varuha...[več]


30.09.2015
PETI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 – V petek krogu pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih so se predstavniki občin sestali s finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom ter...[več]


30.09.2015
ZDRUŽENJA OBČIN Z MDDSZ O OSKRBNINAH V JAVNIH ZAVODIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Združenja občin so se sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo cen oskrbnin v socialnih zavodih.[več]


30.09.2015
S PREDSTAVNIKI OKOLJSKEGA MINISTRSTVA O NUSZ

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin so se sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ v letu 2016.[več]


29.09.2015
NADALJEVANJE POGAJANJ O PLAČAH MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Predstavniki Vlade in sindikatov javnega sektorja so štiri ure sedeli za skupno mizo. Sindikati naj bi vladni strani pojasnili, o čem so se pripravljeni pogajati in o čem ne. Zdaj naj bi bila na potezi...[več]


28.09.2015
ZLOŽENKA ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE, OKOLJSKE IN ZDRAVSTVENE VARNOSTI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Sekcija dimnikarjev je v sodelovanju s slovenskim zavarovalnim združenjem pripravila zloženko osveščanja občanov.[več]


25.09.2015
73. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 9. 2015 - Vlada RS je na 73. dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, Predlog zakona o...[več]


25.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 25. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKA OKVIRNEGA PROGRAMA ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 24. 9. 2015 - Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekala predstavitev osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo za predstavnike občin.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKOV NUV II IN NZPO

Ljubljana, 24. 9. 2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega Morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) ter osnutka Načrta zmanjševanja...[več]


24.09.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ukrepe za delna odpravo varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih s predlogi sprememb...[več]


23.09.2015
OBČINE ZARADI LETOŠNJE POVPREČNINE TOŽIJO DRŽAVO

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložila tožbo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za letos. Po več...[več]


22.09.2015
ČETRTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V 2016 IN 2017

Ljubljana 21. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na četrtem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do dogovora (še) ni prišlo.[več]


21.09.2015
53. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2015 - Vlada RS je na 53. redni seji med drugim določila predlog Proračunov RS za leti 2016 in 2017 ter se seznanila s pravnimi podlagami, ki urejajo zadolževanje občin. Vlada RS je tudi sprejela Slovensko...[več]


18.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.[več]


16.09.2015
ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 16. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje poslalo pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J).[več]


16.09.2015
INFORMACIJA MNZ O PRIPRAVAH NA MOREBITEN PRIHOD VEČJEGA ŠTEVILA MIGRANTOV V SLOVENIJO

Ljubljana, 16. 9. 2015 - S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli dopis, v katerem prosijo občine, da skladno s vojimi možnostmi posredujejo informacije o možnih prostih namestitvenih kapacitetah, možnosti...[več]


15.09.2015
PREDSTAVITEV ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH-ODPADLA

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, v katerem je predvidelo, da bi nadzor nad uporabniki dimnikarskih storitev izvajale občinske inšpekcije. Predlog...[več]


15.09.2015
STALIŠČE GZS GLEDE SPREMEMB DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je 17. julija 2015 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki med drugim predvideva tudi, da se dimnikarske storitve ne bi več izvajale na podlagi...[več]


14.09.2015
PREDSTAVNIKI OBČIN IN VLADE PODALI NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na tretjem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Predsedstvi obeh reprezentativnih združenj občin sta od zadnjega sestanka s...[več]