13.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16. DO 20. MAJA 2016

Ljubljana, 13. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


13.05.2016
VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTRI O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN IN DRUGIH AKTUALNIH VPRAŠANJIH

Ljubljana, 12. 5. 2016 – Predsedniki vseh treh združenj občin ZOS, SOS, ZMOS so se sestali z državno sekretarko Matejo Vraničar Erman, ministrico Alenko Smerkolj ter ministroma Zdravkom Počivalškom in Borisom Koprivnikarjem....[več]


13.05.2016
87. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Vlada RS je na svoji 87. redni seji med drugim sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.[več]


12.05.2016
PRIPOROČILO OBČINAM- NUSZ

Ljubljana, 12. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo priporočilo občinam, glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016...[več]


11.05.2016
NA SVRK PONOVNO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE SPORNIH DOLOČB POGODB O SOFINANCIRANJU

Ljubljana, 10. 5. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je sklicala nadaljevalni sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju evropskih projektov v programskem obdobju 2014-2020.[več]


06.05.2016
SESTANEK GLEDE PROBLEMATIČNIH DOLOČB POGODB O SOFINANCIRANJU KOHEZIJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 6. 5. 2016 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sklicala sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju za operacije, ki so financirane s strani...[več]


06.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MAJA 2016

Ljubljana, 6. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


06.05.2016
86. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 86. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje...[več]


05.05.2016
ODBOR DZ RS ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE POTRDIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Ljubljana, 5. 5. 2016 - V današnjem nadaljevanju seje Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadev in invalide so člani potrdili predlog novele Zakona o socialnem varstvu.[več]


04.05.2016
APRILSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 4. 5. 2016 - V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si med drugim lahko več preberete o dnevu odprtih vrat "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT", v okviru katerega se bo v mesecu juniju več projektov, ki so bili podprti z...[več]


04.05.2016
SPOMLADANSKA AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 4. 5. 2016 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pričenja s spomaldansko akcijo cepljenja lisic proti steklini.[več]


26.04.2016
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 26. 4. 2016 - v aprilskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o nadaljevanju procesnih opravil v postopku pred Ustavnim sodičem RS, o ukinjanju krajevnih uradov in o delu v zvezi z uvedbo davka na...[več]


26.04.2016
18. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 26. 4. 2016 - 18. redna seja Državnega zbora RS, je potekala od 18. do 25. aprila 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Odlok za pripravo proračunov javnih blagajn za obdobje 2017-2019, novelo Zakona o...[več]


20.04.2016
85. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 4. 2016 – Vlada RS je na svoji 85. redni seji med drugim sprejela Program stabilnosti 2016, predlog novele Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in...[več]


15.04.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18. DO 22. APRILA 2016

Ljubljana, 15. 4. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


15.04.2016
84. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 4. 2016 – Vlada RS je na svoji 84. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program, predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, Poslovno politiko Eko sklada 2016 – 2020, novelo...[več]


14.04.2016
PROSTEST ZDRUŽENJ OBČIN ZOPER

Ljubljana, 14. 4. 2016 - Združenja občin so na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovila protestno pismo, v katerem opozarjamo na manjko sodelovanja pri pripravi besedila predloga Odloka v okviru za pripravo proračunov...[več]


08.04.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11. DO 15. APRILA 2016

Ljubljana, 8. 4. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


07.04.2016
83. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 4. 2016 – Vlada RS je na svoji 83. redni seji med drugim sprejela predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2017 – 2019 ter se seznanila tudi z osnutkom Programa stabilnosti 2016. Sprejela je...[več]


04.04.2016
ZBORNIK IX. POSVETA DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Zbornik IX. posveta Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji. [več]