23.08.2016
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

MJU organizira drugi sestanek delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, na katerem bodo predstavili dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do...[več]


22.08.2016
SESTANEK O NOVELI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU O POLICIJI TER MIGRACIJAH

Ljubljana, 22. 8. 2016 – Na Ministrstvu za notranje zadeve smo se predstavniki občin udeležili sestanka glede predloga novele Zakona o organizaciji in delu v policiji, državni sekretar Boštjan Šefic pa nas je tudi seznanil s...[več]


19.08.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN MED 22. IN 26. 8. 2016

Predstavljamo vam dogodke, ki se jih bo organiziral ali se jih bo udeležil ZOS v naslednjem tednu. Ponedeljek, 22. 8. 2016 SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE Udeleženci sestanka bodo govorili o zakonu o spremembah...[več]


19.08.2016
DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 8. 2016

Ljubljana, 18. 8. 2016 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.[več]


17.08.2016
OKOLJSKO POROČILO ZA OSNUTEK NUV II IN ZA OSNUTEK PROGRAMA UKREPOV ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2016 – 2021 – JAVNA OBRAVNAVA

Ljubljana, 16. 8. 2016 - Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v postopku priprave načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter pripadajočega programa ukrepov upravljanja voda...[več]


12.08.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16.8.2016 DO 19.8.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v prihajajočem tednu. Četrtek, 18. 8. 2016 SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE Udeleženci sestanka bodo govorili o...[več]


03.08.2016
JULIJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je julijski številki Kohezijskih e-novic pozornost namenja predstavitvi zaključka projekta BOBER, prav tako opominja na Potujočo razstavo »Kaj pa je bilo z evropskimi...[več]


01.08.2016
JAVNI RAZPIS "SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU"

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v...[več]


29.07.2016
98. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28.7.2016- Vlada RS je na svoji 98. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o lekarniški dejavnosti, Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v...[več]


27.07.2016
PREDLOG NOVELE UREDBE O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v pregled posredovalo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Prosimo vas, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne...[več]


22.07.2016
ŠE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje smo se udeležili drugega usklajevalnega sestanka glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti.[več]


21.07.2016
VETO DRŽAVNEGA SVETA NA ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 20. 7. 2016 - Državni svet je s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. DZ bo moral znova odločati o podpori zakonu. Po mnenju večine svetnikov gre za občinsko...[več]


20.07.2016
VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 20.7.2016-Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo v petek, 22.7.2016 v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.[več]


19.07.2016
50 MILIJONOV EVROV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH PROJEKTOV

Luxembourg, 18. 7. 2016 - Predsednik SID banke Sibil Svilan in podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Laszlo Baranyay sta podpisala pogodbo o zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo ta namenila...[več]


18.07.2016
OBJAVLJENO POVABILO-ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja , ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru...[več]


15.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18.7.2016 DO 22.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v naslednjem tednu.[več]


15.07.2016
SODELOVANJE OBČIN PRI PRIPRAVI SMERNIC ZA VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU

Ljubljana, 15.7.2016-Ministrstvo za javno upravo obvešča o pričetku javne razprave o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju. Sodelujete lahko tudi občine.[več]


15.07.2016
KAJ PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI POMENI ZA OBČINE?

Ljubljana, 15.7.2016- Združenje občin Slovenije je opozorilo Ministrstvo za finance na finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na prihodke občinskih proračunov. Čaka občine cca.60 milijonov izpada prihodkov?[več]


14.07.2016
POZIV MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO ZA PRIPRAVO PODATKOV O DEJANSKIH UČINKIH VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 14.7.2016 – Združenje občin Slovenije poziva Ministrstvo za javno upravo, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi podatke o dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za...[več]


13.07.2016
96. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 96. redni seji med drugim seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju...[več]