29.03.2017
NA RAZVOJNEM SVETU VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE O SPREMEMBI OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE

Trbovlje, 28. 3. 2017 - V Trbovljah je potekala izredna seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Kot je povedala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, so na seji razpravljali o...[več]


27.03.2017
MARČEVSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 27. 3. 2017 - 28. redna seja Državnega zbora RS je bila od 20. do 24. marca 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o gospodarskih družbah, kot primeren za nadaljnjo obravnavo je bil potrjen...[več]


24.03.2017
127. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu...[več]


22.03.2017
PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - PONOVNA MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ljubljana, 22. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor v dvotedensko medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje.[več]


21.03.2017
USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO PRVI ODSTAVEK 195. ČLENA STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 21. 3. 2017 - Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 195. člena Stanovanjskega zakona. Po tem členu najemniki v neprofitnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni obdobno predložiti dokazil, da še...[več]


17.03.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. 3. 2017

Ljubljana, 17. 3. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


17.03.2017
SESTANEK Z MINISTRICO NA TEMO REORGANIZACIJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 15. 3. 2017 – Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je župane in druge predstavnike občin seznanila s predvidenimi spremembami Zakona o socialnem varstvu, in sicer s predvideno reorganizacijo centov za socialno delo (CSD) ter...[več]


17.03.2017
126. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 3. 2017 - Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri...[več]


16.03.2017
OBČINA PIRAN – NOVA ČLANICA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Občinski svet Občine Piran je na seji 21. 2. 2017 sprejel sklep o včlanitvi Občine Piran v Združenje občin Slovenije.[več]


15.03.2017
PREDSTAVITEV PREDLOGOV NOVEL ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 14. 3. 2017 – Ministrstvo za javno upravo nadaljuje prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki si jih je zadalo s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 in v skladu z Akcijskim načrtom...[več]


13.03.2017
PREDLOG 26. ČLENA ZFO-1

Ljubljana, 13. 3. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novega 26. člena Zakona o financiranju občin, ki ureja delovanje oz. sofinanciranje skupnih občinskih uprav[več]


10.03.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13.3.2017 -17.3.2017

Ljubljana, 10.3.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


09.03.2017
125. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v...[več]


08.03.2017
ODBOR NALOŽIL MOP-U PRIPRAVO PODLAGE ZA MOŽNOST SKUPNIH ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Odbor DZ za infrastrukturo je predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki ga je predlagal NSi, ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Okoljski ministrici Ireni Majcen pa je naložil, naj do konca...[več]


08.03.2017
NOVELACIJA AGLOMERACIJ ZA ODPADNO VODO

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so pripravili osnutek noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za pripravo novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. [več]


07.03.2017
MODELI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v...[več]


02.03.2017
REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017

Ljubljana, 2. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona...[več]


01.03.2017
FEBRUARSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 1. 3. 2017 - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v februarski številki Kohezijskih e-novic pozornost poziva k sodelovanju v natečaju EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, s katerim izbira 12 najboljših...[več]


28.02.2017
PREDSTAVITEV OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 27. 2. 2017 – Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje je na predstavitev osnutka novega Zakona o gasilstvu povabila predstavnike združenj občin, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih...[več]


28.02.2017
SEMINAR ČARI PROTOKOLA – PRIPRAVA NA POSLOVNI IN SLAVNOSTNI DOGODEK

Ljubljana, 9.2.2017 - V začetku februarja, smo na Združenju občin Slovenije za občine in drugo zainteresirano javnost organizirali seminar Čari protokola-priprava na poslovni in slavnostni dogodek, ki ga je izvedla Ksenija...[več]