19.12.2016
ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Litija, 16. 12. 2016 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na četrti redni seji v letu 2016. Predsedstvo se je seznanilo z aktualnim dogajanjem in aktualnimi zakonodajnimi predlogi. ZOS med drugim poziva...[več]


19.12.2016
ZOS POZIVA VLADO K POVIŠANJU POVPREČNINE ZARADI DOGOVORA O PLAČAH

Ljubljana, 19. 12. 2016 - V Združenju občin Slovenije Vlado Republike Slovenije pozivamo k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in prilagoditvi višine povprečnine zaradi dogovora...[več]


16.12.2016
POSLANCI POTRDILI INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 15. 12. 2016 - Državni zbor je s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana med mandatom.[več]


15.12.2016
114. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 12. 2016 - Vlada RS se je na svoji 114. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2015 ter podala...[več]


14.12.2016
ZOS POZIVA POSLANCE K ZAVRNITVI PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI - ODPOKLIC ŽUPANA

Ljubljana, 14. 12. 2016 - V Združenju občin Slovenije smo pred jutrišnjo obravnavo na seji Državnega zbora RS poslanke in poslance pozvali k zavrnitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi...[več]


09.12.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12.12.2016 do 16.12.2016

Ljubljana, 9.12. 2016 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


09.12.2016
USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZIPRS1617 GLEDE INVESTICIJSKEGA TRANSFERA

Ljubljana, 8. 12. 2016 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki določa obseg...[več]


08.12.2016
TUDI DRŽAVNI SVET V PRESOJO ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Polzela, 7. 12. 2016 - Državni svet RS je podprl zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju ZOS septembra sprejet zakon namreč posega v ustavne pravice občin in...[več]


08.12.2016
113. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 113. redni seji med drugim sprejela Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, novelo Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS, sklep o vzdrževanju začasnih...[več]


07.12.2016
DRŽAVNI ZBOR ZNOVA POTRDIL ZIPRS1718

Ljubljana, 6. 12. 2016 - Državni zbor RS je na izredni seji ponovno izglasoval Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, na katerega je Državni svet RS 24. novembra izglasoval veto.[več]


02.12.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 5.12.2016 DO 11.12.2016

Ljubljana, 2.12. 2016 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki. [več]


02.12.2016
112. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 112. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom...[več]


01.12.2016
PRIPRAVA STRATEGIJE TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017-2012

Ljubljana, 1.12.2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva k sodelovanju pri pripravi Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. [več]


01.12.2016
NOVEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v novembrski številki Kohezijskih e-novic pozornost namenja predstaviti delovanje FINE EU TOČKE, prav tako sta opisana dva primera dobrih praks v letih 2014- 2020...[več]


30.11.2016
ODBOR DZ PODPRL ZAKONSKO UREDITEV ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 30. 11. 2016 - Za sveženj zakonov, s katerimi bi iz politike na državni in lokalni ravni izločili pravnomočno obsojene na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, se z današnjo odločitvijo Odbora DZ za notranje...[več]


30.11.2016
MESEČNI UTRIP ZOS - NOVEMBER 2016

Ljubljana, 30. 11. 2016 - V tokratnem Mesečnem utripu Združenja občin Slovenije si lahko preberete o dejavnostih združenja v novembru ter najdete številne druge koristne informacije. Do oktobrskega Mesečnega utripa...[več]


29.11.2016
ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-150/15 Z DNE 10. 11. 2016

Ljubljana, 29. 11. 2016 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo mestnih občin za presojo dveh členov Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki sta določala višino povprečnine za občine v...[več]


28.11.2016
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 28. 11. 2016 – Združenje občin Slovenije je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer...[več]


24.11.2016
NOVEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 24. 11. 2016 - 24. redna seja Državnega zbora RS je bila od 14. do 23. novembra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS in s tem potrdili vpis pravice do...[več]


18.11.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016

Ljubljana, 18. 11. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]