07.07.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 10.7.2017 do 14.7.2017

Ljubljana, 7.7.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse...[več]


07.07.2017
PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 7. 2017 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravila osnutek pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Osnutek...[več]


07.07.2017
142. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 142. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o vrtcih, Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti , novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in...[več]


03.07.2017
PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE DIREKTIVE O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 3. 7. 2017 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je bil posvet za občine in izvajalce na temo aktivnosti priprave akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode[več]


03.07.2017
PREDLOG NOVELE ZFO-1C V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 3. 7. 2017 - Vlada RS je na seji 29. junija 2017 sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. [več]


03.07.2017
141. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 141. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin ter Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.[več]


23.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 26.6.2017 do 30.6.2017

Ljubljana, 23.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


23.06.2017
DZ POTRDIL POVPREČNINO ZA 2017 V VIŠINI 533,50 EVROV

Ljubljana, 23. 6. 2017 - 31. redna seja Državnega zbora RS je bila od 19. do 22. junija 2017. Poslanke in poslanci so po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti...[več]


22.06.2017
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGOV NOVEL ZLS IN ZLV

Ljubljana, 22. 6. 2017 - Na Ministrstvu za javno upravo smo se predstavniki združenj občin udeležili usklajevalnega sestanka glede predlogov novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Beseda je tekla o...[več]


22.06.2017
140. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 140. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi ter odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o...[več]


16.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 19.6. 2017 do 23.6. 2017

Ljubljana, 16.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


14.06.2017
RAČUNSKO SODIŠČE OBJAVILO REVIZIJSKO POROČILO: FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE OBČIN

Ljubljana, 14. 6. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade RS, ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, in Ministrstva za finance pri financiranju primerne porabe občin v letih 2014 in...[več]


12.06.2017
POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV O ŽRTVAH NASILJA ZA POTREBE JAVNIH RAZPISOV V OBČINAH

Ljubljana, 12.6.2017 - V nadaljevanju vam posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca glede posredovanja osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah.[več]


12.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 12.6. 2017 do 16.6. 2017

Ljubljana, 9.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse...[več]


09.06.2017
POZIV VLADI K PRENOVI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 9. 6. 2017 – Združenje občin Slovenije je predsedniku vlade Cerarju in ministru Koprivnikarju naslovilo poziv za prenovo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 2020.[več]


09.06.2017
REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA GLEDE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA OBČIN

Ljubljana, 8. 6. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin - učinkovitosti izbranih nosilcev urejanja prostora pri izvajanju njihovih nalog v postopku...[več]


09.06.2017
138. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 138. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o inšpekciji dela in predlog novele Zakona o urejanju trga dela ter Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za krepitev...[več]


08.06.2017
RAZVOJNA SVETA OBEH KOHEZIJSKIH REGIJ SOGLAŠATA Z IZHODIŠČI ZA SPREMEMBO OPERATIVNEGA PROGRAMA

Ljubljana/Brestanica, 7. 6. 2017 - Razvojna sveta kohezijskih regij vzhodne in zahodne Slovenije sta na ločenih sejah podala soglasji k izhodiščem za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v...[več]


07.06.2017
ODBOR DZ ZA FINANCE PONOVNO PODPRL VIŠINO POVPREČNINE ZA 2017

Ljubljana, 7. 6. 2017 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je ponovno podprl novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, potem ko je Državni svet RS nanjo zaradi prenizkega zvišanja povprečnin...[več]


07.06.2017
19. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Razkrižje, 6. 6. 2017 – Županje in župani občin članic Združenje občin Slovenije (ZOS) so se zbrali na 19. redni letni skupščini. Pregledali so delo in dosežke združenja v letu 2016 ter določili politiko in smer delovanja...[več]