25.08.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. 9. DO 29. 9. 2017

Ljubljana, 22. 9. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


25.08.2017
RAZKRITJA PODATKOV DRUGIM DRŽAVNIM ORGANOM, OBČINAM TER NOSILCEM JAVNIH POOBLASTI ZA POTREBE DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ

Ljubljana, 25. 8. 2017 - FURS je podal predlog glede načina razkritja podatkov drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja...[več]


10.08.2017
SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.8.2017 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek na pobudo Združenja občin Slovenije, v zvezi z novim predlogom Zakona o financiranju občin, ki je že v obravnavi v DZ. ZOS je ta sestanek...[več]


09.08.2017
RAČUNSKO SODIŠČE S PRIPOROČILI ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9. 8. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2007-2013 in izreklo...[več]


03.08.2017
OBČINE ZAHTEVAJO POLNO POVPREČNINO, KI JIM PRIPADA PO ZAKONU POVEČANO ZA NOVE NALOGE NALOŽENE OBČINAM V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 2. 8. 2017 – Danes so se pričela pogajanja med predstavniki združenj slovenskih občin in ministrstva za finance, o povprečnini oziroma znesku, ki ga država občinam letno namenja za opravljanje nujnih in z zakonom...[več]


28.07.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 31. 7. 2017 do 4. 8. 2017

Ljubljana, 28.7.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


28.07.2017
145. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 145. redni seji med drugim sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v...[več]


28.07.2017
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 185. dopisni seji izdala novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter predloge aktov za...[več]


27.07.2017
IZHODIŠČA ZA FINANCIRANJE OBČIN V 2018 IN 2019

Ljubljana, 27. 7. 2017 - Začenjajo se pogajanja o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Prvi sestanek bo že 2. avgusta, Ministrstvo za finance pa nam je posredovalo njihova izhodišča. [več]


25.07.2017
SESTANEK GLEDE SISTEMSKE UREDITVE DOLGOTRAJNE OSKRBE

Ljubljana, 25. 7. 2017 – Predstavniki združenj občin smo se odzvali vabilu Ministrstva za zdravje na sestanek glede sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in njenih finančnih posledic. Ministrstvo za zdravje namreč pripravlja...[več]


25.07.2017
PODPISAN SPORAZUM O SODELOVANJU PRI POGAJANJIH O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI PO 2020

Ljubljana, 24. 7. 2017 - Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, predsednica razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija Lilijana Madjar in predsednik razvojnega sveta kohezijske regije...[več]


21.07.2017
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 20. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 144. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov, Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin,...[več]


17.07.2017
JULIJSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 17. 7. 2017 - Poslanke in poslanci so na 32. redni seji Državnega zbora RS, ki je bila od 10. do 14. julija 2017, med drugim sprejeli Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22....[več]


14.07.2017
SESTANEK GLEDE ODPRAVE POSLEDIC POZEBE 2017

Ljubljana, 14. 7. 2017 – Na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) so predstavnikom občin obrazložili način obveščanja posameznih oškodovancev o pozebi, ki je bila 21. in 22. aprila 2017, in postopek dodelitve sredstev.[več]


13.07.2017
143. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 143. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o Triglavskem narodnem parku, spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2017 in 2018,...[več]


13.07.2017
PRIPOROČILA OBČINAM ZA IZVEDBO PROCESA ZAGOTAVLJANJA ZAKONODAJNE SLEDI PRI PRIPRAVI PREDPISOV

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Z namenom, da občinam omogočimo lažje načrtovanje in izvedbo procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov na lokalni ravni, je Služba za lokalno samoupravo (SLS) pripravila priporočila...[več]


13.07.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH V DZ

Ljubljana, 13. 11.2017 - Vlada RS je v državnozborski postopek predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), 2114-VII. Predlog novele bo obravnavan po nujnem postopku. MIZŠ je pripravil tudi...[več]


12.07.2017
DRUGI SESTANEK MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS

Ljubljana, 12. 7. 2017 – Medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS in predstavniki občin smo se sestali na drugem sestanku, na katerem je tekla beseda o načinu implementacije...[več]


12.07.2017
GRADIVO S POSVETA NUSZ- 11.7.2017

Ljubljana, 12.7.2017 - Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ,...[več]


11.07.2017
POSVET NUSZ: POZIV OBČINAM K ZAGOTOVITVI USTREZNIH PRAVNIH PODLAG ZA NUSZ

Ljubljana, 11. 7. 2017 – Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvo za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ,...[več]