13.10.2017
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2018

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis s pojasnili k priročniku za leto 2018.[več]


13.10.2017
152. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z...[več]


11.10.2017
POZIV MGRT K IZDAJI POGODB ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ljubljana, 10. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo dopis v katerem pozivamo pristojne k izdaji pogodb za črpanje sredstev na podlagi ZFO.[več]


11.10.2017
33. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 12. 10. 2017 - Člani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti se bodo sestali na 33. Zasedanju , ki bo potekalo od 18. do 20. oktobra 2017 v Strasbourgu. Letošnja tema je: "Decentralizirane politike za uspešno...[več]


09.10.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA PREVENTIVNE PROGRAME V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis "Nadgradnja in razvoj...[več]


09.10.2017
151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 151. redni seji med drugim sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in se seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav aprila 2017.[več]


04.10.2017
SMERNICE SVETA EVROPE ZA SPODBUJANJE UDELEŽBE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU

Ljubljana, 4.10.2017 - Ministrstvo za javno upravo obvešča,da je Odbor ministrov Sveta Evrope dne 27. septembra 2017 sprejel dokument »Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju«. [več]


04.10.2017
POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU POGREBNE PRISTOJBINE

Ljubljana, 4.10.2017 - Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila o odmeri, plačevanju in evidentiranju pogrebne pristojbine, ki jih objavljamo v nadaljevanju.[več]


29.09.2017
MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pogovorih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.[več]


29.09.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 2. DO 6. OKTOBRA 2017

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


29.09.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA UKREPE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ˝Javni razpis za sofinanciranje...[več]


29.09.2017
150. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprejela Proračuna za leti 2018 in 2019, predloge davčnih zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem...[več]


29.09.2017
SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o 10 letnem izvajanju t.i. programa Švicarski prispevek, evrospkih sredstvih in kulturni dediščini, aktualnih javnih razpisih,...[več]


29.09.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ˝Model dolgotrajne oskrbe v...[več]


27.09.2017
ZAKONODAJNA SLED: SLEDLJIVOST VPLIVOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKIH SPLOŠNIH AKTOV

Ljubljana, 27. 9. 2017 - V založništvu Inštituta za ustavno pravo je nedavno izšla monografija Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih aktov, v kateri so izsledki...[več]


27.09.2017
USPEŠNO IZVEDEN SEMINAR UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJŠČ V TEORIJI IN PRAKSI

Združenje občin Slovenije je 19. 9. 2017 izvedlo seminar na temo urejanja problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč v teoriji in praksi. Tema seminarja je glede na zelo dobro udeležbo in...[več]


27.09.2017
SEPTEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 9. 2017 - 33. seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. septembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona o urejanju trga dela, novelo Zakona o vrtcih,...[več]


27.09.2017
PREDLOG NOVELE O FINANCIRANJU OBČIN V DRUGO OBRAVNAVO

Ljubljana, 26. 9. 2017 - DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki spreminja način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo obravnavo. Za tak sklep so...[več]


25.09.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 25.9. do 29.9.2017

Ljubljana, 22.9.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


22.09.2017
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V 2018 ZA OBČINE

Ljubljana, 22. 9. 2017 – Danes se z dnevom brez avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti (ETM) 2017, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine...[več]