19.02.2018
MOP Z UKREPI V IZBOLJŠANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Ljubljana, 19. 2. 2018 - Na ministrstvu za okolje se bodo lotili nadgradnje informacijskega sistema za preverjanje evidenc in podatkov v sistemu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Računsko sodišče je pred meseci namreč...[več]


16.02.2018
PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA PRVI LETOŠNJI SEJI TUDI O FINANČNIH POSLEDICAH, KI JIH OBČINAM PRINAŠAJO AKTUALNI ZAKONODAJNI PREDLOGI

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Člani predsedstva ZOS so na prvi letošnji seji sprejeli sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Pregledali so aktualno zakonodajo, ki jo predlagatelji pospešeno vlagajo v sprejem Državnemu...[več]


16.02.2018
168. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog sprememb Zakona o železniškem...[več]


14.02.2018
SREDSTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO

Ljubljana, 14. 2. 2018 - Občinam bodo kmalu na voljo sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Skupno bo sredstev za razpis 53,8 milijona evrov, vključno z lastnimi viri...[več]


14.02.2018
ZLATI KAMEN 2018 OBČINI KOČEVJE

Ljubljana, 14.2.2018 - Nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj razvojno prodorno občino je letos prejela Občina Kočevje. Regijske zmagovalke so Občina Ajdovščina v zahodni Sloveniji, Občina Kočevje v osrednji in jugovzhodni...[več]


09.02.2018
167. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in...[več]


06.02.2018
MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 6. 2. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. ZOS ne nasprotuje rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje...[več]


05.02.2018
166. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) v skladu z razsodbo arbitražnega...[več]


02.02.2018
SPLETNI PORTAL eVODE PRENOVLJEN

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Spletni portal eVode je doživel prenovo, v okviru katere so nanj dodali številne nove vsebine. Med novostmi sta vodni kataster ter pregled gradbenih in negradbenih projektov s področja upravljanja z...[več]


02.02.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE »GOŠO 3« IN VABILO NA INFORMATIVNI DAN

Ljubljana, 2. 2. 2018 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018, objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje...[več]


01.02.2018
PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČA SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 1. 2. 2018 - Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopis s prošnjo za pojasnilo na kakšen način ministrstvo razume določbo ZIPRS, ki govori o sprejemanju občinskih odlokov. [več]


31.01.2018
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2018

Ljubljana, 31. 1. 2018 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo izdajo Mesečnega utripa v letu 2018. V njej si lahko med drugim več preberete o izvedenih izobraževanjih v mesecu januarju, in sicer smo...[več]


31.01.2018
127. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Bruselj, 31. 1. 2018 - Danes se pričenja 127. plenarno zasedanje Odbora regij, katerega se udeležuje tudi slovenska delegacija, katere član je tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.[več]


30.01.2018
PROJEKT VARNI IN POVEZANI - E-OSKRBA STAREJŠIH

Ljubljana, 29. 1. 2018 - Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) vabi občine k sodelovanju v projektu Varni in povezani na domu. V okviru projekta bodo omogočali sofinanciranje storitve E-oskrba...[več]


29.01.2018
37. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 1. 2018 - 37. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 26. januarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o spremembah in...[več]


26.01.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 29. JANUARJA DO 2. FEBRUARJA 2018

Ljubljana, 26. 1. 2018 - V drugem tednu leta 2018 vas vabimo, da se udeležite aktualnega seminarja. [več]


26.01.2018
165. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


25.01.2018
ODOBRENA SREDSTVA ZA 15 PROJEKTOV V 14 OBČINAH

Ljubljana, 25. 1. 2018 - Na razpis gospodarskega ministrstva za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 je pravočasno prispelo 19 vlog, sredstva pa so odobrili 15 projektom v 14 občinah. Te...[več]


24.01.2018
WiFi4EU WEBINAR

Ljubljana, 23.1.2018 - Ministrstvo za javno upravo vas vabi, da se udeležite webinarja na temo pobude za WiFi4EU, ki bo v sredo, torej danes 24.1.2018 od 15. do 17.[več]


22.01.2018
POZIV ZA VKLJUČIETV V ZELENO SHEMO 2018

Ljubljana, 22. 1. 2018 - Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma, objavlja nov poziv za...[več]