02.07.2018
252. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, se seznanila z informacijo o Poročilu o...[več]


28.06.2018
SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS

Ljubljana, 28.6.2018 - Včeraj so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v...[več]


28.06.2018
POZIV K TVORNEMU SODELOVANJU MED OBČINAMI IN DRŽAVO

Ljubljana, 27.6.2018 - Združenje občin Slovenije je vladnim strankam poslalo poziv, s katerim v naslednjem mandatu vabi k tvornemu sodelovanju med občinami in državo. [več]


22.06.2018
182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja, Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide...[več]


20.06.2018
POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

Ljubljana, 20. 6. 2018 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi...[več]


15.06.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 18. DO 22. 6. 2018

Ljubljana, 15. 6. 2018 - V prihajajočem tednu Združenje občin Slovenije za vas organizira dve izobraževanji.[več]


15.06.2018
181. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in...[več]


14.06.2018
PODALJŠANA ČASOVNICA PROJEKTA WiFi4EU

Ljubljana, 14. 6. 2018 - Evropska komisija je zaradi tehničnih težav podaljšala časovnico projekta WiFi4EU, s katerim želijo spodbuditi vzpostavljanje brezžičnega dostopa do interneta po celotni EU. Težave so nastale pri programu...[več]


08.06.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. JUNIJA 2018

Ljubljana, 8. 6. 2018 - Združenje občin Slovenije vas vabi, da se udeležite še enega zanimivega izobraževanja.[več]


07.06.2018
OSNUTEK IZVEDBENIH AKTOV EVROPSKE DIREKTIVE O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ ORGANOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 7. 6. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smoprejeli obvestilo, da je Evropska komisija objavila osnutek izvedbenih aktov Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o...[več]


06.06.2018
EVROPSKA SREDSTVA ZA KREPITEV ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 6. 6. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Model skupnostnega...[več]


01.06.2018
ZAČETEK UPORABE ZUreP-2 IN GZ

Ljubljana, 1.6.2018- Danes smo združenja in občine prejeli nekaj novostil s strani Ministrstva za okolje in prostor, na katere želijo opozoriti občine.[več]


31.05.2018
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2018 - Pred vami je majska izdaja elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko preberete več o dogodkih Združenja občin Slovenije, aktualni predlagani zakonodaji, javnih razpisih in še mnogočem.[več]


31.05.2018
248. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 5. 2018 - Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na...[več]


29.05.2018
EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA POSODOBITEV KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 29. 5. 2018 - Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija najbolj konkretno izraža svojo...[več]


28.05.2018
DRUGI SESTANEK NA TEMO IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA POTREBE PRENOSOV ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 28. 5. 2018 - V prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) je potekal drugi sestanek glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč, ki so...[več]


25.05.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 28. MAJA DO 1. JUNIJA 2018

Ljubljana, 25. 5. 2018 - V prihajajočem tednu se lahko med drugim udeležite seminarja z naslovom Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki".[več]


25.05.2018
180. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 180. redni seji med drugim potrdila zaključno poročilo o izvedbi projekta Zelena proračunska reforma in sprejela Sedmo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski...[več]


23.05.2018
ODPRTO PISMO SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POLITIČNIM STRANKAM

Ljubljana, 23. 5. 2018 - Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. redni letni seji pripravila Odprto pismo političnim strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah. [več]


18.05.2018
242. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim...[več]