15.09.2017
UVELJAVITEV IN IZVAJANJE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Vlada RS je julija sprejela predlog novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. S ciljem informiranja in širjenja razumevanja javnosti o...[več]


14.09.2017
148. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 148. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o lokalnih volitvah in ga pošilja v sprejem DZ po rednem postopku, novelo Uredbo o zelenem javnem naročanju ter se seznanila...[več]


14.09.2017
VLADA POTRDILA PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN DOLOČILA STALEN TERMIN LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 14. 9. 2017 - Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele Zakona o lokalnih volitvah. Ta poenostavlja izvedbo lokalnih volitev in prinaša stalen termin lokalnih volitev. Datum glasovanja bi z novelo določili na...[več]


13.09.2017
NADALJEVANJE POGOVOROV O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH - MF PODAL MINIMALNI PRIBLIŽEVALNI PREDLOG

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Danes so se nadaljevali pogovori med finančnim ministrstvom in združenji občin glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Do zbližanja stališč ni prišlo, Ministrstvo za finance je delno popravilo svoj...[več]


12.09.2017
SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN

Ljubljana, 12. 9. 2017 - Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017 objavljen Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.[več]


08.09.2017
147. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 147. redni seji med drugim določila besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015.[več]


05.09.2017
BREZPLAČNE INTERNETNE POVEZAVE V SREDIŠČIH JAVNEGA ŽIVLJENJA - PROJEKT WiFi4EU

Ljubljana, 5. 9. 2017 - Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo - BCO Slovenija se bo v okviru projekta WiFi4EU pridružil pobudi Evropske Komisije, s katero bo spodbujena vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo...[več]


01.09.2017
PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ljubljana, 1. 9. 2017 – Predstavniki združenj občin, GZS, OZS smo se udeležili sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerem je mag. Stanka Cerkvenik predstavila analizo izvajanja 24-urne dežurne službe...[več]


01.09.2017
PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 1.9.2017 - Združenje občin Slovenije je 29.8.2017 za občine, šole in zavode pripravilo predstavitev novega Zakona o športu. Zakon o športu je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in nadomešča Zakon o športu iz...[več]


01.09.2017
ODPRAVA ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

Ljubljana, 1. 9. 2017 - Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih,...[več]


01.09.2017
146. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 8. 2017 - Vlada RS se je na svoji 146. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v...[več]


31.08.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA POLNO POVPREČNINO

Ljubljana, 31. 8. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes v Ljubljani sestalo na svoji tretji redni seji v letošnjem letu. V Združenju občin Slovenije (ZOS) od Vlade RS pričakujemo polno povprečnino, torej v...[več]


31.08.2017
AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 31.8.2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila avgustovsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge...[več]


29.08.2017
VABILO MEDIJEM NA 3. SEJO PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana, 29. 8. 2017 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije se bodo 31. avgusta 2017 sestali na 3. redni seji v letošnjem letu.[več]


29.08.2017
OBČINE LANI PORABILE NAJMANJ V ZADNJEM DESETLETJU

Ljubljana, 29. 8. 2017 - Slovenske občine so lani porabile najmanj denarja v zadnjih desetih letih. Njihovi prihodki so se lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za več kot 300 milijonov evrov in prvič v desetletju padli pod...[več]


25.08.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. 9. DO 29. 9. 2017

Ljubljana, 22. 9. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


25.08.2017
RAZKRITJA PODATKOV DRUGIM DRŽAVNIM ORGANOM, OBČINAM TER NOSILCEM JAVNIH POOBLASTI ZA POTREBE DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ

Ljubljana, 25. 8. 2017 - FURS je podal predlog glede načina razkritja podatkov drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja...[več]


10.08.2017
SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.8.2017 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek na pobudo Združenja občin Slovenije, v zvezi z novim predlogom Zakona o financiranju občin, ki je že v obravnavi v DZ. ZOS je ta sestanek...[več]


09.08.2017
RAČUNSKO SODIŠČE S PRIPOROČILI ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9. 8. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2007-2013 in izreklo...[več]


03.08.2017
OBČINE ZAHTEVAJO POLNO POVPREČNINO, KI JIM PRIPADA PO ZAKONU POVEČANO ZA NOVE NALOGE NALOŽENE OBČINAM V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 2. 8. 2017 – Danes so se pričela pogajanja med predstavniki združenj slovenskih občin in ministrstva za finance, o povprečnini oziroma znesku, ki ga država občinam letno namenja za opravljanje nujnih in z zakonom...[več]