24.11.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017

Ljubljana, 23. 11. 2017 - V prihajajočem tednu bo potekal: [več]


24.11.2017
ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA RS ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO PODPRL ZIPRS1819

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Odbor za finance in monetarno politiko je vnovič podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. [več]


24.11.2017
157. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona o financiranju občin in mnenje o zahtevi Državnega...[več]


22.11.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH FINANCH

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo pripombe na predlog novele Zakona o javnih financah.[več]


22.11.2017
DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL Z VETOM NA ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN IN ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI LETI

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih interesov s 26 glasovi za in enim proti izglasovali odložilni veto na spremembe zakona o financiranju občin, s 27 glasovi za in nobenim proti pa...[več]


22.11.2017
POREVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA - NALOGE OBČIN OSTAJAJO NEDOREČENE

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Računsko sodišče je izdalo porevizijsko poročilo o učinkovitosti izračunavanja primerne porabe občin. V poročilu ugotavlja, da so vlada in pristojni ministrstvi ugotovljene nesmotrnosti sicer odpravili,...[več]


21.11.2017
SKUPINA LOKALNIH INTERESOV PREDLAGA IZGLASOVANJE VETA NA SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ljubljana, 21. 11. 2017 - Skupina lokalnih interesov je na včerajšnji izredni seji sprejela sklep, da Državnemu svetu RS predlaga sprejem odložilnega veta na spremembe zakona o financiranju občin in zakon o izvrševanju proračunov...[več]


17.11.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017

Ljubljana, 17. 11. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


17.11.2017
156. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela predloga Zakona o spodbujanju investicij in Zakona o spodbujanju razvoja turizma.[več]


16.11.2017
1,7 MILIJONA EVROV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH STAVB

Ljubljana, 16. 11. 2017 - Evropska komisija je v začetku novembra 2017 sporočila, da je Ministrstvu za infrastrukturo odobrila tehnično pomoč ELENA (European Local ENergy Assistance) v maksimalnem znesku 1,7 milijonov evrov. Gre...[več]


14.11.2017
SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Ljubljana, 14. 11. 2017 - Letošnji Slovenski regionalni dnevi so posvečeni vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja. Na srečanju so preteklo finančno perspektivo označili za uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa...[več]


13.11.2017
SPREMEMBE PRI FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.11.2017 - V E-biltenu Uradnega lista RS je objavljen povzetek sprememb predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin. [več]


10.11.2017
155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 11. 2017 - Vlada RS se je na svoji 155. Redni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka...[več]


09.11.2017
DAN SLOVENSKE HRANE 2017- PODPORA PROJEKTU TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Ljubljana, 8.11.2017 - Bliža se dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada RS oktobra 2012. To je tretji petek v novembru - letos petek, 17. november.[več]


06.11.2017
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje...[več]


06.11.2017
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 6. 11. 2017 - V oktobrski številki Kohezijskih e-novic, ki si lahko med drugim več preberete o poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki ga Evropska komisija izdaja vsake tri leta.[več]


06.11.2017
NAVODILO O LOČENEM VODENJU IZDATKOV

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine.[več]


06.11.2017
MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2017

Ljubljana, 27. 10. 2017 - Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v mesecu oktobru. Med drugim si lahko več preberete o tem, da je Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS vložilo amandmaje k...[več]


27.10.2017
154. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 154. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih in določila besedilo Zakona o izobraževanju odraslih.[več]


26.10.2017
PREDSTAVITEV SLOVENIJE IN PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA NA 33. ZASEDANJU KLRO

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je v sodelovanju s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Svetu Evrope, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Gasilsko...[več]