18.12.2017
OKROŽNICA MIZŠ - UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico v zvezi z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, natančneje v zvezi z uvrstitvijo ravnateljev vrtca v plačni razred. [več]


18.12.2017
POSODOBLJENO SPLETNO ORODJE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis z informacijo o posodobjenem spletnem orodju, ki služi kot podpora za implementacijo načel dobrega upravljanja.[več]


14.12.2017
160. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 160. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejela Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč...[več]


12.12.2017
SESTANEK - ON-LINE DOSTOP DO POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 11. 12. 2017 - Danes je na MInistrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišč. Pobudo za sestanek je dala Notarska zbornica Slovenije z namenom, da bi skupaj našli...[več]


08.12.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 8. 12. 2017 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


08.12.2017
159. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 159. redni seji med drugim sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, potrdila predlog novele zakona o javnih financah in izdala spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske...[več]


07.12.2017
INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM V LETU 2018

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o informacijski podpori lokalnim volitvam 2018.[več]


06.12.2017
JAVNI RAZPIS - PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Ljubljana, 6. 12. 2017 - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018", katerega namen je vključevanje brezposelnih starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z...[več]


05.12.2017
DRŽAVNI ZBOR RS NA IZREDNI SEJI POTRDIL ZIPRS1819 IN NOVELO ZFO

Ljubljana, 5. 12. 2017 - Poslanke in poslanci so na izredni seji z 51 glasovi za in 23 proti vnovič potrdili novelo Zakona o financiranju občin in z 52 glasovi za in 21 proti Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za...[več]


04.12.2017
NA IZREDNI SEJI DZ RS O ZIPRS1819 IN NOVELI ZFO

Ljubljana, 4. 12. 2017 - Poslanci Državnega zbora RS danes ponovno o ZIPRS1819 in noveli ZFO. Da bodo rešitve iz predlogov obveljale, mora tokrat zanje glasovati večina vseh poslancev.[več]


01.12.2017
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si med drugim lahko več preberete o dogajanju in aktivnostih združenja pri sprejemanju novele ZFO in ZIPRS1819. [več]


01.12.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V prvem tednu decembra vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom "Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?).[več]


01.12.2017
ZDRUŽENJA OBČIN NASPROTUJEJO SPREJEMU ZIPRS1819 IN ZFO-1C

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Združenja občin so poslancem državnega zbora RS poslala dopis, v katerem jih pozivajo k nesprejemu ZIPRS18119.[več]


01.12.2017
158. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 158. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in določila besedilo novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske...[več]


30.11.2017
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 30. 11. 2017 - V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si poleg, informacij o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti, preberite več o dvodnevni mednarodni konferenci "Krožno...[več]


30.11.2017
ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 30. 11. 2017 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj potrdil predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Razprava se je vrtela okoli upoštevanja odločbe ustavnega sodišča in učinkov na...[več]


29.11.2017
35. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 11. 2017 - Poslanke in poslanci so na redni 35. seji Državnega zbora, ki je potekala od 13. do 28. novembra 2017, med drugim sprejeli proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o izvrševanju...[več]


27.11.2017
VLADA RS NA DOPISNI SEJI SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 27. 11. 2017 - Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). [več]


27.11.2017
NA SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ O PROBLEMATIKI IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 27. 11. 2017 - V četrtek, 23. 11. 2017, je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal sestanek glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe...[več]


24.11.2017
PO VETU DRŽAVNEGA SVETA RS ODBOR DZ ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO VNOVIČ PODPRL SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Spremembe zakona o financiranju občin, na katere je DS sprejel veto, so danes na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo znova dobile zadostno podporo. Da so zakonske rešitve...[več]