25.05.2018
180. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 180. redni seji med drugim potrdila zaključno poročilo o izvedbi projekta Zelena proračunska reforma in sprejela Sedmo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski...[več]


23.05.2018
ODPRTO PISMO SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POLITIČNIM STRANKAM

Ljubljana, 23. 5. 2018 - Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. redni letni seji pripravila Odprto pismo političnim strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah. [več]


18.05.2018
242. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim...[več]


16.05.2018
JAVNO SPLETNO MESTO PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 16.5.2018 - Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema.[več]


15.05.2018
OBJAVLJEN PRVI RAZPIS V SKLOPU POBUDE WiFi4EU

Ljubljana, 15. 5. 2018 - Danes ob 13. uri bo objavljen prvi razpis v sklopu pobude WiFi4EU. Predvidoma 1.183 občin bo za vsaj tri leta prejelo sredstva v višini 15.000 evrov za financiranje opreme za vzpostavitev brezplačne...[več]


11.05.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. MAJA

Ljubljana, 11. 5. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite seminarja na temo javnega naročanja in gradbene zakonodaje.[več]


11.05.2018
179. REDNA SEJA VOLADE RS

Ljubljana, 10. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 179. redni seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta in sprejela Končno oceno...[več]


09.05.2018
AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA PROFESIONALIZACIJE V JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 9. 5. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je, na podlagi sporočila in priporočil Evropske Komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020, pripravilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v...[več]


03.05.2018
POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU

Ljubljana, 3.5.2018 - Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnilo o odmeri, plačevanju in evidentiranju turistične in promocijske takse ter turistične takse v pavšalnem znesku.[več]


27.04.2018
178. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 178. redni seji med drugim sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju....[več]


26.04.2018
POJASNILO MGRT-26. IN 27. ČLEN ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

25.4.2018 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pisno pojasnilo glede tolmačenja 26. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.[več]


25.04.2018
ZBIRKA POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Ljubljana, 25. 4. 2018 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo, da so na spletni strani objavili zbirko pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z izvedbo rednih lokalnih volitev 2018.[več]


20.04.2018
177. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 177. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019 ter sklep o uvrstitvi projekta FRISCO 2.1 – Posodobitev...[več]


13.04.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. APRILA 2018

Ljubljana, 13. 4. 2018 - V prihajajočem tednu za vas organiziramo nov seminar.[več]


13.04.2018
176. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 176. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2018 in prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020....[več]


12.04.2018
DOSTOPNOST VOLIŠČ INVALIDOM

Ljubljana, 12. 4. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o novostih na letošnjih rednih lokalnih volitvah. S 1. februarjem je namreč pričela velajti določba 79. člena Zakona o...[več]


11.04.2018
POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE

Ljubljana, 11. 4. 2018 - S strani Ministrstva za finanace smo prejeli pojasnilo, v katerem med drugim pojasnjujejo, da je določitev namenskih prejemkov, ki so vezani na določene izdatke proračuna, utemeljena le ko gre za...[več]


06.04.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. APRILA 2018

Ljubljana, 6. 4. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh izobraževanj.[več]


06.04.2018
175. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 4. 2018 - Vlada RS se je na svoji 174. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi...[več]


04.04.2018
POZIV MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljana, 4. 4. 2018 - S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis, v katerem pozivajo občine, da skladno z določili 55. člena ZMVN-1 vsem zemljiškim parcelam na območju občine na podlagi veljavnega prostorskega...[več]