04.03.2019
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 4. 3. 2019 - Pripravili smo drugo številko Mesečnega utripa, v kateri smo strnili pomembnejše informacije meseca februarja. Mesec februar smo pričeli s prvo sejo Predsedstva ZOS v novi sestavi. Člani predsedstva so...[več]


01.03.2019
DRŽAVNI ZBOR RS BO NA MARČEVSKI SEJI OBRAVNAVAL TUDI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 1. 3. 2019 - Državni zbor bo na redni seji, ki se bo začela 4. marca, med drugim obravnaval predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Obenem bodo po nujnem postopku obravnavali tudi predlog novele zakona o...[več]


01.03.2019
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan...[več]


01.03.2019
KOALICIJA O NAPOVEDI VETA NA PRORAČUNSKE DOKUMENTE

Ljubljana, 1.3.2019 - Koalicijski partnerji so razpravljali o sprejemanju rebalansa proračuna na seji DZ prihodnji teden. V izjavah so se kritično odzvali na napoved državnega sveta za možnost veta, kar nakazuje, da morajo za...[več]


28.02.2019
DRŽAVNI SVETNIKI GLASOVALI PROTI PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Državni svetniki so na včerajšnji 15. redni seji med drugim razpravljali tudi o predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 in predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov. Svetniki so glasovali proti...[več]


25.02.2019
eVLOGE PREKO DRŽAVNIH PORTALOV EUPRAVA IN SPOT KMALU NA VOLJO TUDI OBČINAM

Ljubljana. 25.2.2019 Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v četrtek, 21.2.2019 organiziralo za predstavnike vseh združenj na ravni občin, predstavitev pilotskega projekta elektronskih vlog za občine preko državnih portalov...[več]


23.02.2019
KRAJEVNI URADI SE NE BODO UKINJALI, UREDILO SE BO STANJE NA PODROČJU INFORMATIKE

Ljubljana, 22.2.2019 - Minister za javno upravo Rudi Medved je z ekipo sodelavcev pričel serijo srečanj z načelniki upravnih enot in z župani po Sloveniji. Prvo srečanje je potekalo na OBMOČJU občin upravne enote Škofja Loka. [več]


22.02.2019
SESTANEK SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PREDPISOV S PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 22. 2. 2019 - Danes je potekal sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Združenja občin...[več]


22.02.2019
SKUPNI DOPIS ZDRUŽENJ ZA MDDSZ IN ZZZRS V ZVEZI S PROBLEMATIKO POVEZANO Z IZVAJANJEM ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS)

Ljubljana, 22.2.2019 - Danes smo vsa tri združenja na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovili skupni dopis glede problematike, povezane z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih...[več]


22.02.2019
20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22.2.2019 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, izdala je spremenjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji,...[več]


22.02.2019
ODGOVOR MJU NA POBUDO ZDRUŽENJ ZA SKLIC SESTANKA-USKLADITEV PLAČ FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 22.2.2019 - Vsa tri združenja smo 6.2.2019 na predsednika vlade naslovila Pobudo za sklic sestanka glede uskladitve plač funkcionarjev.[več]


21.02.2019
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA STROŠKE OBČIN

Ljubljana, 21.2.2019 - Potekala je 1. seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. [več]


20.02.2019
DAVEK NA NEPREMIČNINE PO UREDITVI EVIDENC

Ljubljana, 19.2.2019 - Ministrstvo za finance je jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj pa ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek...[več]


20.02.2019
MJU ZARADI NEOSVEŽEVANJA PODATKOV NA LOKALNIH VOLITVAH NAPOVEDALI UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKE KAZNI

Ljubljana, 18. 2.2019 - Zaradi neosveževanja podatkov v spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo ob lokalnih volitvah bodo od podjetja SRC uveljavljali odškodninsko kazen po pogodbi, je povedal minister za javno upravo Rudi...[več]


14.02.2019
19. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter...[več]


07.02.2019
18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi...[več]


01.02.2019
PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 2. 2019 - Danes se je na svoji prvi seji v novi sestavi sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen...[več]


01.02.2019
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2019

Ljubljana, 1. 2. 2019- Združenje občin Slovenije je pripravilo prvo številko Mesečnega utripa v letu 2019. Leto 2019 smo na Združenju občin Slovenije pričeli zelo aktivno. Izvedli smo 12 sej regijskih svetov, katerih namen je bil...[več]


21.01.2019
ŽUPANI PODRAVJA IZPOSTAVILI FINANČNO PODHRANJENOST OBČIN

Slovenska Bistrica, 21. 1. 2019 - Župani Podravskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije so se na prvi seji v tem mandatu seznanili z delom ZOS v preteklem mandatnem obdobju in z načrti za delo v prihodnje ter izpostavili...[več]


20.01.2019
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22.1.2019 - Ministrstvo za zdravje nam je v vednost poslalo dopis, v katerem obveščajo, da bodo tudi v letu 2019 pristopili k objavi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene...[več]


Prikazujem rezultate od 1001 do 1020 od skupaj 3806