29.04.2022
UMAR V GOSPODARSKI NAPOVEDI IZPOSTAVLJA PREDVSEM NEGOTOVOST ZARADI VOJNE V UKRAJINI

Ljubljana, 29. 4. 2022 - Gospodarska rast se bo po pričakovanjih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v prihodnjih dveh letih umirila na okoli tri odstotke. Po besedah direktorice urada Maje Bednaš so umiritev...


29.04.2022
RAST CEN SUROVIN KAKO NADOMESTITI VIRE ZNOTRAJ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 29. 4.2022 - Od upada povpraševanja med korono do velikega poskoka v povpraševanju in s tem zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin, posledično pa rasti cen surovin in energentov.[več]


26.04.2022
POZIV ZOS PRIHODNJIM KOALICIJSKIM STRANKAM

Ljubljana, 26. 4. 2022 - Združenje občin Slovenije je na stranke prihodnje koalicije posredovalo dopis, v katerem pozivamo k sodelovanju med občinami in državo. [več]


26.04.2022
V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJA SPOŠTOVANA PRAVNE DRŽAVE

Ljubljana, 26. 4. 2022 - S strani Državnega zbora RS smo v mnenje in pripombe prejeli Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovana pravne države (ZZNŠPP).[več]


26.04.2022
OBJAVLJEN PREDLOG UREDBE O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER O IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN PRISPEVKA ZA ZAČASNE OBJEKTE

Ljubljana, 26. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri...[več]


25.04.2022
TESTIRANJE VEČ VRST DOHODKOV REK-0 OBRAZCA, SAMOPRIJAVE IN POPRAVKOV REK-0 OBRAZCA

Ljubljana, 25. 4. 2022 - Finančna uprava RS je na objavila obvestilo o možnosti testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca.[več]


25.04.2022
V SOS IN ZOS VERJAMEJO V PARTNERSKO SODELOVANJE Z NOVO VLADO

Maribor/Ljubljana, 25. 4.2022 - V SOS IN ZOS n verjamejo v partnerstvo in trdno sodelovanje z novo vlado, da bo slišala glas občin in jih imela za enakovrednega partnerja, in ne nekoga, s katerim bi se morala pogajati.[več]


25.04.2022
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 25. 4. 2022 - Združenje občin Slovenije je izdalo četrto številko Mesečnega utripa v letu 2022. 24. 4. 2022 so potekale prve od treh letošnjih volitev – državnozborske volitve. Vsem izvoljenim poslankam in poslancem...[več]


21.04.2022
VLADA RS ZA 30 DNI PODALJŠALA UKREP NIŽJIH CEN NAFTNIH DERIVATOV

Ljubljana, 21. 4. 2022 - Vlada RS je na 366. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in z njo, zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih in vojne v Ukrajini ter zaradi zaščite najbolj ranljivih,...[več]


21.04.2022
MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 21. 4. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov. Pravna podlaga za njegov sprejem je Gradbeni zakon. Pravilnik zaradi novih določb glede...[več]


20.04.2022
ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PREVOZE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE Z ZAČASNO ZAŠČITO

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo v zvezi s povračilom stroškov za prevoze učencev z začasno zaščito. Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno...[več]


20.04.2022
ŠTUDIJA O USPOSABLJANJU JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU INTEGRITETE

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli študijo o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete, ki jo je pripravila Transparency International (TI), nevladna organizacija, ki se...[več]


20.04.2022
POBUDA ZA PRIKLJUČITEV K AKCIJI "CITIES 4 CITIES"

Ljubljana, 20. 4. 2022 - Na zasedanju Evropskega kongresa lokalnih in regionalnih predstavnikov oblasti, ki je potekal med 22. in 24.3.2022 v Strasbourgu, in katerega so se udeležili tudi člani slovenske delegacije, so med drugim...[več]


19.04.2022
ZAPLETI PRI UVELJAVLJANJU NOVE OLAJŠAVE ZA GASILCE

Ljubljana, 19. 4. 2022 - Novost pred kratkim prenovljenega zakona o dohodnini je tudi olajšava za rezidente, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Olajšava velja za nazaj, od začetka leta, a je denimo gasilci pri...[več]


15.04.2022
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je v Uradnem listu RS, št. 52/2022, ki je izšel 15. 4. 2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih...[več]


15.04.2022
NA PODLAGI NOO OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE IZGRADNJE IN PRENOVE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija:...[več]


15.04.2022
V VELJAVO STOPIL NOV ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 15. 4. 2022 - 13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je nadomestil obstoječi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). ZVO-2 zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave, podnebne spremembe) in...[več]


14.04.2022
VLADA RS DOLOČILA VIŠINO POVRAČILA OBČINAM ZARADI POVEČENEGA NADZORA MEJE

Ljubljana, 14. 4. 2022 - Vlada RS je na 363. dopisni seji, ki je potekala 13. 4. 2022 med drugim določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje, izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za...[več]


14.04.2022
DRŽAVNI SVET RS NA 50. REDNI SEJI O PROBLEMATIKI DOSTOPNOSTI DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Ljubljana, 14. 4. 2022 - Državni svet RS je na 50. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2022, predlagal spremembo Ustave, obravnavali problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva in podali...[več]


12.04.2022
PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJSKIH ENOT

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 50/2022, ki je izšel 11. 4. 2022, objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v...[več]


Prikazujem rezultate od 101 do 120 od skupaj 3806