16.03.2015
1. SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA

Ljubljana, 16.3.2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala konstitutivna seja Sveta za trajnostni razvoj, ki se je je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj. Na seji Sveta, na kateri...[več]


16.03.2015
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK GLEDE NIŽANJA STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 3. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek, na katerem smo predstavniki občin in ministrstva iskali rešitve za znižanje stroškov občinam. Glavna tema...[več]


16.03.2015
NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 16. 3. 2015 - V luči zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri mora Vlada RS do konca junija sprejeti ukrepe, ki bodo znižali stroške občinam za 23 milijonov evrov (ali pa ta sredstva zagotoviti na...[več]


13.03.2015
PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je sestala novoustanovljena delovna skupina ZOS za pripravo sprememb zakonodaje. [več]


13.03.2015
MINISTER KOPRIVNIKAR PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sklical sestanek s predstavniki združenj občin o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (strategija). Ministrstvo...[več]


13.03.2015
USPEŠEN SEMINAR O NOVOSTIH PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21 IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar, na katerem so predstavniki občin prejeli najnovejše informacije v zvezi s koriščenjem sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin....[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje...[več]


11.03.2015
ZOS PODAL POBUDO ZA DOPOLNITEV PRAVILNIKA, KI UREJA OSEBNO DOPOLNILO DELO

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo dopis, v katerem med drugim predlagamo in pozivamo k uskladitvi in razširitvi seznama dovoljenih...[več]


11.03.2015
PREDSTAVLJEN PREDLOG UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Na Službi Vade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je potekala predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj...[več]


10.03.2015
5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 10. 3. 2015 - 5. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 2. do 9. marca 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o graditvi objektov, novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, novelo...[več]


09.03.2015
POTRJEN PROJEKT "FUNKCIJSKA ANALIZA JAVNE UPRAVE"

Ljubljana, 9. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Funkcijska analiza javne uprave«. Namen...[več]


06.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. MARCA 2015

Ljubljana, 6. 3. 2015 - V nadaljevanju si lahko pogledate napovedane aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


06.03.2015
25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 3. 2015 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o gozdovih, predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloganovele Zakona o dohodnini, predloge amandmajev k...[več]


05.03.2015
UVELJAVITEV ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Ljubljana, 5. 3. 2015 - Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo predhodno obvestilo glede oddaje zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Skrajni rok za oddajo zahtevkov je 31. 3. 2015. [več]


04.03.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ORGANIZIRALO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije (ZOS) je včeraj organiziralo usklajevalni sestanek glede nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Na sestanku je, poleg ostalih predstavnikov občin, sodelovala tudi...[več]


03.03.2015
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2015

Ljubljana, 3. 3. 2015 - v Mesečnem utripu meseca februarja si lahko več preberete o podpisanem dogovoru o povprečnini za leto 2015, dogovorjene ukrepe pa je v februarju potrdil še Državni zbor RS s sprejemom Zakona o ukrepih za...[več]


02.03.2015
OBJAVLJENA ZUUJFO IN ZIPRS1415-D

Ljubljana, 2. 3. 2015 - 28. februarja 2015 st abila v Uradnem listu RS, št. 14/2015 objavljena Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov...[več]


27.02.2015
24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 2. 2015 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2014, Uredbo o izvajanju dela Uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za...[več]


Prikazujem rezultate od 961 do 980 od skupaj 2877